Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#50'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Товар з'їли миші. Хто винен? (про матеріальну відповідальність працівників)

В. ВАСИЛЕНКО

"Баланс" №47, с. 59

Кодекс законів про працю говорить про два види матеріальної відповідальності працівників: обмежену та повну.

Обмежену матеріальну відповідальність несуть:

"1) працівники - за зіпсуття або знищення... матеріалів,... в тому числі при їх виготовленні...

2) керівники підприємств,... керівники структурних підрозділів на підприємствах... якщо шкоду підприємству... заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випуску недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей" (ст. 133 КЗпП).

При обмеженій матеріальній відповідальності розмір відшкодування не має перевищувати середньомісячного заробітку особи, яка відшкодовує завданий збиток.

При повній матеріальній відповідальності одним середньомісячним заробітком не відбудешся. У такому випадку працівник повністю відшкодовує завданий підприємству збиток. Випадки, коли працівника можна притягнути до повної матеріальної відповідальності, передбачені ст. 134 КЗпП, зокрема:

"1) між працівником і підприємством... укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності...

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків".

Момент виявлення збитку слід документально зафіксувати (якщо збитки виявлено під час інвентаризації, то днем виявлення збитку слід вважати дату складання відповідного акта або висновку). Далі визначають розмір збитку, проводять службове розслідування, встановлюють винних осіб та визначають вид матеріальної відповідальності.


Якщо нерезидент - людина. Оподаткування українських дивідендів

Леонід КАРПОВ

"Бухгалтер" №32, с. 40

Оподаткування в Україні дивідендів, які отримують нерезиденти, відбувається згідно з нормами п. 13.7 Закону про оподаткування прибутку. Автор пропонує спочатку з'ясувати, що саме розумів законодавець під терміном "нерезидент": "Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність, відповідно до законодавства іншої держави" (п. 1.6 Закону про оподаткування прибутку підприємств).

У цьому пункті взагалі не згадується про фізосіб-нерезидентів - лише про юридичних осіб, їхні філії, представництва тощо.

Отож, як зазначає автор, дивіденди фізосіб-нерезидентів мають обкладатися прибутковим податком за ставкою 20% (ст. 15 Декрету про прибутковий податок з громадян), а також податком на дивіденди за ставкою 30% (пп. 7.8.2 Закону про оподаткування прибутку підприємств), якщо інше не передбачено конвенціями.

Фізособи - нерезиденти "договірних" держав можуть не хвилюватися: загальна сума утримань із дивідендів згідно з конвенціями переважно не перевищує 15%.

А громадяни інших країн (з якими відповідних угод не укладено) опинились у скрутному становищі. Дивіденди таких осіб слід оподатковувати "за повною програмою" (20% прибуткового + 30% податку на дивіденди): згідно зі ст. 15 Декрету, "з доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується ... за ставкою, наведеною у пункті 3 статті 7 цього Декрету, без виключення з доходу ... встановлених цим Декретом пільг". Тому й не діє пільга, згідно з якою не включаються до сукупного оподатковуваного доходу "суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".


Якщо непокоїть опціон

О. ГОЛЕНКО

"Податки і бухгалтерський облік" №95, с. 35

Опціон - це документ, який засвідчує право його покупця в майбутньому придбати у першого продавця опціону (емітента) товар за фіксованою ціною.

В опціоні має бути зазначена премія, яку сплачує покупець опціону продавцеві за право ним користуватися.

Використання опціонів вигідне для емітента перш за все тим, що товар продається з відстроченням терміну поставки, а кошти на рахунок підприємства надходять одразу. Оподаткування таких операцій аналогічне до оподаткування операцій з цінними паперами: власник опціонів веде окремий фінансовий облік операцій з купівлі-продажу опціонів.

Згідно з п. 7.6 Закону про оподаткування прибутку підприємств, "коли... витрати, понесені... платником податку у зв'язку із придбанням... деривативів, перевищують доходи, отримані від продажу... деривативів протягом такого звітного періоду, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від таких операцій...

коли протягом звітного періоду доходи, отримані... у зв'язку із продажем... деривативів, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку в зв'язку із придбанням... деривативів протягом такого звітного періоду, збільшені на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, прибуток включається до складу валових доходів за результатами такого звітного періоду".

Як зазначає автор, важливо відзначити такий момент: витрати, понесені покупцем на придбання опціону, можна віднести до валових витрат лише тоді, коли цей опціон буде продано (або відбудеться поставка товару), щоб визначити одразу фінансовий результат від такої операції.

Щодо валових доходів у емітента опціону, то однозначної відповіді на запитання: виникають вони чи ні - немає. А от щодо ПДВ, то тут сумнівів немає: операції з емісії деривативів не є об'єктом обкладання ПДВ (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ).


Книгосховище

Запаси. Бухгалтерський облік

Автор: Римма ГРАЧОВА

Видавець: Бухгалтерський тижневик "Дебет-Кредит"

Обсяг: 144 с.

Де придбати: редакція "ДК", регіональні розповсюджувачі

(0322) 700-766 (044) 294-40-93

Ціна: 8,00 грн

Автор каже: "Облік запасів підприємства, мабуть, єдина галузь бухгалтерського обліку, про яку знає або принаймні має уявлення більшість, не обов'язково фахівці.

Так, це матеріальні активи в обороті. У них вкладають гроші, щоб після закінчення господарського циклу повернути з прибутком, - нічого нового. Але ж План рахунків новий! У зв'язку з цим ми побачили, як змінилася структура цих активів. Адже зміни зачепили не просто нумерацію рахунків, - на це можна було б не звертати уваги, - головне, це зміни в обліковій процедурі, яка обумовлює новий підхід до обліку запасів: відтепер запаси треба розглядати в контексті формування вартостей, що створюються, у системі калькулювання минулих витрат".

Стисло: чудово, коли все хороше не закінчується, а має продовженняѕ Нова книга Римми Грачової "Запаси" - це продовження давно вже відомої серії - "Нова бухгалтерія". Залишається додати лише одне: далі буде.


Внешнеторговые контракты. Практика подготовки, заключения, исполнения сделок. Образцы, комментарии*

Автор: Феонова Л. А.

Обсяг: 432 с.

Рік видання: 2001

Де придбати: http//shop.bambook.com.ua

Ціна: 21,20 грн ($3,97)

Вихід на міжнародний ринок, без сумніву, - перемога для будь-якої фірми. Проте тут є свої нюанси: інші "правила гри", інші форми угод, інше законодавство...

Завдання книги - допомогти підприємцям у підготовці, проведенні та укладенні зовнішньоторговельних угод, оскільки здійснення операцій на міжнародному ринку суттєво відрізняється від умов внутрішньої торгівлі і потребує спеціальних знань та навичок.

Стисло: не виключено, що завтра вашим партнером по бізнесу може стати "крута" іноземна компанія (чому б і ні?), а угоду треба буде укладати іноземною мовою (трапляється). Ця книга допоможе з'ясувати, як грамотно це робити.

* Книгу видано російською мовою.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua