Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Що нового? << >>

Що нового?

Коротко

  • Держкомстат повідомив, що індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2001 року становив 100,5 відсотка порівняно з жовтнем поточного року.

  • З 10.12.2001 р.НБУ знизив облікову ставку з 15% до 12,5%.

  • ДПАУ листом від 19.11.2001 р. №15668/7/24-1117 повідомляє, що подання інших контролюючих органів (митних, Пенсійного фонду, Фонду соцстраху) має містити суми податкового боргу, який виник виключно з 01.10.2001 р.

  • ВГСУ в листі від 16.11.2001 р. №01-8/ 1227 зазначив, що господарський суд у разі призначення і проведення судової експертизи, в т. ч. щодо вартості майна, не зв'язаний вимогами зазначеного Закону №2181-ІІІ стосовно укладення договору на проведення такої оцінки, наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача і сертифіката суб'єкта оцінної діяльності.

  • Кабмін постановою від 29.11.2001 р. №1585 встановив, що рішення про узгодження умов приватизації об'єкта приймається відповідним урядовим комітетом. Раніше рішення приймалося віце-прем'єр-міністром.

  • Держкомстат наказом від 27.06.2001 р. №307 затвердив форми держстатзвітності зі статистики роздрібної торгівлі і ресторанного господарства. Запроваджуються починаючи зі звіту за 2001 рік три річні форми звітності, а з січня 2002 року - п'ять форм звітності: місячної, квартальної та річної.

  • Наказом МОЗ від 13.11.2001 р. №455 дозволено видавати листки тимчасової непрацездатності лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров'я; лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ і туберкульозних санаторіїв; фельдшерам у місцевості, де немає лікаря, а також на плаваючих суднах. Приватні лікарі не мають такого права.


Новини

Після нещасного випадку на виробництві є 6 місяців на звернення по компенсацію

Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 01.11.2001 р. №44 "Про затвердження Порядку виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності"

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю через нещасний випадок на виробництві виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п'ять робочих днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

Новий Порядок виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю є аналогом Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності який затверджено постановою Кабміну України від 06.05.2001 р. №439 (див. "Документи для роботи" №22/2001), але є і нове. Зокрема: допомога з тимчасової втрати працездатності у разі нещасного випадку на виробництві призначається, якщо застрахована особа звернулася за нею не пізніше 6 місяців з дня відновлення працездатності або встановлення інвалідності, хоча законами такий скорочений строк не передбачено.

"Документи для роботи"


Cуми, які належить одержати від дебіторів, вже не можуть бути стягнуті за несплату податків

Лист ДПА України від 11.10.2001 р. №13466/6/24-1117 "Щодо джерел погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення"

До джерел самостійної сплати податкового зобов'язання або податкового боргу належать:

1) будь-які власні кошти, у тому числі отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна і немайнових цінностей, випуску цінних паперів, у тому числі корпоративних прав, отримані у позику (кредит), а також з інших джерел;

2) оплата може бути здійснена шляхом зарахування непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків, що виникли відповідно до норм податкового або бюджетного законодавства чи цивільно-правових угод, строк погашення яких настав до моменту виникнення податкових зобов'язань платника податків.

У Законі №2181, на відміну від Декрету №8-93, серед джерел погашення боргу за податками, зборами (обов'язковими платежами) немає звернення стягнення на суми, які належить одержати від дебіторів.

"Документи для роботи"


Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (витяг)

Указ Президента України від 10 грудня 2001 року №1199/2001

З метою запобігання, виявлення, викриття і припинення легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, визначення механізму протидії цьому явищу, захисту інтересів держави та громадян постановляю:

1. Запровадити з 1 січня 2002 року на період до прийняття відповідного законодавчого акта обов'язковий фінансовий контроль за всіма фінансовими операціями, що визначені законом як значні або сумнівні та здійснюються на території України фізичними і юридичними особами.

2. Установити, що обов'язковий фінансовий контроль здійснюється:

первинний - банками та іншими фінансовими установами, біржами, комісійними та іншими магазинами, гральними закладами та організаціями, які проводять будь-якого виду лотереї, благодійними організаціями, підприємствами зв'язку та іншими юридичними особами, які відповідно до законодавства надають послуги з виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання коштів і реєстрації прав на майно або видають ліцензії, одержують декларації про доходи та наявність майна;

державний - державними органами, які відповідно до законодавства уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції.

3. Кабінету Міністрів України:

утворити у складі Міністерства фінансів України Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного управління;

<...>

5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України:

затвердити до 1 січня 2002 року порядок здійснення контролю, зазначеного у статті 1 цього Указу;

проаналізувати в місячний строк причини, що стали підставою для визнання України такою, що недостатньо співробітничає з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), та вжити заходів до їх усунення;

затвердити з урахуванням рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік. Затверджувати таку програму на кожний наступний рік не пізніше 15 грудня;

<...>

12. Кабінету Міністрів України встановити контроль за виконанням цього Указу і щокварталу інформувати Президента України про результати проведеної роботи.

Президент України Л. КУЧМА


КОМЕНТАР

З 1 січня 2002 року наші доходи та операції контролюватимуть не лише в банках, але й у магазинах та в інших юридичних осіб, наприклад при виплаті великої заробітної плати чи позики готівкою. Адже за Указом усі юридичні особи повинні подавати інформацію про всі значні виплати та сумнівні операції своїх клієнтів та працівників.

Не будемо аналізувати законність цього Указу, але до нього про сумнівні операції (але не про великі) мали повідомляти УБОЗ лише банки відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а з 1 січня 2002 року і банки, і всі інші юридичні особи вже повинні повідомляти не лише про сумнівні операції своїх клієнтів, але й про великі операції. Нагадаємо, що, відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", значними є операції, якщо безготівкові розрахунки за угодами здійснюються на суми, що перевищують еквівалент 50000 євро, або при угодах з готівкою на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України. Сумнівними є операції з такими ознаками:

1) операція здійснюється за незвичних або невиправдано заплутаних умов;

2) операція не є економічно виправданою або суперечить законодавству України.

Таким чином, під фінансовий контроль підпадатимуть наддорогі угоди за готівку щодо купівлі-продажу квартир, автомобілів тощо. Причому контролюватимуть не покупців, а продавців дорогих товарів, адже саме вони є одержувачами великих сум готівки. Відповідно і всі інші установи - банки, пошта, казино і навіть благодійні організації - мусять повідомляти про одержувачів великих сум.

Водночас контроль за великими сумами в одержувачів покладено виключно на юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, а також нотаріуси, через яких якраз і проходять великі операції щодо квартир, будинків та автомобілів, не повинні нікого повідомляти про великі операції з готівкою. Це нівелює негативний вплив Указу і додає привабливості приватному підприємництву, адже приватники, незважаючи на те, що є одержувачами великих коштів, не повинні доносити на себе та на того, хто їм заплатив.

Віталій МОСЕЙЧУК

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua