Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Податковий облік << >>

122400 грн - не межа

Платник 6-відсоткового єдиного податку має право самостійно визначати період подання декларації з ПДВ

Олександра ВІНЦЕВИЧ,
головний державний податковий інспектор ДПІ у Ватутінському районі м. Києва


Від платників податків, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 6 відсотків, неодноразово надходили запитання про те, за які періоди вони повинні подавати декларації з ПДВ.

Таке запитання не випадкове. Адже Законом України "Про податок на додану вартість" передбачена умова, що для платників податків, у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 н.м.д.г. (122400 грн), податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Платники, у яких обсяг оподатковуваних операцій за попередній календарний рік менший від зазначеного, мають право обрати податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Водночас в Указі Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" сказано, що за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, розрахунок про сплату податку на додану вартість.

Саме такі формулювання двох законодавчих документів і викликали запитання у платників податків.

Проте, аналізуючи чинне законодавство, можна дійти висновку, що платники єдиного податку, навіть у разі якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян, можуть на власний вибір застосовувати податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу, тобто мають право подавати декларацію з ПДВ або щомісяця, або щокварталу.

При цьому, згідно з підпунктом 7.9.2 Закону, заяву про своє рішення платник податку подає податковому органу за один місяць до початку календарного року.

Заміна квартального податкового періоду на місячний протягом календарного року дозволяється з початку будь-якого кварталу поточного року. Заяву про таку заміну платник податку подає до податкового органу за один місяць до початку кварталу.

Про цю умову необхідно особливо пам'ятати тим платникам податків - "єдиноподатникам", які мають намір здійснювати імпортні операції і претендувати на "30-денне" відшкодування ПДВ.

Що стосується переходу з місячних на квартальні податкові періоди, то такі зміни в одному календарному році не дозволяються.

Аналогічної точки зору дотримується і ДПА України в Методичних рекомендаціях до застосування нормативно-правових актів щодо стягування ПДВ з операцій, здійснюваних суб'єктами підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, що були доведені до відома платників податків листом від 27.08.2001 р. №11563/7/16-1117.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua