Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Дрібниці життя << >>

Дрібниці життя

Відомо, що підприємство-продавець, яке не отримало оплати за відвантажені товари, має право зменшити суму валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів. Аналогічно - з виконаними роботами і наданими послугами.

Але слід відзначити, що таке зменшення відбувається у разі "якщо платник податку звернувся із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого покупця або про визнання покупця банкрутом, а також у випадках, коли за поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з покупця чи стягнення заставленого майна" (пп. 12.1.1 ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

Отже, щоб віднести до валових витрат суму відвантажених, але не оплачених товарів, треба звернувся із заявою до суду про стягнення заборгованості з такого покупця або про визнання його банкрутом. Проте є підприємства, до яких не може застосовуватися процедура банкрутства. Це, зокрема, підприємства, що є об'єктами права комунальної власності. Тому заяву про стягнення заборгованості з такого підприємства суд не розглядатиме. Укладаючи договір з таким підприємством, варто засвідчити його нотаріально. Якщо таке підприємство прострочило оплату, потрібно звернутись до нотаріуса: адже зменшення валового доходу можливе ще й у разі "коли за поданням продавця нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з покупця чи стягнення заставленого майна".


Якщо підприємство отримало від іншого товари, проте оплату так і не здійснило, а кредиторська заборгованість стала безнадійною (такою, за якою минув термін позовної давності), то на її суму можна збільшити величину статутного капіталу з подальшим погашенням зобов'язань. Такі операції не суперечать законодавству України, зокрема законам "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті". Крім того, ст. 217 ЦК України передбачає можливість припинення зобов'язань "зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, термін якої настав або термін якої не зазначений чи визначений моментом витребування".

Щоб величину статутного фонду можна було збільшити на суму "простроченої" кредиторської заборгованості перед іноземним підприємством, необхідна обов'язкова наявність таких умов:

- вимоги повинні бути зустрічними (такими, що випливають з різних взаємних зобов'язань між двома особами);

- вимоги повинні бути однорідними (як правило, взаємні вимоги грошових сум відображаються в одній і тій же валюті);

- настання терміну виконання за всіма зустрічними вимогами.

Такої ж думки дотримуються НБУ (листи від 23.06.99 р. №18-211/1872-5495 та від 26.01.2001 р. №18-213/326) та ВАСУ (лист від 22.09.2000 р. №01-8/516).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua