Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Облік витрат на передплату

Юрій іванов, Володимир Соколенко

"Бухгалтерія" №50/2, с.22

Мабуть, кожне підприємство передплачує той чи інший журнал або газету. Що робити з такими витратами і як правильно відображати їх у податковому обліку? Відповіді на ці запитання можна знайти в цій публікації.

Передплату здійснює юридична особа

Податковий облік здійснюється відповідно до підпункту 5.4.2 Закону про оподаткування прибутку підприємств. Згідно з ним, до валових витрат підприємства можна віднести "витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, і передплату спеціалізованих періодичних видань".

Варто виділити кілька важливих моментів:

1. Наведений вище пункт не містить поділу видань на українські та зарубіжні. Тому до валових витрат можна включати витрати на передплату як українських, так і зарубіжних видань.

2. Витрати на передплату мають бути пов'язані з господарською діяльністю платника податків.

3. Витрати на передплату неспеціалізованих видань (науково-популярних, суспільно-політичних та розважальних) віднести до складу валових буде важко.

Обов'язковою умовою включення витрат на передплату до валових є їх документальне підтвердження. Документ, який підтверджує такі витрати, має бути оформлений саме на юридичну особу.

Передплату здійснює фізична особа

Передплата періодики фізичними особами здійснюється виключно за їх рахунок. Розмір сплачуваного прибуткового податку фізособою не залежить від понесених витрат на передплату.

Якщо передплату для працівника здійснює підприємство, на якому він працює, то суми передплати, на думку авторів, можуть бути віднесені до валових за домовленістю сторін (передплата видань працівнику за рахунок коштів підприємства передбачається в колективному договорі). Сума передплати підлягає включенню до місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника, одержаного за місцем основної роботи.


Повернути не означає продати. Повернення об'єкта фінансового лізингу: чи буде ПДВ?

Алла Погребняк

"Бухгалтер" №34, с.24

Підприємство-резидент орендує за договором фінансового лізингу в нерезидента майно. Проте нерезидент достроково розриває договір та забирає об'єкт лізингу назад. Як в такому випадку бути з ПДВ?

Згідно з підпунктом 3.2.2 Закону про ПДВ, не є об'єктом обкладання ПДВ операції з: "передачі майна орендодавця (лізингодавця), що є резидентом, у користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оренди (лізингу) та його повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору". Можна зробити висновок: повернення майна не що інше, як операція з продажу, а в лізингоотримувача виникають зобов'язання з ПДВ. Проте автор рекомендує не поспішати з такими висновками.

Пункт 1.4 Закону про ПДВ дає таке визначення операцій з продажу товарів: "здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію...".

Спробуємо з'ясувати, чи переходить право власності при поверненні об'єкта лізингу.

Згідно зі ст.4 Закону "Про лізинг", "після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, ... переходить у власність лізингоодержувача...".

Відповідно до підпункту 1.18.2 Закону про оподаткування прибутку підприємств, "фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов'язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю". Обидва Закони зазначають, що право власності на об'єкт фінансового лізингу переходить до лізингоотримувача після закінчення терміну договору лізингу.

Тому, як зазначає автор: "повернення об'єкта лізингу переходу права власності від лізингоотримувача до лізингодавця не призводить, а значить, не є об'єктом обкладання ПДВ".


Операції з фізичними особами: придбання і продаж

Т. Онищенко

"Податки і бухгалтерський облік" №98, с.24

Уявіть ситуацію: фірма вирішила придбати у фізичної особи квартиру. Якщо громадянин одразу погоджується на продаж за визначеною ціною, особливих проблем не виникає. А якщо власник квартири хоче обміняти її на іншу (яку підприємство має придбати, а потім обміняти), то тут можливі ускладнення. Розглянемо це докладніше.

Для початку: підприємство купує квартиру у фізособи. За договором купівлі-продажу продавець (фізична особа) сплачує мито (1% від договірної вартості), а підприємство - збір до Пенсійного Фонду (1% від договірної вартості). Зі сплаченої громадянину вартості квартири підприємство не утримує прибутковий податок, але потрібно оформити та надіслати в ДПі довідку за ф. №2. За отриману квартиру підприємство може розрахуватись готівкою (обмеження в 3000 грн не поширюється на готівкові розрахунки між підприємством і фізособою).

Облік придбаної квартири залежить від терміну її використання. Якщо потім (до 1 року) квартира буде обміняна на іншу, то обліковувати її потрібно як товар (Авт.). Якщо ж придбана квартира буде використовуватись у виробничій чи невиробничій діяльності, то її вартість і в податковому, і в бухгалтерському обліку слід включити до складу ОФ.

У податковому обліку загальна вартість придбаної квартири (договірна вартість + збір до ПФ) включається до валових витрат.

Якщо придбану квартиру підприємство вирішило обміняти на іншу, то така операція для підприємства є бартерною (зрозуміло, зі всіма податковими наслідками). А оскільки фізособа не є платником ПДВ, то суму ПДВ має сплатити підприємство. Уникнути цього можна. Автор пропонує такий варіант: квартиру придбаває не саме підприємство, а, приміром, працівник підприємства. У цьому разі працівник купує квартиру за кошти, отримані у вигляді позики, а надалі він може обміняти квартиру або продати її та повернути позику.


Книгосховище

Все об акциях*

Автор: А. Запорожан

Обсяг: 256 с.

Ціна: 10,30 грн (1,93 USD)

Рік видання: 2001

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Цитата: "Крім професіоналів, на ринку цінних паперів діють і непрофесіонали (аматори), тобто звичайні громадяни, які хочуть купити або продати ті чи інші акції. Вони в своїй діяльності керуються не стільки тверезим розрахунком, скільки чутками, тобто неповною, неперевіреною, а інколи навмисно поширюваною помилковою інформацією. Тому вони схильні до паніки, тобто до масового продажу (скидання) або купівлі акцій не лише під час тенденції до зростання, що вже намітилося, або падіння курсу акцій, а й під час отримання першої інформації (чуток) про можливість таких тенденцій. Їх поведінка на ринку цінних паперів - це ще один чинник, який впливає на курс акцій і робить його фактично непередбачуваним. і це чудово, бо саме непередбачуваність курсу акції визначає існування ринку цінних паперів".

Стисло: в книзі в зручній формі викладена не лише необхідна інформація про ринок цінних паперів, а й описані нюанси та професіональні прийоми роботи з цінними паперами.


Ваша интеллектуальная собственность*

Автори: Л. Борохович, А. Монастирська, М. Трохова

Обсяг: 416 с.

Ціна: 19,60 грн (3,67 USD)

Рік видання: 2001

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Цитата: "Більшість продуктів творчої думки існує в матеріальній формі: книги, картини, скульптури або фотографії. Але деякі види творів, наприклад музика або сценічна дія, існують, навіть якщо вони не були записані або до того, як вони були записані у вигляді нот або тексту. Авторське право охороняє саме форму вираження ідей, а не лише ідеї. Як тільки ідеї втілюються у твори, виникає авторсько-правова охорона їх форми - в значенні розташування слів, нот або знаків".

Стисло: книга написана для тих, хто прагне успіху не лише в творчості, а й у бізнесі. Як захистити власну ідею, авторську програму чи винахід? Як їх вигідно продати? Як боротися за власні права?

На ці та інші запитання, пов'язані з правовими аспектами інтелектуальної власності, ви знайдете відповіді в цій книзі.


* Книгу видано російською мовою

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua