Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#49'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Основні фонди і повернення "єдиноподатника" на звичайну систему оподаткування

Д. КОСТЮК

"Податки і бухгалтерський облік" №93, с. 40

Ситуація: підприємство, перебуваючи на загальній системі оподаткування, вирішує перейти на сплату єдиного податку, а через деякий час (зрозуміло, не раніше ніж через рік) знову повернутися на загальну. Оскільки підприємство володіє певними основними фондами (ОФ), то не зовсім зрозумілою є "доля" амортвідрахувань та балансової вартості таких ОФ при зміні систем оподаткування.

Перехід із звичайної системи оподаткування на спрощену

"Єдиноподатники" не є платниками податку на прибуток, отже, норми амортизації, визначені ст. 8 Закону про оподаткування прибутку підприємств, на них не поширюються. Нараховувати податкову амортизацію на ОФ "єдиноподатнику" не потрібно. Тобто період перебування на спрощеній системі ніяк не вплине на балансову вартість груп таких ОФ у податковому обліку. Проте бухгалтерську амортизацію "спрощенці" нараховувати все ж повинні, застосовуючи норми П(С)БО 7.

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Перейшовши на загальну систему оподаткування, "єдиноподатник" розпочинає нараховувати податкову амортизацію ОФ. Сума балансової вартості, визначена у момент переходу на єдиний податок, і буде базою для нарахування амортизації після повернення на загальну систему оподаткування.

Як зазначає автор, можуть виникнути проблеми при визначенні балансової вартості придбаних ОФ "спрощенцем", який згодом повернувся на загальну систему. Тут можливі три варіанти.

Перший. Балансова вартість визначається виходячи із залишкової вартості, що сформувалась у бухобліку (початкова вартість - сума нарахованої бухгалтерської амортизації).

Другий. Повертаючись на загальну систему, платник податків "заднім числом" розраховує суму податкової амортизації, віднімає її від суми понесених витрат на придбання ОФ та отримує балансову вартість таких ОФ.

Третій. Балансова вартість визначається із суми понесених витрат на придбання таких ОФ (вартість їх придбання плюс понесені витрати).


Викуп емітентом акцій власної емісії

О. ПАПІНОВА

"Баланс" №46, с. 43

Обкладання податком на прибуток операцій з викупу підприємством власних акцій та подальший їх продаж відбуваються згідно з п. 7.6 Закону про оподаткування прибутку підприємств. Підприємство веде облік фінансових результатів (доходи мінус витрати) від здійснення таких операцій. Після закінчення звітного періоду прибуток включається до складу валового доходу, а збиток може бути погашений протягом подальших 20-ти звітних періодів лише прибутком від здійснення операцій з цінними паперами (лист ДПАУ від 20.10.2000 р. №5814/6/15-1116).

Підприємство-емітент, яке не має статусу торговця цінними паперами, визначає фінансовий результат з викупу власних акцій у разі, якщо водночас відбувається їх продаж. В іншому випадку затрати, пов'язані з викупом емітентом власних акцій (в подальшому не реалізованих), не враховуються при визначенні фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами.

Обкладання ПДВ операцій із викупу емітентом власних акцій відбувається відповідно до п. 3.2 Закону про ПДВ (звичайно, якщо підприємство викуповує акції у платника ПДВ), згідно з яким не є об'єктом оподаткування операції з "випуску (емісії), ... продажу за кошти цінних паперів, ... обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери".

Отже, якщо підприємство викуповує власні акції та розраховується в іншій, ніж грошова, формі, то воно має сплатити ще й суму нарахованого ПДВ. Виникає запитання: чи може емітент у подальшому відобразити податковий кредит при проведенні таких операцій? Автор пропонує своє бачення цієї проблеми:

1. Якщо викуплені акції надалі використовуватимуться в операціях, які не підлягають обкладанню ПДВ, то суму сплаченого податку потрібно включити до складу витрат.

2. Якщо викуплені акції будуть анульовані, то ПДВ відшкодувується за рахунок власного прибутку.

3. Якщо акції використовуватимуться в операціях, які підлягають обкладанню ПДВ, то суму сплаченого податку можна віднести до податкового кредиту.


Комісія із соціального страхування: хто і як її створює

Тетяна ПОЛОНИЦЬКА

"Бухгалтерія", №47/1, с. 39

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", який набрав чинності в лютому цього року, на підприємствах мають створюватися комісії із соціального страхування.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною (роботодавцем, профспілкою, яка існує на підприємстві) самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві.

Комісія створюється на підприємстві, яке налічує більше ніж 15 застрахованих. Якщо число застрахованих менше 15-ти, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування (п. 1.4 Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. №21).

Важливо відзначити, що до повноважень такої комісії належать:

- призначення матеріального забезпечення (надання допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- призначення допомоги з вагітності і пологів та при народженні дитини;

- здійснення контролю за правильністю нарахування та своєчасністю виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Крім того, комісія приймає рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, а також про припинення його виплати (повністю або частково).

Термін діяльності комісії та кількість її членів визначається спільним рішенням представницьких сторін.

Будь-яке рішення комісії має бути оформлене протоколом, а заходи, які мають бути здійснені в майбутньому, - планом.

У разі незгоди з рішенням комісії із соціального страхування воно може бути оскаржене до робочого Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, де підприємство зареєстроване як платник, або оскаржене в судовому порядку.


Книгосховище

Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями

Автор: Попов В.М.

Обсяг: 360 с.

Рік видання: 2001

Вартість: 17,50 грн ($3,28)

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

У книзі розглянуто процес бізнес-планування на фірмі. На початку аналізується доцільність такого планування (проведення дослідження ринку). Далі наведені рекомендації та принципи складання бізнес-плану (формування цілей та задач, структура та послідовність складання, аналіз помилок, які найчастіше допускаються розробниками). Ну і, звичайно, не залишилось поза увагою проведення робіт із просування складеного бізнес-плану.

У книзі наводяться реальні зразки бізнес-планів, впровадження в життя яких дозволило їх розробникам досягти комерційного успіху, а також типова документація, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Стисло: книга цікава й потрібна як студентам економічних навчальних закладів, викладачам, аспірантам, так і спеціалістам підприємств та організацій, які займаються підготовкою і реалізацією бізнес-планів.


Державне мито

Видавець: видавничий дім "Фактор"

Обсяг: 113 с.

Рік видання: 2001

Де придбати: (0572) 19-41-14, 19-41-15

Державне мито справляється:

- із позовних заяв, заяв кредиторів у справах про банкрутство (що подаються до арбітражних судів), заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за виявленими новими обставинами;

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними органами, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

- за реєстрацію актів громадянського стану;

- за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн;

і навіть за видачу дозволів на право полювання та рибальства.

Отож уся нормативно-правова база, яка стосується порядку сплати державного мита станом на 01.11.2001 р.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua