Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Податковий облік << >>

Не дай себе OFFшукати

"85 відсотків вартості товарів" і "вартість 85 відсотків" - "дві великі різниці", що б там не писалось у листах ДПАУ. Зважайте на це, коли працюватимете з офшорами

Григорій БАРАЦ


Не новина, що відповідно до пункту 7.4 Закону України "Про податок на додану вартість" до податкового кредиту звітного періоду зараховуються суми ПДВ, сплачені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбаванням товарів, робіт та послуг (надалі - "товари"), вартість яких включається до складу валових витрат або підлягає амортизації (підпункт 7.4.1). Якщо ж вартість придбаних товарів до складу валових витрат не включається й амортизації не підлягає, то й суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з їх придбаванням, до податкового кредиту не зараховуються (підпункт 7.4.4).

Не новина й те, що згідно з пунктом 18.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у разі придбання товарів "офшорного походження" до складу валових витрат включаються лише 85 відсотків від їх оплаченої вартості, а решта 15 - ні.

Отак і нудьгували б ми без новин, якби не трійко податківців, які на сторінках "Вісника податкової служби України" №24/2000 зіставили ці дві норми й дійшли несподіваного висновку. Якщо 15 відсотків вартості "офшорного" товару не включаються до складу валових витрат, то - вважають податківці - й ті 15 відсотків "імпортного" ПДВ, які на цю частину вартості товару припадають, не мають потрапляти до податкового кредиту!

"А куди?" - варто запитати. Цього податківці не уточнюють. Та, зрештою, воно й так зрозуміло - не у валові ж витрати!...

Минуло півроку, і в листі ДПАУ від 23.01.2001 р. №24/2/22-2212 з'явилася ще цікавіша інтерпретація тих самих законоположень. На думку вже не окремих податківців, а всієї ДПАУ, "до податкового кредиту відповідного звітного періоду може бути віднесена тільки та частина ПДВ, що припадає на витрати, які включаються до складу валових витрат цього звітного періоду".

Якщо розглянути саме періоди: "до податкового кредиту відповідного звітного періоду ... частина ПДВ ... до складу валових витрат цього звітного періоду", то помітимо суттєвий прогрес. Адже до складу валових витрат включаються 85 відсотків від оплаченої - а не "отриманої" вартості "офшорного" товару.

Таким чином, у разі ввезення "офшорних" товарів в одному податковому періоді, а оплати їх їхньому "офшорному" постачальнику - у наступному, в першому періоді матимемо сплачений (нарахований) ПДВ, але валові витрати - тільки у наступному.

Отже, в першомуперіоді "офшорний" ПДВ не можна віднести до податкового кредиту, бо нема валових витрат саме цього "звітного періоду" - як цього вимагає ДПАУ у своєму листі. Водночас і в другому періоді, попри наявність цього разу валових витрат, зазначений ПДВ також не можна зарахувати до податкового кредиту, позаяк (той самий підпункт 7.4.1) податковий кредит звітного періоду складається із сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у звітному періоді, а не в одному з попередніх! Іншими словами, податкового кредиту в такій ситуації взагалі не буде. Хочеш податкового кредиту - плати до офшору наперед!

Можливо, таке ненав'язливе спонукання наших бізнесменів до здійснення передоплат в офшори справді доцільне: з метою подальшого піднесення іміджу України серед тамтешніх мешканців. Однак, "на жаль", закон не передбачає розподілу ПДВ, крім випадку одночасного використання придбаного як в оборотах, що оподатковуються ПДВ, так і тих, що не оподатковуються цим податком. В інших випадках він до податкового кредиту або входить, або не входить - увесь, незалежно від будь-яких часток чи періодів. Тож річ не в тому, коли й у якій частині, а в тому, включаються витрати на придбання до валових витрат (підлягають амортизації) в принципі чи ні. У пункті 18.3 сказано цілком конкретно: включаються!

Точка зору працівників ДПАУ була б справедливою, якби в пункті 18.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" йшлося про включення до валових витрат не 85 відсотків вартості товарів, а вартості 85 відсотків товарів. От тоді вартість 15 відсотків товарів (а не 15 відсотків вартості) не включалася б до валових витрат взагалі ніколи, і ПДВ, що на неї припадає, справді "зависав" би. З тим самим успіхом можна стверджувати, що коли у нас амортизація нараховувалася з коефіцієнтом 0,8, наші основні фонди підлягали амортизації тільки на 80 відсотків, а на інші 20 амортизації не підлягали. Тому ПДВ, сплачений при їх придбанні, на підставі підпунктів 7.4.1, 7.4.4 також підлягав "розподілу": 80 відсотків - до податкового кредиту, а 20 - за рахунок "сам думай чого"!


Щодо відображення у податковому обліку витрат, пов'язаних із придбанням товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах

Лист ДПАУ від 23.01.2001 р. №24/2/22-2212 (витяг)

...Під час придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, валові витрати покупця-резидента збільшуються на суму, що становить 85% вартості цих товарів (робіт, послуг) у той податковий період, протягом якого відбулася оплата таких товарів (робіт, послуг). Ці витрати відображаються в Декларації про прибуток підприємства у рядках 2 або 7, або 10 додатка "Ж" і підлягають коригуванню відповідно до положень п. 5.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Тобто розрахунок приросту (убутку) за придбаними таким чином запасами здійснюється після включення витрат на їх придбання до складу валових витрат.

Порядок відображення в декларації сум приросту (убутку) балансової вартості запасів наводиться в п. 4.9 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом ДПА України від 08.07.97 р. №214 (із змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.97 р. за №313/2117.

З метою оподаткування під час розрахунку первісної вартості (собівартості) запасів слід враховувати, що така складова собівартості (балансової вартості) запасів, як ціна придбаних товарів, обліковується в податковому обліку в сумі, що становить 85% ціни товарів, придбаних у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах.

2. Право віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту залежить від наявності права на включення вартості придбаних товарів (робіт, послуг) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, до складу валових витрат виробництва (обігу) продукції. Така залежність встановлена п. 7.4 ст. 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість". Порядок формування валових витрат та валового доходу регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", тобто норми цих Законів взаємопов'язані.

Враховуючи те, що п. 18.3 ст. 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачено, що витрати платників податку на оплату вартості товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, розташованих в офшорних зонах, включаються до складу їх валових витрат у сумі 85% від оплаченої вартості цих товарів (робіт, послуг), а також те, що датою виникнення права на податковий кредит щодо ввезених на митну територію України товарів вважається дата сплати податку за податковими зобов'язаннями, що виникають на дату оформлення ввізної митної декларації, до податкового кредиту відповідного звітного періоду може бути віднесена лише та частка ПДВ, що припадає на витрати, які включаються до складу валових витрат цього звітного періоду.

Голова М. АЗАРОВ

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua