Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Усе про твій апарат << >>

Архів електронних довідниківУсе про твій апарат,
Збірка нормативних документів, які регламентують застосування РРО

Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Наказ ДПАУ від 01.12.2000 р. №614.
Зареєстрований у Мін'юсті України 05.02.2001 р. за №105/5296

Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", наказую:

1. Затвердити Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), що додаються.

2. Затвердити форму №ЗВР-1 "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)" та Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, що додаються.

3. Управлінню організації оперативного контролю Головного управління податкового аудиту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Головному управлінню масово-роз'яснювальної роботи забезпечити публікацію наказу та затверджених цим наказом нормативних документів у газеті "Урядовий кур'єр" та в журналі "Вісник податкової служби України".

5. Наказ набирає чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення.

6. З дня набрання чинності цим наказом вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 18.09.97 р. №343 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.97 р. за №594/2398, зі змінами та доповненнями.

7. З дня набрання чинності цим наказом усі реєстратори розрахункових операцій, що перебувають в експлуатації, повинні бути опломбовані згідно з порядком опломбування, затвердженим цим наказом, у двомісячний термін.

8. Вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків не поширюються на розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, включеними до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем до моменту набрання чинності цим наказом.

9. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати товарні чеки та журнали використання електронного контрольно-касового апарата, визначені Положенням про порядок реєстрації та застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 18.09.97 р. №343 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.97 р. за №594/2398, зі змінами та доповненнями, якщо зазначені вище товарні чеки були зареєстровані в органах державної податкової служби до моменту набрання чинності даним наказом.

10. Автопідприємствам та підприємствам електротранспорту дозволяється використання в установленому порядку розрахункових документів у вигляді квитків усіх різновидностей, які є в запасі цих підприємств, не довше ніж протягом двох місяців з дня набрання чинності даним наказом.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І. В.

В. о. голови Ф. ЯРОШЕНКО

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)
PDF-30Kb


<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua