Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Хочу все знати

Держкомстат вважає, що він має право штрафувати бухгалтерів за ненадання фінансової звітності

Віталій МОСЕЙЧУК


Н езабаром бухгалтерам слід буде подавати фінансову звітність. А отже - нести її не лише до податківців, а й до статистиків. Поки що багато хто звітує лише у податківців, нехтуючи статзвітністю. І ось напередодні річного звіту статистики, вирішивши нагадати про себе, оприлюднили лист, з якого випливає, що їх цікавить не лише статистична, а й фінансова звітність. Якщо пригадати, що податківців, у свою чергу, цікавить статистична звітність, на поданні якої вони наполягають1,  то нудьгувати бухгалтерам цього разу не доведеться.

Тож у наведеному нижче Листі Держкомстату2, який ми аналізуємо, з'являється суворе попередження: за неподання фінансової звітності органи Держкомстату можуть покарати бухгалтерів штрафами. Напевно, для більшості простіше не сперечатися і здати статистикам фінзвітність. Та наведемо аргументи тих, хто не погоджується з цією точкою зору.

Дійсно, органи державної статистики мають право отримувати безкоштовно, в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію3

Оскільки згідно із Законом про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, то може скластися враження, що органи статистики дійсно можуть штрафувати за неподання їм фінансової статистики. Але це не так.

По-перше, порядок та строки подання фінансової звітності встановлено не Держкомстатом, а Кабміном. Це не заперечує право на отримання інформації, але блокує застосування санкцій.

По-друге, у Листі Держкомстат посилається на право накладання штрафів за неподання фінансової звітності згідно зі статтею 1863 Кодексу про адміністративні правопорушення, але з точки зору КпАП фінансова та статистична звітність - то різні форми звітності, і за неподання фінансової звітності є інша стаття КпАП - 1642. Згідно з нею за неподання фінансової звітності передбачено штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136,00 грн - 255,00 грн). А якщо протягом року підприємство знову не подало фінансову звітність (за умови, що за це вже накладалися адміністративні штрафи), то штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170,00 грн - 340,00 грн).

Здавалося б, дрібниця. Але виявляється, що штрафи за цією статтею - 1642 - відповідно до статті 2341 накладає не Держкомстат, а органи Державної контрольно-ревізійної служби (КРУ).

І край.


Примітки:

1 "ДК" писав про це у №48.

2 Лист Держкомстату від 01.11.2001 р. №16-1-67 "Щодо права органів державної статистики накладати адміністративне стягнення за ненадання фінансової звітності".

3 Відповідно до абзацу третього статті 13 Закону України від 17.09.92 р. №2614-XII "Про державну статистику" (в новій редакції див. у "Документах для роботи" №40/2000).


Про право органів державної статистики накладати адміністративне стягнення за ненадання фінансової звітності

Лист Держкомітету статистики України від 01.11.2001 р. №16-1-67

Держкомстат розглянув лист щодо права органів державної статистики накладати адміністративне стягнення за неподання фінансової звітності та повідомляє.

У статті 1 Закону України "Про державну статистику" наведене визначення статистичної інформації (даних) - це офіційна державна інформація, що характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів.

Відповідно до абзацу 3 статті 13 зазначеного Закону, органи державної статистики мають право одержувати безкоштовно в порядку й у терміни, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, додані до них.

На підставі пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419, фінансова звітність подається органам, до сфери керування яких належать підприємства, трудовим колективам за їх вимогою, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також відповідно до законодавства - іншим органам і користувачам, зокрема органам державної статистики.

Частиною 1 статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень чи подання їх неправдивими, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи з запізненням.

Таким чином, фінансова звітність, необхідна для проведення державних статистичних спостережень, має подаватися на адресу територіальних органів державної статистики, у противному випадку респондент притягається до відповідальності, передбаченої статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заступник голови К. ШИШКІНА


Що входить до складу фінансової звітності

До складу річної фінансової звітності входять такі форми:

1. Баланс. Зміст, форма, вимоги до розкриття його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

2. Звіт про фінансові результати. Зміст, форма, вимоги до розкриття його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

3. Звіт про рух грошових коштів. Зміст, форма, вимоги до розкриття його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

4. Звіт про власний капітал. Зміст, форма, вимоги до розкриття його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

5. Примітки до звітів. Необхідність їх складання передбачена П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5. Порядок складання регулюється наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. №302 "Про Примітки до річної фінансової звітності".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua