Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Переведення стрілок

З 1 жовтня 2001 року знову дозволено поступку вимоги і переведення боргу

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, Віталій МОСЕЙЧУК


У Листі Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва1  розглянуто два питання. Перше - про те, що з 1 жовтня 2001 року дозволено операції з поступки вимоги і переведення боргу. Друге - про повне припинення з цієї дати дії Указу Президента України від 04.03.98 р. №167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Указ). Розпочнемо з поступки вимоги та переведення боргу.

Суперечки з цього приводу тривають відтоді, як статтею 14 Указу було заборонено поступку вимоги і переведення боргу, незважаючи на те, що вони дозволені Цивільним кодексом. Поступка вимоги та переведення боргу передбачені також Законом "Про банкрутство".2  Таким чином, Указ блокував повне виконання необхідної в ринковій економіці процедури банкрутства.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 10.02.92 р. №2654-XII "Про заставу", заставодавець може відчужувати заставлене майно лише за згодою заставоутримувача за умови переходу до нового заставодавця основного боргу, забезпеченого заставою. Але такий перехід є можливим лише шляхом переведення боргу, що заборонено Указом. Господарські суди та Держпідприємництво постійно підтримували платників податків в їхній боротьбі за право укладати угоди з поступки вимоги і переведення боргу, але під тиском податківців (про це свідчить і останній Лист ДПА України від 09.10.2001 р. №6452/6/24-1116 "Щодо правомірності укладення договорів уступки вимоги і переведення боргу" у "Документах для роботи" №49/2001) багато підприємців змушені були відмовитися від застосування цих договорів або застосовувати їх подібні форми, наприклад договори доручення.

На жаль, Закон №2181 не містить прямого дозволу на застосування у всіх випадках поступки вимоги та переведення боргу, чим постійно і користується податкова, хоча Указ, що заборонив поступку вимоги та переведення боргу, фактично не чинний з 1 жовтня 2001 року - дати набрання чинності статтями 8 і 9 Закону №2181, які регулюють правила податкової застави та адміністративного арешту активів платників податків.

Закон №2181 не містить прямого дозволу на застосування у всіх випадках поступки вимоги та переведення боргу

Але, відповідно до статті 8, платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, вільно розпоряджається ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом, серед яких - використання об'єктів нерухомого чи рухомого майна, майнових чи немайнових прав, коштів для прямих чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, надання гарантій, поручительств, поступки вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів.

Тобто для поступки вимоги та переведення боргу у разі податкової застави потрібно отримати дозвіл у податкового керуючого, але це означає і те, що такі операції вже дозволено. Адже якби було навпаки, то навіть податковий керуючий не мав би права дозволяти їх проведення. Таким чином, як справедливо зауважує Держпідприємництво, з 1 жовтня 2001 року поступка вимоги та переведення боргу знову чинні.

Деякі статті Указу продовжують діяти до 1 січня 2002 року

До 01.01.2002 р. активи, які перебувають у податковій заставі, продаватимуться в порядку, передбаченому Указом та Порядком.3 А з 01.01.2002 р. (дня набрання чинності статтею 10 Закону №2181) цей продаж відбуватиметься виключно за Законом №2181, що, крім іншого, означає зникнення правових підстав для стягнення податкового боргу з дебіторів податкового боржника.

Тому, на нашу думку, є спірними висловлювання як у бухгалтерській пресі, так і в Листі, що Указ не діє з 1 жовтня 2001 року. З 1 жовтня 2001 року і до 1 січня 2002 року ще залишаються чинними його статті щодо вилучення готівки у разі відсутності коштів на банківських рахунках та щодо продажу майна, яке перебуває в податковій заставі. Тобто ще є чинними дві статті Указу - 10 (щодо вилучення готівки у боржника за відсутності коштів на рахунку) і 12 (щодо продажу майна у податковій заставі), зміст яких наводимо нижче.


Примітки:

1 Лист від 15.11.2001 р. №2-221/6784 "Щодо проведення операцій поступки вимоги і переведення боргу" наводимо справа.

2Частиною 12 статті 17 та частиною 6 статті 30 Закону України від 30.06.99 р. №784-XІV "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство", а переведення боргу - абзацом 2 частини 1 статті 18 цього ж Закону.

3 Порядок звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна, затверджений постановою Кабміну від 22.06.98 р. №941 (далі - Порядок).


Щодо проведення операцій поступки вимоги і переведення боргу

Лист Держпідприємництва від 15.11.2001 р. №2-221/6784

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув лист щодо проведення операцій поступки вимоги і переведення боргу і повідомляє таке.

Відповідно до норм підпункту 8.6.1 ЗУ від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ ["Про порядок погашення..."], платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом, серед яких, зокрема, поступка вимоги і переведення боргу. Цей підпункт Закону №2181-ІІІ установлює виключний перелік заборон на проведення операцій поступки вимоги і переведення боргу між суб'єктами підприємницької діяльності. Таким чином, з урахуванням положень п. 19.2 цього Закону дія статті 14 припиняється з 1 жовтня 2001 року.

Відповідно до підпункту 19.2 статті 19 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами", з 1 жовтня 2001 року у зв'язку з набранням чинності статтями 6, 8, 9, 14 цього Закону дія названого Указу Президента України припиняється.

Перший заступник голови В. ЗАГОРОДНІЙ


Статті 10 і 12 Указу Президента України від 04.03.98 р. №167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами", які діятимуть до 31 грудня 2001 року включно

10. За відсутності коштів на банківських рахунках платника податків, який має податкову заборгованість, органи державної податкової служби можуть вилучати готівку такого платника. Вилучена готівка підлягає внесенню органом державної податкової служби до будь-якого банку в день її вилучення для перерахування на основний рахунок платника податків.

<...>

12. У разі неможливості забезпечити погашення податкової заборгованості за рахунок коштів платника податків та сум, які йому належить одержати від дебіторів, органи державної податкової служби можуть звернути стягнення для погашення податкової заборгованості на майно та майнові права платника податків, які перебувають у податковій заставі.

Звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та наступна реалізація такого майна здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов'язані з реалізацією рухомого майна, що перебувало в податковій заставі, відшкодовуються за рахунок сум, одержаних від його реалізації.

У разі повного погашення платником податків податкової заборгованості у будь-який момент до дня реалізації відповідного рухомого майна орган державної податкової служби приймає рішення про припинення податкової застави майна та майнових прав.

Звернення стягнення на нерухоме майно і майнові права, в тому числі цінні папери, що перебувають у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків, а також на майно і майнові права фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється у судовому порядку за зверненням органів державної податкової служби.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua