Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#51'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Брак не пройде

Розглянемо на прикладах, як слід відображати в обліку повернення бракованих товарів.

Римма ГРАЧОВА, експерт з економічних питань


Приклад 1. Облік у продавця

Покупець сплатив продавцю аванс 2400 грн.

Продавець відвантажив товари на суму попередньої оплати.

Після оприбуткування товару покупець виявив бракований товар на суму 600 грн. Товар повернуто продавцю, який виробнику товар не повертає.

Таблиця 1

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Отримано кошти від покупця 311 361     2400
2. Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ за фактом отримання передоплати (проведення одночасне з проведенням 1)     361 643 400
3. Товари відвантажено покупцеві 361 702     2400
4. Нараховано зобов'язання з ПДВ за фактом відвантаження товарів (проведення одночасне з проведенням 3)     702 641 400
5. Скориговано раніше нараховані (проведення 2) зобов'язання з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 3)     643 361 400
6. Списано товар в реалізацію 902 281     1500
7. Виручку за мінусом ПДВ визнано доходом 702 791     2000
8. Собівартість реалізованих товарів зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 902     1500
9. Покупець повернув браковані товари 704 361     600
10. Проведено коригування:          
- товар повернено на склад (сторно); 902 281     400
- собівартість повернених товарів віднімається від обсягів собівартості реалізованих (сторно); 791 902     400
- доходу; 791 704     500
- ПДВ в частині повернення (сторно);     704 641 100
- повернений товар вилучено з торговельного обороту; 209 281     400
- проведено уцінку до чистої вартості реалізації 947 209     170
11. Повернено кошти покупцеві 361 311     600

Приклад 2. Облік у виробника

Обсяг реалізації готової продукції виробником - 90000 грн.

Собівартість реалізованої продукції - 60000 грн.

З них 10% повернено через виробничий брак, виявлений покупцем під час приймання товару.

Таблиця 2

№ з/п   Зміст операції    Обороти за рахунками Сума   
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Відвантажено покупцям готову продукцію 361 701     108000
2. Нараховано ПДВ у складі виручки     701 641 18000
3. Списано готову продукцію з балансу у зв'язку з реалізацією 901 26     60000
4. Виручку за мінусом ПДВ визнано доходом звітного періоду 701 791     90000
5. Отримано оплату від покупця 311 361     108000
6. Собівартість реалізованої продукції зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791 901     60000
Наступного місяця:
7. Отримано від покупця продукцію в порядку повернення 704 361     10800
8. Скориговано раніше нарахований ПДВ у частині, що припадає на обсяг повернення (сторно)     704 641 1800
9. Продажна вартість бракованої продукції вирахувана з нарахованих доходів 791 704     9000
10. Покупцеві повернено кошти 361 311     10800
11. Повернену продукцію оприбутковано як виробничий брак 24 901     6000
12. Собівартість поверненої продукції вираховується з обсягів собівартості реалізованої продукції (сторно) 791 901     6000

Припустімо, що за цим настав час складати Звіт про фінансові результати. Ось як виглядатимуть показники форми №2:

№ рядка форми №2 Обороти за рахунками Показники
010 Кредит 701 108000
015 Кредит 641 без урахування сторно на повернення 18000
030 Кредит 704 9000
035 Кредит 791 - кредит 704 81000
040 Кредит 901 - дебет 24 54000
050 Рядок 035 - рядок 040 27000

Бухгалтерські проведення за основними рахунками, що стосуються повернення бракованої продукції, показано на схемі 1.

Схема 1

Д-т 704 К-т
(7) 10800 9000 (9)
(8) 1800    
Д-т 901 К-т
(3) 60000 60000 (6)
    6000 (11)
    6000 (12)
Д-т 791 К-т
(6) 60000 90000 (4)
(9) 9000    
(12) 6000    

Валовий прибуток - 27000 грн.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua