Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Нездоровий інтерес

ДПА України вимагає здавати їй одну з форм статзвітності

Віталій МОСЕЙЧУК


Незважаючи на те що статистичну звітність може вимагати лише Держкомстат, ДПА України наполягає на наданні їй форми №1-ПП "Про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку".

У "ДК" №47/2001 на с. 18 у статті "Зайві форми" ми аналізували лист парламентського комітету1, в якому зазначалося, що форма №1-ПП дублює податкову звітность, а отже, вона не потрібна. Тепер друкуємо відповідь ДПА України, в якій стверджується, що за законом вона має право на статистичну звітність.

Однак у Законі України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні" про це немає жодної згадки. Податківці лише мають право отримувати від органів статистики дані, необхідні для використання їх в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності2. Таким чином, статистичну звітність за ф. №1-ПП, як і будь-яку іншу статистичну звітність, за законом слід подавати органам статистики, а податківці можуть отримувати її від них, але в жодному разі статистичну звітність не подають до податкових органів.

Закону, який би передбачав право ДПА України на статистичну звітність, наразі немає

Більше того, втручання будь-яких органів державної влади (зрозуміло, що й ДПА України) та органів місцевого самоврядування, крім центрального статистичного органу, у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється3.

Хоча за попередньою редакцією Закону України "Про державну статистику", справді, крім органів державної статистики, державною статистикою могли займатися також міністерства і відомства України (в тому числі й ДПА України), але з 1 січня 2001 року всі органи державної влади та управління (крім одного) позбавлені права на заняття державною статистикою. Це є монополія органів державної статистики, і подання статистичної звітності до інших органів зайве.

Держкомстату та ДПА України, на нашу думку, давно вже слід було скасувати або якось змінити наказ Міністерства статистики України від 23.12.96 р. №376, яким затверджено проблемну форму №1-ПП.

Також нагадуємо, що за неподання статистичної звітності органам ДПА України штрафні санкції не накладаються, адже відповідно до статті 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення карається лише неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень. А ДПА України до таких органів не належить.


Примітки:

1 Цю проблему сформулював Комітет ВР України з питань фінансів і банківської діяльності у Листі від 18.10.2001 р. №06-10/604 "Про окремі питання щодо подання державної статистичної звітності".

2Абзац третій пункту 2 частини першої статті 11 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні".

3Відповідно до частини першої статті 5 Закону України від 17.09.92 р. №2614-XII "Про державну статистику", який чинний у новій редакції з 1 січня 2001 року.


Про окремі питання щодо подання державної статистичної звітності

Ексклюзив

Лист ДПАУ від 09.11.2001 р. №339/2/10-1010

Державна податкова адміністрація України розглянула лист про окремі питання щодо подання державної статистичної звітності та повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 4.1.3 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не дозволяється встановлення форм або методів обов'язкової податкової звітності, які передбачають подання зведеної інформації щодо окремих доходів, витрат, пільг, інших елементів податкових баз, що були раніше відображені в податкових деклараціях або розрахунках з окремих податків і зборів (обов'язкових платежів), якщо інше не встановлене законами з питань оподаткування.

Звіт за формою №1-ПП "Про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку" є державною статистичною звітністю, розробленою Державною податковою адміністрацією та затвердженою наказом Міністерства статистики від 23.12.96 р. №376 на виконання п. 4 Постанови Верховної Ради України від 12.07.96 р. №327/96-ВР "Про структуру бюджетної класифікації".

Таким чином, виконання Державною податковою адміністрацією України функцій із збирання та узагальнення державної статистичної звітності за формою №1-ПП "Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і зборів щодо кожного виду податку" не суперечить нормам вищезазначеного Закону. Крім того, відміна існуючого статистичного звіту, який забезпечує створення єдиної інформаційної системи отриманих пільг з оподаткування підприємств, призведе до втрати такої інформації.

Голова М. АЗАРОВ

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua