Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Партнер << >>

На запитання читачів "ДК" відповідають фахівці АФ "Дебет-Кредит Консалтинг" - генерального консультанта "Дебету-Кредиту", м. Львів

Підприємство отримало аванс від нерезидента. Коли виникають податкові зобов'язання з ПДВ: на момент отримання авансу чи в міру відвантаження товарів або послуг?

Відповідно до пп. 7.3.8 ст. 7 Закону про ПДВ, попередня оплата (авансування) товарів, що згідно з договорами підлягають вивезенню (експортуванню) за межі митної території України або ввезенню (пересиланню) на митну територію України, не є підставою для виникнення податкових зобов'язань.

Тому отриманий від нерезидента аванс у рахунок майбутнього відвантаження товарів не збільшує податкових зобов'язань (хоча й за нульовою ставкою) платника податку. Аванси, отримані в рахунок майбутнього надання послуг, відображаються в податковому обліку на загальних підставах, визначених підпунктом 7.3.1 статті 7 Закону про ПДВ.

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата отримання авансу від замовника; або дата оформлення акта про надання послуг.


Чи можна отримувати через РРО від кінцевого споживача готівку в сумі, що перевищує 3000 грн?

Відповідно до пункту 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72 та зареєстрованого в Мін'юсті 15.03.2001 р. за №237/5428 (далі - Положення №72), сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) через їх каси та через каси установ банків не повинна перевищувати 3 тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться тільки в безготівковому порядку. Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними картками.

Проте вказані обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної лінії ЄБРР. Обмеження також не поширюються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, на розрахунки підприємств (підприємців) між собою при закупівлі сільськогосподарської продукції, а також у разі використання коштів, виданих на відрядження.

Таким чином, розрахунків із фізичними особами обмеження у використанні готівки в межах 3000 грн не стосуються.


Чи нараховується збір до Пенсійного фонду під час придбання нерухомості на вартість такої нерухомості з ПДВ чи без нього?

Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування", платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. При цьому об'єктом оподаткування, відповідно до пункту 8 статті 2 цього Закону, виступає вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

На наш погляд, під вартістю майна у цьому законі потрібно розуміти суму коштів, яку покупець повинен перерахувати продавцю нерухомості, та яка містить податок на додану вартість у разі якщо продавець є платником цього податку.


Як правильно відобразити вартість придбаних патентів у такій ситуації: у I та II кварталах сума придбаних патентів менша від податку на прибуток, у III та IV кварталах - збитки (вартість патентів не відображається), за рік - сума податку на прибуток менша від вартості патентів, відображених у деклараціях за I квартал та півріччя?

Спосіб відображення вартості придбаних торгових патентів у декларації про прибуток підприємства визначено Порядком складання декларації про прибуток підприємства (в редакції від 21.01.98 р. №37 із внесеними змінами) (далі - Порядок №37). Так, відповідно до абзацу "е" підпункту 7.1.2 Порядку №37 у рядках 42.1 - 42.12 декларації про прибуток відображаються такі платежі, на які зменшується нарахований податок платника податку, зокрема, сума вартості придбаних у звітному (податковому) кварталі торгових патентів, виданих державними податковими органами.

Нарахований до сплати податок на прибуток у межах сум, відображених у рядку 41.7, зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", яка відображається у рядку 42.7 додатка "П". Від'ємна різниця між сумами рядків 41.7 і 42.7 не враховується як переплата і не переноситься на зменшення нарахованого податку на прибуток (рядок 41.7) наступних звітних (податкових) періодів.

Цим же пунктом встановлено, що податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) рік, зменшується на вартість придбаних платником податку торгових патентів, термін дії яких припадає на такий звітний період. Тобто, на нашу думку, за результатами року необхідно у деяких випадках робити перерахунок.

У вашому випадку вартість патентів відобразиться аналогічно до розглянутого нижче прикладу (цифри умовні).

Протягом року підприємство нараховувало податок на прибуток у таких сумах: I квартал - 7 тис. грн, II квартал - 8 тис. грн, III та IV квартали - 0 тис. грн.

Вартість торгового патенту за квартал становить 6 тис. грн.

Показники Код рядка I квартал II квартал Перше півріччя III квартал 9 місяців IV квартал Рік
Всього нараховано податку на прибуток 41.7 7 8 15 0 15 0 15
Вартість придбаних торгових патентів 42.7 6 6 12 0 12 0 15
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua