Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#52'2001: Практична бухгалтерія - Бухгалтерський облік << >>

Все про автомобіль на підприємстві. Бухоблік придбання

УВАГА! Це архівна стаття. Актуальну інформацію шукайте на нашій тематичній сторінці «ТРАНСПОРТ» >>>

Продовжуємо цикл публікацій з питань обліку придбання, оренди, утримання та обслуговування транспортних засобів на підприємстві. Розглянемо бухоблік придбання автотранспорту

Валентина ВОРОНА, бухгалтер-експерт


Порядок відображення інформації про основні засоби в бухгалтерському обліку регулюється П(С)БО 7. Відповідно до п. 7 цього стандарту, придбані основні засоби ставляться на облік за їх первісною вартістю. Первісна вартість складається із суми, яку підприємство-покупець сплачує продавцю за основний засіб, різних податків, зборів та платежів, що сплачуються у зв'язку із придбанням основного засобу, тощо (детальніше див. п. 8 П(С)БО 7).

До того моменту доки основний засіб не поставлено на облік і не введено в експлуатацію, всі витрати на його придбання обліковуються на рахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів". Розглянемо відображення операцій придбання авто на рахунках бухгалтерського обліку в конкретних ситуаціях.

Новий автотранспорт придбавається у вітчизняного постачальника

Вихідні дані:

1. Вартість автомобіля "Рено" 36000 грн, в тому числі ПДВ 6000 грн.

2. Сума збору до Пенсійного фонду становить 36000 х 3% = 1080 грн.

3. Вартість реєстрації в органах ДАІ - 200 грн (цифра умовна).

4. Податок з власників транспортних засобів - 80 грн (цифра умовна). При реєстрації автомобіля транспортний податок сплачується за квартал у сумі 20 грн.

Додаткові дані:

1. Підприємство - продавець автомобіля є юридичною особою, платником ПДВ.

2. Підприємство-покупець є юридичною особою, платником ПДВ.

3. Оплата здійснюється шляхом перерахування авансу.

4. Для обліку витрат застосовується 9-й клас рахунків.

Як ми вже зазначали, сума сплачених податків, пов'язаних з придбанням автомобіля, включається до його первинної вартості. Сплата податків та інших платежів здійснюється з розрахункового рахунка (кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті") до бюджету (дебет рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами"). Нарахування сум податків і платежів проводиться кореспонденцією дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" та кредит 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Бухгалтерський та податковий облік операцій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Перераховано суму авансу продавцю 371 311     36000
2. Відображено суму податкового кредиту 641 644     6000
3. Отримано автомобіль покупцем 152 631     30000
4. Відображено суму ПДВ, нараховану на вартість автомобіля 644 631     6000
5. Списано суму сплаченого авансу в рахунок виконаних умов договору з купівлі-продажу 631 371     36000
6. Нараховано та сплачено пенсійний збір 152
651
651
311
    1080
1080
7. Нараховано та сплачено за реєстрацію 152
642
642
311
    200
200
8. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 92
641
641
311
  20 20
20
9. Поставлено автомобіль на облік за його первісною вартістю 10 152     31280
10. Наприкінці звітного періоду списана на фінансовий результат сума сплаченого податку з власників транспортних засобів 791 92     20

Автотранспорт, який був у користуванні, придбавається на території України у фізособи

Вихідні дані:

1. Вартість автомобіля "Шкода" - 15000 грн.

2. Сума збору до Пенсійного фонду становить 450 грн (15000 х 3%).

3. Вартість реєстрації в органах ДАІ - 200 грн (цифра умовна).

4. Податок з власників транспортних засобів - 60 грн (цифра умовна). При реєстрації автомобіля транспортний податок сплачується за квартал у сумі 15 грн.

Додаткові дані:

1. Продавець автомобіля - фізична особа, не є платником ПДВ.

2. Підприємство-покупець - юридична особа, є платником ПДВ.

3. Спочатку покупець отримує автомобіль, а потім проводить оплату.

4. Для обліку витрат застосовується 9-й клас рахунків.

Бухгалтерський та податковий облік операцій наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Відображено вартість автомобіля 152 631     15000
2. Нараховано та сплачено пенсійний збір 152
651
651
311
    450
3. Нараховано та сплачено за державну реєстрацію 152
642
642
311
    200
4. Перераховано кошти продавцю автомобіля 631 311     15000
5. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 92
641
641
311
  15 15
6. Поставлено автомобіль на облік 10 152     15650
7. Наприкінці звітного періоду списано суму податку з власників транспортних засобів на зменшення фінансового результату 791 92     15

Автотранспорт, який був у користуванні, придбавається на території України в юрособи для подальшого продажу

У нашому прикладі підприємство "А" придбало у підприємства "Б" автомобіль "Шкода".

Вихідні дані:

1. Вартість автомобіля "Шкода" - 24000 грн. У тому числі ПДВ 4000 грн.

2. Сума збору до Пенсійного фонду становить 24000 х 3% = 720 грн.

3. Вартість реєстрації в органах ДАІ - 200 грн.

4. Податок з власників транспортних засобів - 60 грн (цифра умовна). При реєстрації автомобіля транспортний податок сплачується за квартал у сумі 15 грн.

Додаткові дані:

1. Продавець автомобіля - юридична особа, є платником ПДВ.

2. Підприємство-покупець - юридична особа, є платником ПДВ.

3. Для обліку витрат підприємство використовує 9-й клас рахунків.

У разі якщо підприємство купує автомобіль для подальшого продажу, його слід розглядати не як основний засіб, а як товар. Бухгалтерський та податковий облік операцій наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Перераховано продавцю за автомобіль 371 311   20000 24000
2. Відображено суму податкового кредиту 641 644     4000
3. Відображено вартість отриманого автомобіля 281 631     20000
4.. Відображено суму ПДВ, нараховану на вартість автомобіля 644 631     4000
5. Списано суму сплаченого авансу в рахунок виконаної поставки автомобіля 631 371     24000
6. Нараховано та сплачено пенсійний збір 281
651
651
311
  720 720
720
7. Нараховано та сплачено за реєстрацію 281
642
642
311
  200 200
200
8. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 949
641
641
311
  15 15
15
9. Списано наприкінці звітного періоду сплачену суму податку з власників транспортних засобів на фінансовий результат 791 949     15

Автотранспорт придбавається за кордоном для господарської діяльності підприємства

Вихідні дані:

1. Контрактна вартість автомобіля "Опель" - $24000. Автомобіль об'ємом циліндрів 1400 см3.

2. Сума ввізного мита становить 0,1 євро за 1см3.

3. Сума акцизного збору - 0,2 євро за 1 см3.

4. Податок на додану вартість становить 20% від митної вартості автомобіля.

5. Сума митного збору - 0,2% митної вартості автомобіля.

6. Сума збору до Пенсійного фонду становить 3% митної вартості автомобіля.

7. Вартість реєстрації в органах ДАІ - 200 грн (цифра умовна).

8. Податок з власників транспортних засобів становить 56 грн. При реєстрації автомобіля транспортний податок сплачується за квартал у сумі 14 грн.

Додаткові дані:

1. Продавець автомобіля є нерезидентом України.

2. Підприємство-покупець є резидентом України, юридичною особою, платником ПДВ.

3. Курс долара на дату здійснення авансового платежу - 5,3 грн/дол. США.

4. Курс долара на дату митного оформлення автомобіля - 5,22 грн/дол. США.

5. Курс євро на дату митного оформлення автомобіля - 4,85 грн/євро.

6. Аванс сплачений у розмірі $24000.

Розрахунок даних:

1. Акцизний збір становить 1400 см3 х 0,2 євро х 4,85 грн = 1358 грн.

2. Ввізне мито становить 1400 см3 х 0,1 євро х 4,85 грн = 679 грн.

3. Митна вартість товару становить $24000 х 5,22 грн/дол. США +1358 (акциз) + 679 (ввізне мито) = 127317,00 грн. Сума ПДВ становить 127317,00 грн х 20% =25463,40 грн.

4. Сума Пенсійного збору становить (127317 грн + 25463,40 грн) х 3% = 4583,41 грн.

5. Сума митних зборів становить 127317 грн х 0,2% = 254,63 грн.

Перш ніж перейти до відображення операцій з придбання автомобіля за кордоном у бухгалтерському обліку, нам треба з'ясувати, чи необхідно в бухгалтерському обліку визначати курсові різниці. Адже при перерахуванні авансу курс долара до гривні був 5,3, а при оформленні ВМД він становив уже 5,22 грн/дол. Курсові різниці в бухгалтерському обліку визначаються лише для монетарних активів. А перерахування авансу таким не є.

Тому, відповідно до п. 6 П(С)БО 21, оприбутковувати придбаний автомобіль слід за курсом, який діяв на момент перерахування авансу, тобто 5,3 грн/дол.

У податковому обліку зовсім інакше. Відповідно до пп. 7.3.3 Закону №283, будь-яка заборгованість на момент її погашення підлягає перерахуванню за курсом НБУ, який діяв на дату погашення.

Бухгалтерський та податковий облік операцій наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Перераховано продавцю суму авансу 371 312     $24000
127200
2. Нараховано та сплачено мито 152
685
685
311
   

679
679

3. Нарахований та сплачений митний збір 152
685
685
311
    254,63
254,63
4.. Нарахований та сплачений акцизний збір 152
641

641
311

    1358
1358
5. Нарахований та сплачений пенсійний збір 152
651
651
311
    4583,41
4583,41
6. Сплачено ПДВ при розмитненні 685 311     25463,40
7. Віднесено сплачену суму ПДВ до податкового кредиту 641 685     25463,40
8. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 92
641
641
311
  14 14
14
9. Відображено вартість автомобіля,сплачену продавцю 152 632     127200
10. В податковому обліку визначено курсову різницю і віднесено її на витрати (5,3 - 5,22) х$24000       1920 -
11. Списано суму сплаченого авансу в рахунок виконаних умов договору купівлі-продажу 632 371     127200
12. Поставлено автомобіль на облік за його первісною вартістю 10 152     134075,04
13. Наприкінці звітного періоду віднесена сума сплаченого податку з власників транспортних засобів на зменшення фінансового результату підприємства 791 92     15

Автотранспорт як внесок до статутного капіталу

Внесення транспортних засобів до статутного капіталу здійснюється за справедливою вартістю цих засобів. Якщо засновник вносить до статутного капіталу автомобіль, його необхідно переоформити на ім'я підприємства.

Тобто підприємство буде нести витрати за реєстрування цього автомобіля, сплату пенсійного збору та податку з власників транспортних засобів.

Вихідні дані:

1. Розмір статутного капіталу становить 40000 грн.

2. Заборгованість одного із засновників становить 15000 грн. Її він погашає шляхом внесення до статутного капіталу автомобіля вартістю 15000 грн.

3. Сума збору до Пенсійного фонду - 450 грн.

4. Вартість реєстрації в органах ДАІ - 100 грн (цифра умовна).

5. Податок з власників транспортних засобів - 15 грн.

Бухгалтерський та податковий облік відображено в таблиці 5.

Таблиця 5

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Відображено розмір статутного капіталу підприємства 46 40     40000
2. Нараховано та сплачено пенсійний збір 92
651
651
311
    450
450
3. Нараховано та сплачено за реєстрацію автомобіля 92
642
642
311
    100
4. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 92
641
641
311
  15 15
15
5. Оприбутковано внесений до статутного капіталу автомобіль 10 46     15000
6. Списано суму сплачених зборів та платежів з оформлення автомобілів на фінасовий результат 791 92     565

Безоплатне отримання підприємством автотранспорту

При безоплатному отриманні автотранспорту вартість такого автотранспорту зараховується на баланс підприємства за справедливою вартістю (п. 10 П(С)БО 7).

Для обліку безоплатно отриманих матеріальних цінностей чинним планом рахунків передбачено рахунок 424 "Безоплатно отримані необоротні активи". Наприкінці звітного періоду сума, відображена на цьому рахунку, списується в дохід підприємства - кредит рахунка 745 "Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів".

Зазначимо, що при безоплатному отриманні автомобіля підприємство повинно переоформити його на себе. При цьому воно сплачує необхідні збори та платежі.

Вихідні дані:

1. Підприємство отримало автомобіль вартістю 18000 грн (в т. ч. ПДВ 3000 грн). Ця ж вартість є справедливою вартістю.

2. Пенсійний збір становить 540 грн.

3. Вартість реєстрації в органах ДАІ становить 200 грн (цифра умовна).

4. Податок з власників транспортних засобів становить 15 грн.

Бухгалтерський облік операцій відображено в таблиці 6.

Таблиця 6

№ з/п  Зміст господарської операції   Бухгалтерський облік Податковий облік Сума, грн  
Д-т К-т ВД ВВ
1. Нараховано та сплачено пенсійний збір 92
651
651
311
    540
540
2. Нараховано та сплачено за реєстрацію автомобіля 92
642
642
311
    200
200
3. Нараховано та сплачено податок з власників транспортних засобів 92
641
641
311
    15
15
4. Отримано автомобіль 10 424     18000
5. Наприкінці звітного періоду віднесено вартість отриманого автомобіля в розмірі нарахованої амортизації на доходи підприємства 424 745     300 (умовно)
6. Списано суму понесених витрат на оформлення автомобіля на фінансовий результат 791 92     675

(Далі буде)
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua