Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Податковий облік << >>

Порушуємо, начальнику

Сергій ГОНТАРОВСЬКИЙ, АФ "Тріада"


Якщо дотримуватися рекомендацій, викладених у наказі ДПАУ №310 від 02.08.2001 р. і листі №11928/7/15-1117 від 04.09.2001 р., то податок на прибуток може становити набагато більше, ніж встановлені в Законі про прибуток 30%.

Утім, тоді і збитковим підприємствам доведеться його платити - на порушення норм як того ж закону про прибуток, так й інших нормативно-правових актів. Тому платники податків мають майже 100-процентні шанси відстояти свої інтереси в суді - адже виник конфлікт інтересів.

Останнім часом ДПАУ неодноразово порушувала питання перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування на наступні звітні періоди (див., наприклад, наказ від 30.12.99 р. №735, лист від 06.01.2000 р. №48/6/15-1116, наказ від 27.03.2000 р. №133). І, нарешті, цю норму закріпила у пункті 6.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердивши своїм наказом від 08.07.97 р. №214: "Зменшення платником податку об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) кварталу на суму від'ємного значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань) об'єкта оподаткування, отриманого в звітному (податковому) кварталі, не допускається".

І недарма. Головна ідея в цьому разі полягає в тому, що отримане від'ємне значення об'єкта оподаткування можна врахувати тільки у зменшенні прибутку 20-ти наступних кварталів, і не можна при визначенні прибутку наростаючим підсумком за звітний період врахувати збиток останнього кварталу.

У результаті підприємство, наприклад, що має за звітний рік оподатковуваний прибуток 10000 грн, у тому числі за дев'ять місяців 100000 грн, і окремо за IV квартал збиток 90000 грн, платить податок у сумі 30000 грн за рік з прибутку 100000 грн. Нескладно підрахувати, що в цьому разі податок становить не 30%, як за Законом, а всі 300%!

Підприємство, яке отримало за звітний рік оподатковуваний прибуток 10000 грн (прибуток у 100000 грн за дев'ять місяців і збиток за IV квартал 90000 грн), платить за рік податок на прибуток у сумі 30000 грн (з прибутку 100000 грн). Нескладно підрахувати, що в цьому разі податок становить не тридцять, а всі 300%!

При цьому в Законі від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) нічого подібного не передбачено (витяг із Закону див. нижче).

Головне, що випливає із Закону:

1. Декларація розраховується наростаючим підсумком, а отже, і всі показники (валові доходи, валові витрати, амортизаційні відрахування), необхідні для розрахунку об'єкта оподаткування, обчислюються відповідно до п. 3.1 Закону. А сам об'єкт оподаткування є результатом найпростіших арифметичних дій.

2. Пункт 6.1 Закону дозволяє, але не зобов'язує перенести збитки тільки на наступні звітні періоди. І оскільки слово "дозволяється" справді є в цьому пункті, то це дає серйозні шанси відстоювати свої права в арбітражному суді, як би це не подобалося ДПАУ.

До речі, жодної суперечності між пунктами 16.4 і 6.1 в Законі немає. Згідно з п. 16.4 всі показники декларації розраховуються наростаючим підсумком в обов'язковому порядку, а п. 6.1 дозволяє перенести збитки на наступні періоди (але не зобов'язує) "до повного погашення". Тобто якщо збиток погашено внаслідок розрахунку декларації наростаючим підсумком, то платник податків втрачає право віднести збиток на зменшення прибутку наступного періоду. І п. 6.1 не є жодним спеціальним випадком до п. 16.4 і, відповідно, не може обмежити його дію щодо "наростаючого підсумку" з тієї ж простої причини: п. 6.1 тільки дозволяє, але не зобов'язує!

Ну а для того щоб повернути підприємству переплачену суму податку, треба звернутися до пункту 16.16 Закону, який регулює повернення переплати податку, нарахованого наростаючим підсумком з початку року. А стаття 6 Закону це питання ніяк не регулює. Заради справедливості зазначимо, що до вищезгаданих документів ДПАУ думка цього органу відповідала Закону (наприклад, листи від 27.04.99 р. №6172/7/15-1117, від 30.04.99 р. №2524/6/15-1116). Але це вже в минулому.

Звичайно, важко боротися з нормами, зазначеними в Порядку складання декларації про прибуток підприємства, який пройшов реєстрацію у Мін'юсті. Але з прийняттям Закону "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-III ситуація різко змінилася на користь підприємств. Адже тепер діє підпункт 4.4.1 цього Закону про конфлікт інтересів, що вимагає від ДПАУ й господарського суду в таких випадках приймати рішення на користь платника податків.

Ще одного удару по збиткових підприємствах було завдано в листі ДПАУ від 04.09.2001 р. №11928/7/15-1117 "Щодо практичного застосування податкового роз'яснення".

Згідно з податковим роз'ясненням, затвердженим наказом ДПАУ від 02.08.2001 р. №310, збиткові підприємства, що списують податки (нараховані до 31 грудня 1999 р. і не сплачені на день набрання чинності статтею 18), відповідно до підпункту 18.1.1 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами", повинні зменшити збитки, відображені в рядку 38 декларації про прибуток, на суму списуваних податків, віднесених раніше на валові витрати. Причому якщо сума податків більша за збитки, то збитки прирівнюються до нуля. Для того щоб підприємства правильно застосовували ці нововведення, і з'явилося, даруйте за тавтологію, роз'яснення роз'яснення у вигляді листа від 04.09.2001 р. №11928/7/15-1117.

Зокрема встановлено, що рядок 38 декларації про прибуток за три квартали повинен дорівнювати різниці між сумою рядка 40 декларації за півріччя і сумою списаного податкового боргу, не перевищуючого значення цього рядка. А за недотримання такого порядку перенесення збитків накладатимуться штрафні санкції. Звичайно, все це значно обмежує інтереси збиткових підприємств і черговий раз ставить їх у нерівні умови з іншими платниками податків.

Але враховуючи, що в цьому разі порушено дуже вже багато нормативних документів, збиткові підприємства мають майже 100-процентні шанси відстояти свої інтереси в суді. У таблиці 1 наведено основні нормативно-правові акти, які порушені ДПАУ внаслідок видання наказу від 02.08.2001 р. №310 і листи від 04.09.2001 р. №11928/7/15-1117.

Таблиця 1

Невідповідність чинному законодавству деяких положень наказу ДПАУ №310 і листа ДПАУ №11928/7/15-1117

№ з/п Які пункти порушено Коментар
1 Ст. 6 "Порядок перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди" Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Саме стаття 6 встановила порядок перенесення збитків. У ній немає навіть натяку на зменшення збитків при перенесенні їх на наступний звітний період
2 Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 08.07.97 р. №214 Документ пройшов реєстрацію у Мін'юсті і, відповідно, є нормативно-правовим актом. Він також не містить вказівки про коригування збитків на суму списаних податків
3 Ст. 3 Закону України "Про систему оподаткування" Порушено основний принцип побудови системи оподаткування: "рівність, недопущення будь-яких виявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)". Однаковим підходом, даруйте, тут і не пахне. Для тих, хто за півріччя виявився збитковим, - одні умови оподаткування, для прибуткових - інші.
Наприклад, підприємство А всі роки мало прибуток, і тільки за півріччя 2001 року виник збиток на 100000 грн, надалі у підприємства А за дев'ять місяців показано прибуток на суму 200000 грн (за третій квартал - 300000 грн з урахуванням зменшення на суму збитків за півріччя). Якщо підприємство А списує податковий борг на суму 100000 грн, то збитки, як вимагає податкова, для обліку в декларації за дев'ять місяців будуть прирівняні до нуля, і таким чином оподатковуваний прибуток становитиме 300000 грн (замість 200000 грн).
Інше таке ж підприємство Б за півріччя 2001 року мало прибуток 300000 грн, а за третій квартал - 100000 грн збитків. У результаті воно має за дев'ять місяців оподатковуваний прибуток 200000 грн і також списує податки на суму 100000 грн, але вже не проведе коригування, оскільки не мало збитків за півріччя. Як бачимо, якби ці підприємства не списували податкового боргу, то за дев'ять місяців у них був би однаковий оподатковуваний результат, що дорівнює 200000 грн. При списанні результат відрізняється на суму списаного податкового боргу: у підприємства А прибуток дорівнює 300000 грн, у підприємства Б - 200000 грн. Таким чином, підприємство А заплатить на 30000 грн більше, ніж підприємство Б
4 Пункт 7 Порядку надання податкових роз'яснень, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2001 р. №494 Цим пунктом передбачено, що роз'яснення має надаватися виходячи з принципів оподаткування, встановлених Законом України "Про систему оподаткування", тобто відповідати їм. Про те, що порушено принцип рівності, зазначено у пункті 3
5 Підпункт 17.1.3 Закону від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" За пунктом штраф сплачується від суми недоплати. Але про яку недоплату може йти мова, якщо сама ж податкова у роз'ясненні (наказ №310) визнає, що виникнення нового податкового боргу внаслідок списання податків є недопустимим: "Враховуючи, що основна мета та економічна суть Закону №2181 полягають у без- умовному списанні безнадійних до сплати податкових боргів та недопущенні їх подальшого зростання, то виникнення у платника податків нового податкового боргу, пов'язаного з таким списанням, є неприпустимим"

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (витяг)

...6.1. Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами звітного (податкового) кварталу має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного (податкового) кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування.

...16.4. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

...16.16. Надміру внесені до бюджету суми податку, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua