Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Взаємозалік без взаємності

Підприємства не можуть сплачувати податки через взаємозалік з бюджетом

Віталій МОСЕЙЧУК


УЛисті від 13.11.2001 р. №7256/6/15-1316 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" (див. унизу) Державна податкова адміністрація наполягає, що платник єдиного податку не може припинити свої податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку шляхом проведення взаємного заліку заборгованості з бюджетом (якщо держава винна, наприклад, за постачання під державні закупівлі).

Основним аргументом у цьому слугує те, що, відповідно до статті 6 Закону1, заборонено здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій і заліку зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

ДПА України вважає, що нині не можна провести взаємного заліку заборгованості з бюджетом, хоча Закон №2181 передбачає таку можливість.

Але не все так просто із забороною взаємозаліку за податками. Адже, відповідно до абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", за рішенням платника податків оплата його податкових зобов'язань або погашення податкового боргу може бути здійснена шляхом заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків. Але порядок проведення такого заліку визначається Міністерством фінансів України за погодженням з центральним податковим органом.

На жаль, такий порядок ще не розроблений, а тому на практиці взаємозалік провести неможливо, але це не означає, що він заборонений. Тим паче, що з 1 квітня 2001 року (дата набуття чинності основної частини Закону №2181) взаємозаліки за податками проводити можна2, але проводити їх не дозволяють через відсутність підзаконних актів. Справа ускладнюється ще й тим, що до проекту Держбюджету-2002 також закладена норма, яка забороняє здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосуванням векселів, бартерних операцій і заліку зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

2001 рік - єдиний, коли не проводилися заліки за взаємною заборгованістю з бюджетом

Хоча фактично взаємозаліки заборонені, не секрет, що вони періодично проводяться наприкінці року. Але 2001 рік, мабуть, вперше стане винятком з цього правила. Зокрема, в 2000 році, незважаючи на заборону, видану на початку року, наприкінці року Верховна Рада погодилася з Кабміном України і внесла зміни до Закону про Держбюджет-2001. З ініціативи Кабміну було дозволено проводити взаємозаліки за заборгованістю за тепло-, електроенергію, природний газ, послуги з водопостачання та водовідведення, спожиті бюджетними установами та організаціями, і податковою заборгованістю постачальників цих послуг, що виникла в поточному році.

Потім Постановою Кабміну від 14.11.2000 р. №1693 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 р. №934" (див. "Документи для роботи" №49/2000, далі - Постанова) було визначено порядок проведення взаємозаліків за заборгованістю за тепло-, електроенергію, природний газ, послуги з водопостачання та водовідведення, спожиті бюджетними установами та організаціями, і податковою заборгованістю, у тому числі і ПДВ, постачальників цих послуг, що виникла в поточному році, через установи Ощадбанку. Для проведення взаємозаліку Ощадбанк видавав кредит.

Це дозволило провести взаємозалік за податковою заборгованістю постачальників за енергетичні борги бюджетних установ, що виникла в 2000 році (станом на 1 жовтня 2000 року. Раніше можна було проводити взаємозалік лише за боргами станом на 1 січня 2000 року). Цього ж року Кабмін був проти проведення будь-яких взаємозаліків.

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено, що бартер (товарний обмін) - це господарська операція, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій іншій формі, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Оскільки заліки взаємної заборгованості, які майже щороку проводяться державою між недофінансованими з бюджету підприємствами, не передбачають здійснення розрахунків коштами, зазначені операції вважаються бартерними незважаючи на те, що договори про бартерні розрахунки не укладаються.


Примітки:

1 Закон України від 07.12.2000 р. №2120-ІІІ "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (див. "Документи для роботи" №2/2001).

2Відповідно до пункту 19.6 Закону №2181, закони (в тому числі й Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік") та інші нормативно-правові акти діють у частині, яка не суперечить нормам Закону №2181.


Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Лист ДПА України від 13.11.2001 р. №7256/6/15-1316

Державна податкова адміністрація України розглянула лист про припинення суб'єктом малого підприємництва - платником єдиного податку своїх зобов'язань заліком взаємної заборгованості та повідомляє.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99), суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування з єдиного податку, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Виторгом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Тобто підприємство для обкладання єдиним податком має враховувати всі кошти, отримані на розрахунковий рахунок і в касу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Залік взаємної заборгованості - проведення безготівкових розрахунків, за якими взаємні вимоги та зобов'язання боржників і кредиторів погашаються в рівнозначних сумах.

Відповідно до статті 217 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється заліком зустрічної однорідної вимоги, термін якого настав чи термін якого не визначений або визначений моментом затребування.

Однак, відповідно до статті 2 зазначеного Кодексу, до майнових відносин, заснованих на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій, а також бюджетних і податкових відносин цей Кодекс не застосовується.

Крім того, відповідно до статті 6 Закону України від 07.12.2000 р. №2120-ІІІ "Про Державний бюджет України на 2001 рік", заборонене здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій і заліку зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Таким чином, суб'єкт малого підприємництва - юридична особа, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, не може припинити свої зобов'язання зі сплати єдиного податку шляхом проведення розрахунків заліком взаємної заборгованості.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua