Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Приборкання непокірного

Ні парламентський комітет, ні господарський суд не можуть переконати Пенсійний фонд не чіпати платників єдиного податку

Віталій МОСЕЙЧУК


Фонд і далі дотримується думки, що "єдиноподатники" мають сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не лише при купівлі-продажу валюти, а й при торгівлі легковими автомобілями та ювелірними виробами.

Аргументація такої позиції проста - Закон1, яким запроваджено ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, набрав чинності з 10 листопада 1998 року, а Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", що звільняє від цього збору та інших платежів, датовано 3 липня 1998 року. Закон введено в дію пізніше від Указу, з чого Фонд робить висновок, що Закон сильніший від Указу.

Закон не завжди сильніший від Указу

На жаль, з такою думкою погодилося і Держпідприємництво2. На бік платників податків у цій законодавчій колізії стали парламентський комітет з фінансів та банківської діяльності і господарський суд3. І хоча підтримка господарських судів важлива, зрозуміло, що лише ворогу побажаєш постійно доводити свою рацію в судах.

Чому Пенсійний фонд має облишити операції з валютою "єдиноподатників"

Спробуймо викласти свої аргументи.

По-перше, Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", яким надано право платникам єдиного податку не сплачувати збір до Пенсійного фонду, жодних обмежень стосовно видів цього збору не ставить, тобто звільнення поширюється на будь-які нарахування та види господарських операцій.

По-друге, Указ було викладено в новій редакції Указом Президента України від 28 червня 1999 року №746/99, тобто Указ викладено у новій редакції вже після набрання чинності Законом (10 листопада 1998 року), і тому, за принципом поглинання більш раннього нормативно-правового акта, має застосовуватися саме Указ.

По-третє, Указ є спеціальною нормою (такою, що має перевагу над загальною) для платників єдиного податку по відношенню до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яка встановлює коло платників збору.

По-четверте, в Законі немає (спеціально чи з недогляду) прикінцевих положень або окремої статті, в яких би зазначалося щось на кшталт "Закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону", а тому норми Указу щодо звільнення від сплати збору до Пенсійного фонду і далі застосовуються.

По-п'яте, в питанні сплати пенсійного збору з операцій з купівлі-продажу валют спостерігаємо класичний конфлікт інтересів (норми Закону формально суперечать нормам Указу), який, відповідно до підпункту 4.4.1 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", у межах апеляційного узгодження має вирішуватися на користь платника податків. Але це знову конфлікт.

Положення Указу мають поширюватися і на окремі види господарських операцій: відчуження легкових автомобілів, купівлю-продаж валюти, торгівлю ювелірними виробами.

За ЗУ "Про державну підтримку малого підприємництва" платники єдиного податку не можуть обмінювати валюту

Однак під час аналізу цього питання було знайдено дуже суттєвий аргумент, який взагалі заперечує можливість платникам єдиного податку - юридичним особам здійснювати операції з купівлі-продажу валюти (фізичні особи - платники єдиного податку не можуть бути агентами уповноважених банків з обміну валюти через обмеження з боку Національного банку України). Він досить "залізний" і вирішує заодно й питання сплати збору - платники єдиного податку просто не можуть сплачувати цей збір, тому що вони не можуть здійснювати операцій з купівлі-продажу валюти. Чому?

Купівля-продаж іноземної валюти залишається поза спрощеною системою оподаткування

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України від 19.10.2000 р. №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва" (див. "Документи для роботи" №48/2000), дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

Отже, спрощена система оподаткування не може поширюватися на суб'єкти підприємницької діяльності, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", тобто купівля-продаж іноземної валюти залишається поза спрощеною системою оподаткування. Адже існування спрощеної системи оподаткування передбачено саме цим Законом.

Відповідно до його статті 11, для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України (яким є Указ), може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, тобто Закон передбачає загальні умови існування спрощеної системи оподаткування, а Указ встановлює конкретні умови її існування. Водночас конкретні умови не можуть суперечити загальним. Цей досить неприємний висновок, якого ми дійшли, до певної міри пояснює, чому в одних випадках пункти обміну валют дозволяють зареєструвати на "єдиноподатника", а в інших - ні.

Непрямим підтвердженням цього висновку є й частина друга статті 14 Закону, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти (у тому числі й Указ про спрощену систему оподаткування), введені в дію до набрання чинності цим Законом (тобто до 21 листопада 2000 року), діють у частині, що не суперечить цьому Закону, а тому сплата чи несплата пенсійного збору з обміну валют вже не може регулюватися Указом.

Варіанти захисту від закриття

На свою користь платники єдиного податку можуть навести інший закон4, що стосується оподаткування, відповідно до якого ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

А Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" не є законом з питань оподаткування в суворому сенсі. Щоправда, й Указ про спрощену систему оподаткування не є законом, але це вже, як-то кажуть, зовсім інша історія...


Примітки:

1 Закон України від 22.10.98 р. №208-ХІV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

2Лист від 17.01.2001 р. №1-222/225 "Про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і коштовних каменів".

 3 Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 25.09.2001 р. №06-10/553 "Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу валют суб'єктами підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування" (див. "Документи для роботи" №43/2001) та Постанова Вищого арбітражного суду від 29.05.2001 р. №04-1/9-4/123 "Щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Ми впевнені, що обмін валюти як господарська операція для платників єдиного податку відійде в історію.

4Стаття 1 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування".


ЗА:

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (витяг)

Постанова ВАСУ, Судової колегії з перегляду рішень, ухвал, постанов від 29.05.2001 р. №04-1/9-4/123

Судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов перевірила матеріали справи і доводи сторін і встановила таке.

Стаття 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" містить перелік платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з п. 7 ст. 1 зазначеного Закону, ними є юридичні і фізичні особи у разі відчуження легкових автомобілів.

Державні гарантії щодо підтримки малого підприємництва визначено в Указі Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (від 03.07.98 р. №727/98 у редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99). Зазначений Указ встановлює пільги для суб'єктів малого підприємництва, зокрема звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, і щодо Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" є пріоритетним, оскільки є спеціальним законодавством, яке й має застосовуватися у разі суперечності із загальним законодавством.

За таких обставин судова колегія визнає правомірними вимоги позивача щодо безпідставності сплати ним збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операції з купівлі автомобіля за умови обрання спрощеної системи оподаткування і сплати єдиного податку.

З урахуванням наведеного судова колегія зазначає, що рішення і постанова арбітражного суду Запорізької області у цій справі підлягають скасуванню як прийняті з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи.

Керуючись ст. 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", ст. 3 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" і статтями 106 - 108 Арбітражного процесуального кодексу України, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов постановила:

рішення і постанову арбітражного суду Запорізької області у справі скасувати.

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з р/р Жовтневого відділення Запорізького обласного управління Пенсійного фонду України на користь приватного підприємства аудиторської фірми 1188,69 грн. Видати наказ.

Заступник голови Вищого арбітражного суду України А. ОСЕТИНСЬКИЙ

Суддя Т. ДОБРОЛЮБОВА


ПРОТИ:

Щодо сплати з операцій купівлі-продажу валют платниками єдиного податку

Лист Пенсійного фонду України від 16.10.2001 р. №04/5096

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати з операцій купівлі-продажу валют суб'єктами підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, і роз'яснює.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, є платниками збору за ставкою 32 відсотки від фонду оплати їх праці. Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 28.06.99 р. №746), платники цього збору мають право перейти на спрощену систему оподатковування і як такі звільняються від його сплати.

Законом України від 22.10.98 р. №208-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким запроваджено додаткові ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, визначено, що платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют.

Оскільки звільнення платників єдиного податку від сплати збору при проведенні зазначених операцій чинним законодавств не передбачено, лист Пенсійного фонду України від 02.06.2000 р. №04/2895* також вважається чинним.

Заступник голови правління В. КОРОНЕВСЬКИЙ

*Лист Пенсійного фонду від 02.06.2000 р. №04/2895 "Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют" див. у "ДК" №27/2000.


ПРОТИ:

Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування

Лист Пенсійного фонду України від 29.10.2001 р. №04/5304

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування, і роз'яснює.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати збору в розмірі 32 відсотків від мінімальної заробітної плати за найманих працівників, яким не здійснено нарахування заробітної плати.

Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій слід зазначити таке. З положень Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" випливає, що суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, в тому числі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Введені законами України від 22.10.98 р. №208-XIV та від 15.07.99 р. №967-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" додаткові ставки збору є нарахуваннями на вартість нерухомого майна, на вартість легкових автомобілів, на вартість реалізованих ювелірних виробів із золота та інших об'єктів оподаткування, що не має відношення до фонду оплати праці.

Отже, платники єдиного податку не звільняються від сплати додаткових ставок збору.

Заступник голови правління В. КОРОНЕВСЬКИЙ

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua