Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Прибутковий податок: деякі особливості деяких пільг

Юрій Іванов

"Бухгалтер" №33, с. 26

Пільги, які надаються громадянам згідно з Декретом про прибутковий податок з громадян (далі - Декрет), викликають багато непорозумінь. Деякі з них діють автономно одна від одної, інші - залежать від застосування попередньої. Спробуймо розібратися з цією плутаниною разоям з автором статті.

Благодійна допомога (п. "і" ст. 5 Декрету).

Надання цієї пільги можливе при виконанні таких умов: отримувач "потрапляє" до кола осіб, яким може надаватися ця пільга; його доходи не повинні перевищувати розмір прожиткового мінімуму (далі - ПМ). У цьому разі розмір пільги, передусім, залежить від суми доходів, отримуваних з різних джерел. Тому чим більша сума доходів, тим менший розмір допомоги підпадає під пільгу.

Добровільні пожертвування (п. "к" ст. 5 Декрету). Право на отримання цієї пільги з'являється у громадянина лише за підсумками року. Граничний розмір - 4% від задекларованого сукупного річного доходу. Обов'язкова умова - документальне підтвердження благодійних внесків протягом року (п. 5.14 Інструкції про прибутковий податок з громадян). Розмір цієї пільги безпосередньо залежить від надання протягом року інших пільг.

Пільга на дітей (п. 2 ст. 6 Декрету). Суть пільги - зменшення сукупного оподатковуваного доходу на величину 1 н.м.д.г. на кожну дитину віком до 16 років. Її застосування можливе тоді, коли сукупний оподатковуваний місячний дохід не перевищує 10 мінімальних зарплат (1180 грн). Пільга надається щомісяця за місцем праці.

Проте працівник може отримувати доходи з інших джерел. На думку податківців, у такому разі наприкінці року потрібно визначити середньомісячний дохід (за результатами поданої декларації) і порівняти його з 10-кратним розміром мінімальної зарплати за відповідний місяць (лист ДПАУ від 13.01.01 р. №349/7/17-0217). У разі перевищення цього рівня пільга не застосовується.


Як мати користь зі звичайних цін при бартері

Олександр Єфимов

"Бухгалтерія" №49/2, с. 31

Ст.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств наводить таке визначення терміна "звичайна ціна": "ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності".

Згідно зі ст.13 Указу Президента "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", "звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митних цілях установлюються на підставі статистичної оцінки... Звичайні ціни не можуть встановлюватися органами виконавчої влади, які використовують їх для нарахування та стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів) та неподаткових платежів, крім випадків відсутності статистичних даних про рівень цін на окремі види товарів (робіт, послуг)".

Отже, якщо за результатами перевірки податківці встановили, що ціни, застосовані при бартері, не відповідають рівню звичайних, не варто впадати у відчай. Одним з найпростіших варіантів вирішення цієї проблеми є звернення до Держкомстату. У разі відсутності у Держкомстаті інформації про рівень звичайних цін на продану при бартері продукцію провина платника податків щодо завищення або заниження звичайної ціни зникає сама по собі.

Повертаючись до суті бартерних операцій, варто зазначити, що доходи та витрати визначаються також виходячи зі звичайних цін. Тому "звичайні ціни впливають не тільки на розмір доходу під час здійснення бартерних операцій, а й на розмір витрат" (Авт.).

Це досить важливий висновок. Адже якщо податківці, перевіривши одного учасника бартеру, встановлять, що валовий дохід за даною угодою занижено (ціна нижча за звичайну), то це означає, що інший учасник просто занизив валові витрати. Досить-таки непогано, навіть для одного учасника бартерної операції.


Хто і як повинен захищати права споживачів

Віктор Кобилянський

"Все про бухгалтерський облік" №114, с. 29

Основним документом, який захищає права споживачів, є Закон "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. №1023-XII (далі - Закон). Цей документ наділяє споживачів доволі серйозними правами.

Якщо придбаний товар неналежної якості.

У такому разі споживач протягом гарантійного або інших строків (встановлених правилами або договором) має право вимагати від продавця (виготовлювача): безкоштовного усунення недоліків товару; заміни на аналогічний товар належної якості; відповідного зменшення його купівельної ціни; розірвання договору і відшкодування зазначених збитків.

Автор робить акцент на тому, що вибір відповідного пункту - це право споживача.

Якщо порушені умови договору.

Споживач має право відмовитись від договору про виконання робіт або надання послуг, якщо виконавець, приміром, своєчасно не приступає до виконання робіт або виконує їх так повільно, що закінчити роботу у визначений термін стає неможливим (ст. 15 Закону).

Споживач має право на одержання необхідної, доступної і достовірної інформації про продукцію. Вона має містити: назви нормативних документів, вимогам яких вона відповідає; перелік основних споживчих властивостей тощо.

Проте Закон не зобов'язує надавати споживачу інформацію про товари, які можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.

Законом також передбачається покриття в повному обсязі шкоди, заподіяної покупцю наданням недостовірної або неповної інформації, або шкоди, заподіяної споживачу продукції, придбаної в результаті недобросовісної реклами.

Проте ст. 18 Закону наголошує на презумпції некомпетентності споживача: "Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг), які він придбаває".


Книгосховище

Оценка эффективности инвестиционных проектов.Теория и практика*

Автор: П. Л. Виленський, В. Н. Лівшиць, С. А. Смоляк

Місце видання: Москва

Рік видання: 2001

Ціна: 100,30 грн ($18.79 USD)

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Обсяг: 832 с.

Книга присвячена економічним проблемам інвестиційного проектування, оцінці ефективності проектів на різних стадіях їх розробки, відбору проектів для реалізації в сучасних умовах. У ній не лише розкривається суть інвестиційного проектування, принципи та схеми його оцінки, але й наводяться приклади планування і проектування затрат та результатів проекту, визначення оцінки грошових потоків за видами діяльності, наводяться приклади дисконтування тощо.

Стисло. Книга добра тим, що в ній виділено чотири рівні складності, а для кожного рівня - числові приклади. Це дозволить початківцям використовувати книгу як навчальний посібник, а спеціалістам та професіоналам - як довідник для вирішення складних методичних і практичних проблем, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.


Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов*

Автор: Л. Н. Булавіна

Рік видання: 2001

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Обсяг: 144 с.

Висвітлено особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарів (їх надходження і списання з балансу). Приділено увагу порядку проведення і оформлення результатів інвентаризації. Під час написання книги використовувалися нормативні акти, а в додатках вміщено витяги з деяких актів, що дасть змогу використати їх як довідковий матеріал.

Стисло. Матеріально-виробничі запаси - одна з найширших тем бухгалтерського обліку. Інформація про те, як відображаються надходження, дооцінка і зниження ціни, використання і переробка запасів, без сумніву, зацікавить як бухгалтерів, аудиторів, юрисконсультів, так і викладачів та студентів економічних вузів.

Хоча, відверто кажучи, передплатникам "ДК" придбавати цю книгу немає сенсу - адже зовсім недавно вони отримали чергову книгу серії "Нова бухгалтерія", написану Риммою Грачовою. Вона якраз присвячена бухгалтерському обліку запасів.

Про всі книги цієї серії, випущені в 2001 році, читайте на с. 4 обкладинки.


* Книгу видано російською мовою

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua