Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Дрібниці життя << >>

Дрібниці життя

Вартість витрат, понесених орендарем на поліпшення орендованих ним основних засобів, збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів, а отже, або підлягає амортизації, або відноситься на валові витрати "в сумі, що не перевищує п'яти відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року", - відповідно до пп. 8.7.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств.

Проте (!!!) збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів орендаря на суму понесених витрат можливе лише якщо "договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди)..." (пп. 8.8.1 Закону про оподаткування прибутку).

Отже, щоб орендар міг віднести на валові витрати (в розмірі 5% протягом року) або амортизувати витрати, пов'язані з поліпшенням орендованих ним основних фондів, договір оренди має дозволяти або зобов'язувати проводити такі операції.


Доходи працівника, отримані від відчуження майна на користь підприємства, оподатковуються в загальному порядку. Однак при додержанні певних умов прибутковий податок з таких доходів утримувати не треба. Відповідно до пп. "е" Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", до сукупного оподатковуваного доходу працівника не включаються "суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності".


На приватних підприємців (далі - ПП) не поширюється обмеження щодо термінів повернення та подання звітності стосовно використання отриманої під звіт готівки, а також щодо видачі готівки під звіт за відсутності звіту за раніше отримані суми. Такий висновок можна зробити, читаючи п. 2.15 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: "Видача готівки під звіт проводиться з кас підприємств за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами, тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені (частково витрачені) кошти та одночасного повернення до каси підприємства залишку готівки, виданої під звіт.

Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних у касі сум".

Зауважимо, що у ПП немає ні каси, ні бухгалтерії. І взагалі, у п. 2.15 про них навіть не згадується. Отже, можна зробити висновок, що п. 2.15 Положення поширюється лише на підприємства. Тому і штрафні санкції у розмірі 25% виданих під звіт сум до ПП теж не застосовуються.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua