Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Партнер << >>

На запитання читачів відповідають спеціалісти Аудиторскої фірми "Фінанси і Аудит" - партнера "Дебета-Кредита" м. Харків

Підприємство уклало договір оренди безпосередньо з Фондом держмайна. Балансодержателем орендованого майна є НДІ. Чи треба при цьому оформляти "троїсту" додаткову угоду до договору оренди?

Згідно з п. 17 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 р., зі змінами і доповненнями, у разі якщо орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення або представництво, орендна плата спрямовується:

- за нерухоме майно державних підприємств, організацій - 70% орендної плати до державного бюджету, 30% - державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно.

Згідно зі ст. 5 Закону України від 10.04.92 р. №2269-XII "Про оренду державного і комунального майна", зі змінами і доповненнями, орендодавцями є:

- Фонд державного майна України, його регіональні відділення і представництва - стосовно цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна...;

- органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - стосовно цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, яке, відповідно, належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;

- підприємства - стосовно окремого індивідуального визначеного майна (крім нерухомого), а з дозволу органів, зазначених вище, - також стосовно структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) і нерухомого майна.

Якщо орендодавцем майна є державне підприємство, то орендна плата, згідно з п. 17 Методики, перераховується в такій пропорції: 70% - підприємству, організації і 30% - до державного бюджету.

У вашому випадку орендодавцем є виключно Фонд державного майна, оскільки договір оренди укладено з ним. Згідно з п. 5.8 цього договору, ви повинні були в двомісячний термін з дати підписання договору оренди з Фондом державного майна скласти договір з балансодержателем (НДІ) про відшкодування витрат балансодержателя на утримання майна, що орендується, і надання комунальних послуг орендарю з подальшим наданням орендодавцю (ФДМ) копій цих договорів.

Чи має підприємство платити ПДВ з 70% орендної плати, що скеровується ФДМУ, якщо воно не є платником ПДВ, але договір оренди укладено безпосередньо з Фондом? Якщо так, то на підставі яких документів?

Згідно з роз'ясненнями Фонду держмайна України, підприємства, укладаючи договори оренди, можуть застерегти, що орендар сам спрямовує, згідно з п. 17 Методики, частки орендної плати безпосередньо до бюджету і державному підприємству (організації), на балансі якого перебуває орендоване майно.

Згідно з листом ДПАУ від 12.05.2000 р. №6514/7/16-1201 "Щодо обкладення податком на додану вартість сум орендної плати за використання державного майна", вищезазначені операції, пов'язані з договорами оренди, згідно з підпунктом 3.1.1 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" є об'єктом для обкладення ПДВ. Тому у підприємства, майно якого передане в оренду за договором між ФДМУ і орендарем, виникають податкові зобов'язання на дату, визначену п. 7.3 ст. 7 Закону про ПДВ. При цьому база для оподаткування, відповідності до п. 4.1 ст. 4 цього Закону, визначається виходячи з повної вартості орендної плати, незалежно від того, хто (орендар чи підприємство) здійснює процедуру розмежування вартості орендної плати в розмірах, визначених пунктом 17 Методики.

На дату виникнення податкових зобов'язань підприємство, відповідно до вимог наказу ДПА України від 31.05.97 р. №165, з доповненнями до нього, виписує податкову накладну на повну вартість орендної плати, де окремим рядком має бути виділена сума ПДВ, яка становить 20% бази оподаткування, визначеної пунктом 4.1, і додається до вартості орендної плати. Орендар на підставі податкової накладної і за умови фактичного списання коштів з банківського рахунка в рахунок оплати за користування майном включає суму ПДВ до складу податкового кредиту.

У зв'язку з тим, що, згідно з вказівками Фонду державного майна України, орендар самостійно спрямовує, згідно з п. 17 Методики, частини орендної плати безпосередньо до бюджету і підприємству, то таке підприємство, на балансі якого перебуває орендоване майно, оформляє платіжні документи окремо на частину вартості орендної плати з обліком ПДВ і окремо - на суму ПДВ, що припадає на частину орендної плати, яка орендарем безпосередньо перераховується до бюджету.

Наприклад, орендна плата звітного періоду становить 2000 грн, податок на додану вартість в розмірі 20% становить 400 грн, загальна сума плати з урахуванням податку на додану вартість - 2400 грн.

Підприємство виписує податкову накладну на всю суму орендної плати - 2000 грн (база оподаткування) без урахування ПДВ, яка підлягає оподаткуванню за ставкою 20%, - 400 грн, загальна сума з ПДВ - 2400 грн.

Оскільки за дорученням Фонду орендар сам здійснює розмежування платежів і перераховує до бюджету належні 1400 грн (70%) орендної плати, то на рахунок підприємства спрямовуються належні 30% і сума податку на додану вартість, обчислена з повної вартості орендної плати. При цьому платіжні документи оформляються окремо на 720 грн (600 грн орендна плата без ПДВ і 120 грн - ПДВ) і на 280 грн (сума ПДВ, яка обчислена з бази в розмірі 1400 грн) з відміткою в платіжному дорученні "ПДВ з 70% орендної плати, перерахованої до бюджету".

Чи треба приватному підприємцю-"єдиноподатнику" застосовувати РРО?

Ні. Згідно з п. 6 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1776-III "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг", реєстратори розрахункових операцій і розрахункові книжки не застосовуються під час продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. №1336, зі змінами і доповненнями.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua