Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Виходь по одному

Для виключення з ТзОВ необхідна одностайність усіх учасників, окрім того, кого виключають

Віталій МОСЕЙЧУК


Лист Держпідприємництва "Про порядок виключення учасника з товариства" від 15.08.2001 р. №2-222/5080 нагадує про те, що для виключення учасників з товариства з обмеженою відповідальністю необхідна одностайність усіх інших учасників.

Відповідно до статті 64 Закону України від 19.09.91 р. №1576-XII "Про господарські товариства", учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі одностайно прийнятого рішення зборів учасників товариства. При цьому зазначений учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Законом передбачено виключення лише одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю

Таким чином, Законом передбачено виключення лише одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю, а групове виключення - ні. Водночас групу учасників з товариства виключити потенційно можна, але лише по одному. Однак це навряд чи вдасться, адже вже при виключенні першого учасника другий учасник, якого виключатимуть наступним, просто не буде голосувати за виключення першого (а для виключення необхідна одностайність), чим врятує від виключення як першого учасника, так і себе та наступних учасників.

І навпаки, якщо другий учасник не буде знати, що його виключатимуть у наступному етапі (що можливо лише через три місяці після внесення необхідних змін до установчих документів), і проголосує за виключення першого учасника, то і його теж можуть виключити. Отже, можна виключити двох і більше учасників, але це довго і майже неможливо, адже виключати їх слід по одному, швидше можна викупити їх частку в майні товариства.1

Однак у виключенні учасників є ще одна проблема. На думку Держпідприємництва, про яку воно повідомило в Листі від 20.11.2001 р. №4-422-310/6866 "Про надання роз'яснення з питань виключення учасника ТОВ", при виключенні учасника з ТзОВ необхідна присутність цього учасника на зборах: мовляв, без нього зміни до установчих документів не підлягають державній реєстрації. Якщо погодитися з таким висновком, то виходить, що учасник, який не виконує своїх обов'язків (через що його і виключають), може бути вічним учасником - таким собі почесним членом. Це блокуватиме подальше життя підприємства і є неправильним. Водночас під одностайністю можна зрозуміти принцип n - 1.

Та навіть якщо такий принцип не застосовується, то є інший метод виключити відсутнього учасника. Тут треба користуватися принципом: "Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори". Іншими словами, збори учасників слід провести у того, кого слід виключити. Для цього слід отримати від цього учасника запрошення на якесь свято чи презентацію або просто прийти до нього в гості і провести бліц-засідання зборів учасників, на якому вже точно всі будуть присутні. І не біда, що той, кого виключать, не буде голосувати або підписувати протокол. Головне - що він був на зборах. Такі збори можна зразу провести у присутності нотаріуса.

Опитування як законний спосіб виключити недбалого учасника

Можливий і метод виключення через опитування, особливо якщо виключати треба нерезидента: адже не кожен може поїхати кудись в офшорні зони для проведення засідання за запропонованим вище методом. Якщо є законна підстава для виключення учасника, інші учасники, керуючись ст. 60 Закону "Про господарські товариства" і статутом ТзОВ, приймають рішення про проведення зборів учасників методом опитування - причому в статуті має бути норма про можливість такого голосування. На порядок денний виноситься питання про виключення учасника з ТзОВ. Цим способом вирішується проблема обов'язкової присутності на зборах учасників учасника, що виключається.

Якщо вихід учасника з товариства призводить до зменшення розміру статутного фонду (а це трапляється досить часто), то для винесення рішення зборів учасників необхідна згода кредиторів (ст. 16 Закону № 1576). Для цього товариство повинне опублікувати відповідне повідомлення у пресі. Рішення про зменшення статутного фонду ТзОВ набирає чинності не раніше ніж через три місяці після державної реєстрації та публікації у пресі у встановленому порядку.

Рішення методом опитування вважається прийнятим за відсутності заперечень хоча б одного з учасників. Оскільки учасник, що виключається, не бере участі в голосуванні, то навіть якщо він пришле заперечення, воно не матиме юридичної сили. Рішення методом опитування вважається прийнятим при позитивному голосуванні інших учасників, але опитувальний листок учасникові, якого виключають, треба обов'язково надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього учасника голосування голова повинен поінформувати всіх учасників про прийняте рішення. Таким чином учасник благополучно виключається зі складу учасників ТзОВ. Але про можливість опитування учасників треба обов'язково згадати в статуті ТзОВ, інакше цей метод голосування буде протизаконним.


Примітки:

1 Статтю "Відступлення учасником своєї частки у статутному фонді ТзОВ" див. у "ДК" №44/2000


Про порядок виключення учасника з товариства

Лист Держпідприємництва України від 15.08.2001 р. №2-222/5080

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув лист щодо правомірності виключення з членів ТзОВ і повідомляє таке.

Згідно зі ст. 58 Закону України "Про господарські товариства", вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю, крім інших питань, належить також питання виключення учасника з товариства. При розв'язанні питання про виключення учасника з товариства необхідна одноголосність у вищестоящому органі.

Відповідно до ст. 60 цього Закону, одноголосність означає присутність на загальних зборах всіх учасників товариства.

Крім того, ст. 61 Закону зазначає, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів і порядку денного. Повідомлення має бути зроблено не менш ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було поставлене ним не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки зі згоди всіх учасників, присутніх на зборах.

Тільки після дотримання таких умов рішення загальних зборів про виключення учасника з товариства може вважатися правомірним.

З виписки з протоколу загальних зборів ТзОВ видно, що на загальних зборах були присутні 14 членів з 19, що свідчить про неправомірність прийняття цими зборами рішення про виключення учасника з товариства.

Щодо скасування нової редакції статуту ТзОВ, припинення реорганізації або ліквідації підприємства, призначення комісії для розслідування справи повідомляємо, що, згідно з Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва, затвердженим Указом Президента України від 25.05.2000 р. №721/2000, Держпідприємництво не наділене такими повноваженнями. Тому для захисту своїх прав пропонуємо вам звернутися до суду.

Перший заступник голови В. ЗАГОРОДНІЙ


Про надання роз'яснення з питань виключення учасника ТзОВ (витяг)

Лист Держпідприємництва України від 20.11.2001 р. №4-422-310/6866

... Держпідприємництво України повідомляє таке. Порядок прийняття рішення зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТзОВ) щодо виключення учасника з товариства встановлено статтями 59, 60, 64 Закону України "Про господарські товариства", а саме:

- відповідно до статті 64 цього Закону, учасника ТзОВ, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства на підставі одноголосно прийнятого рішення зборів учасників ТзОВ. При цьому цей учасник (його представник) в голосуванні участі не бере;

- статтею 59 до компетенції загальних зборів товариства з питань, які вимагають при голосуванні одноголосності, віднесено і виключення учасника товариства;

- у статті 60 встановлено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо для розв'язання питань, що вимагають одноголосності, присутні всі учасники.

Водночас, розглядаючи положення статті 64 про те, що учасник (його представник), якого виключають зі складу товариства, в голосуванні участі не бере, деякі заявники вважають, що це визначення дозволяє провести загальні збори взагалі без участі такого учасника.

Однак статтею 64 визначено, що учасник не бере участі не в проведенні загальних зборів, а тільки в голосуванні з питання його виключення. Тобто присутність цього учасника на зборах товариства є обов'язковою і наявність всіх учасників має бути відображена в протоколі зборів, на яких розглядається питання про виключення учасника товариства. <...>

Отже, прийняття рішення про виключення учасника товариства без його присутності на загальних зборах не відповідає вимогам чинного законодавства.

У разі надання органу реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних зі зміною складу засновників, і протоколу зборів учасників, де прийнято рішення про виключення учасника зі складу товариства за відсутності цього учасника, Держпідприємництво вважає, що орган реєстрації має право відмовити заявнику в прийомі таких документів.

Відповідно до статті 8 ЗУ "Про підприємництво", відмова в державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. Однак потрібно врахувати, що, відповідно до п. 7 Роз'яснення Вищого арбітражного (господарського) суду від 12.09.96 р. №02-5/334 "Про деякі питання практики дозволу господарських суперечок, пов'язані зі створенням, реорганізацією і ліквідацією підприємств", якщо при розв'язанні суперечки, пов'язаної з відмовою в державній реєстрації, виявиться, що подані для реєстрації установчі документи суперечать чинному законодавству, позов про визнання недійсним рішення відповідного органу про відмову в реєстрації задоволенню не підлягає.

Заступник голови С. ТРЕТЬЯКОВ

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua