Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Класифікатор професій ДК 003:2005 (на заміну ДК 003-95) << >>

 

К содержанию классификатора


5. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 
11  Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
111  Законодавці 
1110  Законодавці 
112  Вищі посадові особи державних органів влади 
1120  Вищі посадові особи державних органів влади 
1120.1  Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 
1120.2  Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
1120.3  Дипломатичні представники 
1120.4  Вищі посадові особи органів судової влади 
114  Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
1141  Вищі посадові особи політичних організацій 
1141.1  Вищі посадові особи політичних партій 
1142  Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок 
1142.1  Вищі посадові особи професійних спілок 
1143  Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері 
1143.1  Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування 
1143.2  Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій 
1143.3  Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах 
1143.4  Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері 
12  Керівники підприємств, установ та організацій 
121  Керівники підприємств, установ та організацій 
1210  Керівники підприємств, установ та організацій 
1210.1  Керівники підприємств, установ та організацій 
122  Керівники виробничих та інших основних підрозділів 
1221  Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1221.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1221.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1222  Керівники виробничих підрозділів у промисловості 
1222.1  Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості 
1222.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості 
1223  Керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.2  Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 
1224  Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 
1225  Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших засобах розміщення 
1226  Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1226.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1226.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1227  Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 
1228  Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
1229  Керівники інших основних підрозділів 
1229.1  Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 
1229.2  Керівні працівники апарату органів судової влади 
1229.3  Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади 
1229.4  Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 
1229.5  Керівники підрозділів в охороні здоров'я 
1229.6  Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 
1229.7  Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 
123  Керівники функціональних підрозділів 
1231  Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів 
1232  Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 
1233  Керівники підрозділів маркетингу 
1234  Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 
1235  Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 
1236  Керівники підрозділів комп'ютерних послуг 
1237  Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва 
1237.1  Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва 
1237.2  Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва 
1238  Керівники проектів та програм 
1239  Керівники інших функціональних підрозділів 
13  Керівники малих підприємств без апарату управління 
131  Керівники малих підприємств без апарату управління 
1311  Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі 
1312  Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості 
1313  Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві 
1314  Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі 
1315  Керівники малих підприємств - готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 
1316  Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку 
1317  Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні 
1318  Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні 
1319  Керівники інших малих підприємств без апарату управління 
14  Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів 
141  Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах 
1411  Менеджери (управителі) у водному господарстві 
1412  Менеджери (управителі) у лісовому господарстві 
142  Менеджери (управителі) у добувній промисловості 
143  Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 
1439  Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 
1439.8  Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії 
144  Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку 
1443  Менеджери (управителі) на транспорті 
1448  Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей 
1448.1  Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей 
145  Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства 
1451  Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 
1452  Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 
1453  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 
1453.1  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 
1453.2  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 
1454  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
1455  Менеджери (управителі) в готелях та інших засобах розміщення 
1455.1  Менеджери (управителі) в готельному господарстві 
1456  Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 
1456.1  Менеджери (управителі) в ресторанах 
1456.2  Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях 
1456.3  Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 
146  Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 
1461  Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 
1462  Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 
1463  Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 
1464  Позицію скасовано 
1465  Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 
1466  Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 
1467  Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 
1468  Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування 
1469  Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва 
147  Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам 
1471  Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 
1472  Менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування 
1473  Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 
1474  Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 
1475  Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
1475.1  Менеджери (управителі) з права 
1475.2  Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 
1475.3  Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 
1475.4  Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління 
1476  Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами 
1476.1  Менеджери (управителі) з реклами 
1477  Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1477.1  Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1478  Менеджери (управителі) у слідчій діяльності 
1479  Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 
148  Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній допомозі 
149  Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності 
1491  Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 
1492  Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 
Професіонали 
21  Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 
211  Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 
2111  Професіонали в галузі фізики та астрономії 
2111.1  Наукові співробітники (фізика, астрономія) 
2111.2  Фізики та астрономи 
2112  Професіонали в галузі метеорології 
2112.1  Наукові співробітники (метеорологія) 
2112.2  Метеорологи 
2113  Професіонали в галузі хімії 
2113.1  Наукові співробітники (хімія) 
2113.2  Хіміки 
2114  Професіонали в галузі геології та геофізики 
2114.1  Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія) 
2114.2  Геологи та геофізики 
212  Професіонали в галузі математики та статистики 
2121  Професіонали в галузі математики 
2121.1  Наукові співробітники (математика) 
2121.2  Математики 
2122  Професіонали в галузі статистики 
2122.1  Наукові співробітники (статистика) 
2122.2  Професіонали-статистики 
213  Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
2131  Професіонали в галузі обчислювальних систем 
2131.1  Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
2131.2  Розробники обчислювальних систем 
2132  Професіонали в галузі програмування 
2132.1  Наукові співробітники (програмування) 
2132.2  Розробники комп'ютерних програм 
2139  Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
2139.1  Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 
2139.2  Професіонали в інших галузях обчислень 
214  Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи 
2141  Професіонали в галузі архітектури та планування міст 
2141.1  Наукові співробітники (архітектура, планування міст) 
2141.2  Архітектори та планувальники міст 
2142  Професіонали в галузі цивільного будівництва 
2142.1  Наукові співробітники (цивільне будівництво) 
2142.2  Інженери в галузі цивільного будівництва 
2143  Професіонали в галузі електротехніки 
2143.1  Наукові співробітники (електротехніка) 
2143.2  Інженери-електрики 
2144  Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 
2144.1  Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) 
2144.2  Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій 
2145  Професіонали в галузі інженерної механіки 
2145.1  Наукові співробітники (інженерна механіка) 
2145.2  Інженери-механіки 
2146  Професіонали в галузі хімічних технологій 
2146.1  Наукові співробітники (хімічні технології) 
2146.2  Інженери-хіміки 
2147  Професіонали в галузі гірництва та металургії 
2147.1  Наукові співробітники (гірництво, металургія) 
2147.2  Гірничі інженери та інженери-металурги 
2148  Професіонали в галузі картографії та топографії 
2148.1  Наукові співробітники (картографія, топографія) 
2148.2  Картографи та топографи 
2149  Професіонали в інших галузях інженерної справи 
2149.1  Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 
2149.2  Інженери (інші галузі інженерної справи) 
22  Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 
221  Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 
2211  Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2211.1  Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 
2211.2  Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2212  Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 
2212.1  Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 
2212.2  Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи 
2213  Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 
2213.1  Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа) 
2213.2  Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій 
222  Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) 
2221  Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 
2221.1  Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології) 
2221.2  Лікарі 
2222  Професіонали в галузі стоматології 
2222.1  Наукові співробітники (стоматологія) 
2222.2  Стоматологи 
2223  Професіонали в галузі ветеринарної медицини 
2223.1  Наукові співробітники (ветеринарна медицина) 
2223.2  Ветеринари 
2224  Професіонали в галузі фармації 
2224.1  Наукові співробітники (фармація) 
2224.2  Провізори 
2225  Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 
2225.1  Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи 
2225.2  Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи 
2229  Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
2229.1  Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
2229.2  Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
223  Професійні медичні сестри та акушерки 
2230  Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства 
2230.1  Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) 
2230.2  Медичні сестри та акушерки 
23  Викладачі 
231  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310.1  Професори та доценти 
2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
232  Викладачі середніх навчальних закладів 
2320  Викладачі середніх навчальних закладів 
233  Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста) 
2331  Вчителі початкової школи 
2332  Вихователі дошкільних закладів 
234  Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
2340  Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
235  Інші професіонали в галузі навчання 
2351  Професіонали в галузі методів навчання 
2351.1  Наукові співробітники (методи навчання) 
2351.2  Інші професіонали в галузі методів навчання 
2352  Інспектори навчальних закладів 
2359  Інші професіонали в галузі навчання 
2359.1  Інші наукові співробітники в галузі навчання 
2359.2  Інші професіонали в галузі навчання 
24  Інші професіонали 
241  Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 
2411  Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 
2411.1  Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 
2411.2  Аудитори та кваліфіковані бухгалтери 
2412  Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2412.1  Наукові співробітники (праця, зайнятість) 
2412.2  Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2413  Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
2413.1  Наукові співробітники (біржові операції) 
2413.2  Професіонали у сфері біржової діяльності 
2414  Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 
2414.1  Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 
2414.2  Професіонали з фінансово-економічної безпеки 
2419  Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
2419.1  Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) 
2419.2  Професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
2419.3  Професіонали державної служби 
242  Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності 
2421  Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 
2421.1  Наукові співробітники (правознавство) 
2421.2  Адвокати та прокурори 
2422  Судді 
2423  Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 
2429  Інші професіонали в галузі правознавства 
243  Професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм 
2431  Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 
2431.1  Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) 
2431.2  Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 
2432  Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 
2432.1  Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми) 
2432.2  Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 
2433  Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 
2433.1  Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 
2433.2  Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 
244  Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії 
2441  Професіонали в галузі економіки 
2441.1  Наукові співробітники (економіка) 
2441.2  Економісти 
2442  Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології 
2442.1  Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 
2442.2  Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 
2443  Професіонали в галузі філософії, історії та політології 
2443.1  Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) 
2443.2  Філософи, історики та політологи 
2444  Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
2444.1  Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 
2444.2  Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 
2445  Професіонали в галузі психології 
2445.1  Наукові співробітники (психологія) 
2445.2  Психологи 
2446  Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2446.1  Наукові співробітники (соціальний захист населення) 
2446.2  Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2447  Професіонали у сфері управління проектами та програмами 
2447.1  Наукові співробітники (проекти та програми) 
2447.2  Професіонали з управління проектами та програмами 
245  Професіонали в галузі художньої творчості 
2451  Професіонали в галузі літератури 
2451.1  Літературознавці 
2451.2  Письменники, редактори та журналісти 
2452  Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
2452.1  Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво) 
2452.2  Скульптори, художники та модельєри 
2453  Професіонали в галузі музики 
2453.1  Мистецтвознавці (музикознавство) 
2453.2  Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки 
2454  Професіонали в галузі хореографії 
2454.1  Мистецтвознавці (хореографія) 
2454.2  Хореографи і танцюристи 
2455  Професіонали в галузі кіно, театру та естради 
2455.1  Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) 
2455.2  Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери 
246  Професіонали в галузі релігії 
2460  Професіонали в галузі релігії 
2461  Позицію скасовано
2461.1  Позицію скасовано
2461.2  Позицію скасовано
2462 Позицію скасовано
2462.2  Позицію скасовано
2463  Позицію скасовано
2463.1  Позицію скасовано
2463.2  Позицію скасовано
247  Професіонали з безпеки та якості 
248  Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 
2481  Професіонали в галузі туризму 
2481.1  Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 
2481.2  Туризмознавці 
2482  Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 
2482.2  Професіонали із готельної та ресторанної справи 
2483  Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 
2483.1  Наукові співробітники (рекреалогія) 
2483.2  Професіонали із санаторно-курортної справи 
2471  Професіонали з контролю за якістю 
Фахівці 
31  Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 
311  Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
3111  Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 
3112  Техніки-будівельники 
3113  Технічні фахівці-електрики 
3114  Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 
3115  Технічні фахівці-механіки 
3116  Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 
3117  Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 
3118  Креслярі 
3119  Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
312  Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 
3121  Техніки-програмісти 
3123  Контролери та регулювальники промислових роботів 
313  Оператори оптичного та електронного устаткування 
3131  Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 
3132  Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 
3133  Оператори медичного устаткування 
3139  Інші оператори оптичного та електронного устаткування 
314  Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти 
3141  Суднові фахівці 
3142  Вахтові офіцери та лоцмани 
3143  Льотні фахівці 
3144  Авіадиспетчери 
3145  Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 
315  Інспектори з безпеки та якості 
3151  Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 
3152  Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 
32  Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 
321  Фахівці в галузі біології та агрономії 
3211  Лаборанти в галузі біологічних досліджень 
3212  Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
3213  Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
322  Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) 
3221  Медичні асистенти 
3222  Гігієністи 
3224  Окулісти та оптики 
3225  Дантисти-асистенти 
3226  Фізіотерапевти та масажисти 
3227 Позицію скасовано
3228  Фармацевти 
3229  Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 
323  Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 
3231  Медичні сестри, що асистують професіоналам 
3232  Помічники професіоналів-акушерів 
324  Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
3241  Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
33  Фахівці в галузі освіти 
331  Фахівці з початкової освіти 
3310  Фахівці з початкової освіти 
332  Фахівці з дошкільного виховання 
3320  Фахівці з дошкільного виховання 
333  Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
3330  Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
334  Інші фахівці в галузі освіти 
3340  Інші фахівці в галузі освіти 
34  Інші фахівці 
341  Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 
3411  Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 
3412  Страхові агенти 
3413  Агенти з торгівлі майном 
3414  Консультанти з подорожей та організатори подорожей 
3415  Технічні та торговельні представники 
3416  Закупники 
3417  Оцінювачі та аукціоністи 
3419  Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
342  Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 
3421  Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 
3422  Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 
3423  Агенти із зайнятості й трудових контрактів 
3429  Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 
343  Технічні фахівці в галузі управління 
3431  Секретарі адміністративних органів 
3432  Судові секретарі, виконавці та розпорядники 
3433  Бухгалтери та касири-експерти 
3434  Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 
3434.1  Позицію скасовано 
3434.2  Позицію скасовано 
3434.3  Позицію скасовано 
3434.9  Позицію скасовано 
3435  Організатори діловодства 
3435.1  Організатори діловодства (державні установи) 
3435.2  Організатори діловодства (види економічної діяльності) 
3435.3  Організатори діловодства (система судочинства) 
3436  Помічники керівників 
3436.1  Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
3436.2  Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 
3436.3  Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 
3436.9  Інші помічники 
3439  Інші технічні фахівці в галузі управління 
344  Державні інспектори 
3441  Інспектори митної служби 
3442  Інспектори податкової служби 
3443  Інспектори із соціальної допомоги 
3444  Інспектори з ліцензій 
3449  Інші державні інспектори 
345  Інспектори правоохоронних органів, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці із дізнання 
3450  Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 
3451  Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 
346  Соціальні працівники 
3460  Соціальні працівники 
347  Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва 
3471  Декоратори та комерційні дизайнери 
3472  Радіо-, теле- та інші ведучі 
3473  Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 
3474  Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти 
3475  Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 
3476  Організатори у сфері культури та мистецтва 
3479  Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 
348  Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
3480  Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
349  Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 
3491  Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 
35  Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
351  Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
3510  Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
352  Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
3520  Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
353  Фахівці з виробництва молочних продуктів 
3530  Фахівці з виробництва молочних продуктів 
354  Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
3540  Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
355  Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
3550  Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
356  Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
3560  Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
357  Фахівці з технології харчування 
3570  Фахівці з технології харчування 
Технічні службовці 
41  Службовці, пов'язані з інформацією 
411  Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури 
4111  Стенографістки та друкарки 
4112  Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 
4113  Оператори із збору даних 
4114  Оператори лічильних машин 
4115  Секретарі 
412  Службовці, зайняті з цифровими даними 
4121  Реєстратори бухгалтерських даних 
4122  Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 
413  Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням 
4131  Службовці на складах 
4132  Приймальники замовлень 
4133  Службовці з транспортних операцій 
414  Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами 
4141  Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою 
4142  Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти 
4143  Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами 
4144  Переписувачі та діловоди 
419  Інші службовці, пов'язані з інформацією 
4190  Інші службовці, пов'язані з інформацією 
42  Службовці, що обслуговують клієнтів 
421  Касири, касири в банках та білетери 
4211  Касири та білетери 
4212  Касири в банках та інкасатори 
4213  Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) 
4214  Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) 
4215  Збирачі податків 
422  Агенти з інформації клієнтів 
4221  Агенти з туризму 
4222  Службовці з інформування (довідок) 
4223  Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку 
4229  Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів 
48  Позицію скасовано 
481  Позицію скасовано 
4818  Позицію скасовано 
Працівники сфери торгівлі та послуг 
51  Працівники, що надають персональні та захисні послуги 
511  Працівники, що надають послуги в дорозі 
5111  Працівники, що надають послуги в дорозі 
5112  Провідники та кондуктори на транспорті 
5113  Супроводжувачі у подорожах 
512  Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства 
5121  Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках 
5122  Кухарі 
5123  Офіціанти та буфетники 
5129  Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства 
513  Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами 
5131  Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми 
5132  Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів 
5133  Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування 
5139  Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій 
514  Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 
5141  Перукарі, гримери-пастижери та косметички 
5141.1  Гримери-пастижери (на роботах високої кваліфікації) 
5141.2  Перукарі, гримери-пастижери та косметички (на роботах середньої кваліфікації) 
5142  Компаньйони та слуги 
5143  Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники 
5149  Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 
515  Астрологи та ворожки 
5151  Астрологи 
5152  Ворожки та хіроманти 
516  Працівники служб, що надають захисні послуги 
5161  Пожежні 
5162  Міліціонери 
5169  Працівники захисних та охоронних служб 
52  Моделі, продавці та демонстратори 
521  Манекенники та інші моделі 
5210  Манекенники та інші моделі 
522  Продавці в магазинах 
5220  Продавці в магазинах 
523  Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках 
5230  Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках 
53  Працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам 
531  Працівники з надання послуг у сфері мистецтва 
5311  Працівники фільмо-, фоно-, фототек 
5312  Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва 
58  Позицію скасовано 
581  Позицію скасовано 
5812  Позицію скасовано 
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
61  Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки 
611  Садівники та землероби 
6111  Рільники та овочівники 
6112  Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягідних культур 
6113  Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанців та культур у теплицях та оранжереях 
6114  Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються вирощуванням змішаних культур 
612  Тваринники 
6121  Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку 
6122  Виробники свійської птиці 
6123  Бджолярі та шовківники 
6124  Виробники змішаної тваринницької продукції 
6129  Інші тваринники 
613  Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом 
6131  Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом 
614  Робітники, зайняті в лісовому господарстві 
6141  Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби 
6142  Здіймальники 
615  Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять капкани 
6151  Робітники, що культивують водні живі організми 
6152  Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та прибережних водах 
6153  Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі 
6154  Мисливці та мисливці, що ставлять капкани 
Кваліфіковані робітники з інструментом 
71  Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві 
711  Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси 
7111  Гірники та кар'єрні робітники 
7111.1  Гірники (на роботах високої кваліфікації) 
7111.2  Гірники та кар'єрні робітники (на роботах середньої кваліфікації) 
7112  Вибуховики 
7112.1  Вибуховики (на роботах високої кваліфікації) 
7112.2  Вибуховики (на роботах середньої кваліфікації) 
7113  Колії, різальники каменю та каменотеси 
7113.1  Каменотеси (на роботах високої кваліфікації) 
7113.2  Колії, різальники каменю та каменотеси (на роботах середньої кваліфікації) 
7115  Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 
7116  Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників у житлово-комунальному господарстві 
712  Будівельники будівель та споруд 
7120  Укрупнені професії будівельників будівель та споруд 
7122  Муляри 
7122.2  Муляри (на роботах середньої кваліфікації) 
7123  Укладальники бетонної суміші 
7123.2  Укладальники бетонної суміші (на роботах середньої кваліфікації) 
7124  Теслярі та столяри 
7124.2  Теслярі та столяри (на роботах середньої кваліфікації) 
7129  Будівельники та ремонтники споруд 
7129.1  Будівельники, ремонтники споруд та верхолази (на роботах високої кваліфікації) 
7129.2  Будівельники та ремонтники споруд (на роботах середньої кваліфікації) 
713  Будівельники-покрівельники, лицювальники, штукатури та ізолювальники 
7131  Покрівельники 
7131.2  Покрівельники (на роботах середньої кваліфікації) 
7132  Лицювальники та паркетники 
7132.2  Лицювальники та паркетники (на роботах середньої кваліфікації) 
7133  Штукатури 
7133.2  Штукатури (на роботах середньої кваліфікації) 
7134  Ізолювальники 
7134.2  Ізолювальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7135  Склярі 
7135.1  Склярі (на роботах високої кваліфікації) 
7135.2  Склярі (на роботах середньої кваліфікації) 
7136  Водопровідники та трубопровідники 
7136.1  Водопровідники та трубопровідники (на роботах високої кваліфікації) 
7136.2  Водопровідники та трубопровідники (на роботах середньої кваліфікації) 
7137  Будівельні та подібні до них електрики 
7137.2  Будівельні та подібні до них електрики (на роботах середньої кваліфікації) 
7139  Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві 
714  Маляри та чистильники структурних частин будівель 
7141  Маляри 
7141.2  Маляри (на роботах середньої кваліфікації) 
7142  Лакувальники 
7142.2  Лакувальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7143  Чистильники структурних частин будинків 
7143.2  Чистильники структурних частин будинків (на роботах середньої кваліфікації) 
72  Робітники металургійних та машинобудівних професій 
721  Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій 
7211  Формувальники та стрижневики 
7211.2  Формувальники та стрижневики (на роботах середньої кваліфікації) 
7212  Зварники та газорізальники 
7212.1  Зварники та газорізальники (на роботах високої кваліфікації) 
7212.2  Зварники та газорізальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7213  Робітники, що працюють з тонколистовим металом 
7213.2  Робітники, що працюють з тонколистовим металом (на роботах середньої кваліфікації) 
7214  Заготівники та монтажники металоконструкцій 
7214.1  Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах високої кваліфікації) 
7214.2  Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах середньої кваліфікації) 
7215  Такелажники та робітники, що зрощують канати 
7215.2  Такелажники та робітники, що зрощують канати (на роботах середньої кваліфікації) 
7216  Робітники, що працюють під водою 
7216.2  Робітники, що працюють під водою (на роботах середньої кваліфікації) 
722  Ковалі ручного кування та інструментальники 
7221  Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники 
7221.2  Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7222  Інструментальники 
7222.1  Інструментальники (на роботах високої кваліфікації) 
7222.2  Інструментальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7223  Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори 
7223.1  Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори (на роботах високої кваліфікації) 
7223.2  Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори (на роботах середньої кваліфікації) 
7224  Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу 
7224.2  Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу (на роботах середньої кваліфікації) 
723  Механіки та монтажники механічного устаткування 
7231  Механіки та монтажники моторних транспортних засобів 
7231.1  Механіки та монтажники моторних транспортних засобів (на роботах високої кваліфікації) 
7231.2  Механіки та монтажники моторних транспортних засобів (на роботах середньої кваліфікації) 
7232  Механіки та монтажники авіаційних машин 
7232.1  Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах високої кваліфікації) 
7232.2  Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах середньої кваліфікації) 
7233  Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин 
7233.1  Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин (на роботах високої кваліфікації) 
7233.2  Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин (на роботах середньої кваліфікації) 
7239  Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування 
724  Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування 
7241  Електромеханіки та електромонтажники 
7241.1  Електромеханіки та електромонтажники (на роботах високої кваліфікації) 
7241.2  Електромеханіки та електромонтажники (на роботах середньої кваліфікації) 
7242  Монтажники електронного устаткування 
7242.1  Монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
7242.2  Монтажники електронного устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
7243  Механіки та експлуатаційники електронного устаткування 
7243.1  Механіки та експлуатаційники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
7243.2  Механіки та експлуатаційники електронного устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
7244  Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 
7244.1  Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
7244.2  Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
7245  Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач 
7245.1  Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач (на роботах високої кваліфікації) 
7245.2  Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач (на роботах середньої кваліфікації) 
7249  Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування 
73  Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування 
731  Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах 
7311  Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів 
7311.1  Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів (на роботах високої кваліфікації) 
7311.2  Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів (на роботах середньої кваліфікації) 
7312  Виробники та настроювачі музичних інструментів 
7312.1  Виробники та настроювачі музичних інструментів (на роботах високої кваліфікації) 
7312.2  Виробники та настроювачі музичних інструментів (на роботах середньої кваліфікації) 
7313  Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами 
7313.2  Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами (на роботах середньої кваліфікації) 
7319  Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів 
732  Гончарі та виробники скляних виробів 
7321  Виробники керамічних виробів та гончарі 
7321.2  Виробники керамічних виробів та гончарі (на роботах середньої кваліфікації) 
7322  Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла 
7322.2  Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла (на роботах середньої кваліфікації) 
7323  Гравери-різальники по склу та гравери 
7323.2  Гравери-різальники по склу та гравери (на роботах середньої кваліфікації) 
7324  Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних матеріалів 
7324.1  Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних матеріалів (на роботах високої кваліфікації) 
7324.2  Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) 
7329  Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних виробів 
733  Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів 
7331  Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів 
7331.1  Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів (на роботах високої кваліфікації) 
7331.2  Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) 
7332  Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів 
7332.2  Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) 
7339  Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів 
734  Друкарі та робітники подібних професій 
7341  Складачі та друкарі 
7341.1  Складачі та друкарі (на роботах високої кваліфікації) 
7341.2  Складачі та друкарі (на роботах середньої кваліфікації) 
7342  Стереотипісти та електротипісти 
7342.2  Стереотипісти та електротипісти (на роботах середньої кваліфікації) 
7343  Цинкографи та гальваностереотипери 
7343.1  Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах високої кваліфікації) 
7343.2  Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах середньої кваліфікації) 
7344  Фотогравери 
7344.1  Фотогравери (на роботах високої кваліфікації) 
7344.2  Фотогравери (на роботах середньої кваліфікації) 
7345  Палітурники 
7345.2  Палітурники (на роботах середньої кваліфікації) 
7346  Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині 
7346.2  Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині (на роботах середньої кваліфікації) 
7349  Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій 
74  Інші кваліфіковані робітники з інструментом 
741  Робітники з приготування харчових продуктів 
7411  М'ясники та постачальники риби 
7411.1  М'ясники (на роботах високої кваліфікації) 
7411.2  М'ясники (на роботах середньої кваліфікації) 
7412  Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів 
7412.2  Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів (на роботах середньої кваліфікації) 
7413  Виробники молочних продуктів 
7413.1  Виробники молочних продуктів (на роботах високої кваліфікації) 
7413.2  Виробники молочних продуктів (на роботах середньої кваліфікації) 
7414  Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів 
7414.2  Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів (на роботах середньої кваліфікації) 
7415  Дегустатори, купажисти 
7415.1  Дегустатори, купажисти (на роботах високої кваліфікації) 
7415.2  Дегустатори, купажисти (на роботах середньої кваліфікації) 
7416  Робітники з перероблення тютюну 
7416.2  Робітники з перероблення тютюну (на роботах середньої кваліфікації) 
7419  Укрупнені професії робітників з приготування харчових продуктів 
742  Деревообробники та столяри-червонодеревники 
7421  Робітники з оброблення дерева 
7421.2  Робітники з оброблення дерева (на роботах середньої кваліфікації) 
7422  Столяри 
7422.1  Столяри (на роботах високої кваліфікації) 
7422.2  Столяри (на роботах середньої кваліфікації) 
7423  Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів 
7423.1  Налагоджувальники деревообробних верстатів (на роботах високої кваліфікації) 
7423.2  Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів (на роботах середньої кваліфікації) 
7424  Кошикарі та виробники щіток 
7424.2  Кошикарі та виробники щіток (на роботах середньої кваліфікації) 
743  Робітники-текстильники та швейники 
7431  Готувачі волокон 
7431.1  Готувачі волокон (на роботах високої кваліфікації) 
7431.2  Готувачі волокон (на роботах середньої кваліфікації) 
7432  Ткачі та в'язальники 
7432.1  Ткачі та в'язальники (на роботах високої кваліфікації) 
7432.2  Ткачі та в'язальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7433  Кравці, майстри - виробники одягу та капелюшники 
7433.2  Кравці, майстри - виробники одягу та капелюшники (на роботах середньої кваліфікації) 
7434  Кушніри 
7434.1  Кушніри (на роботах високої кваліфікації) 
7434.2  Кушніри (на роботах середньої кваліфікації) 
7435  Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники 
7435.1  Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники (на роботах високої кваліфікації) 
7435.2  Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники (на роботах середньої кваліфікації) 
7436  Швачки та вишивальниці 
7436.2  Швачки та вишивальниці (на роботах середньої кваліфікації) 
7437  Оббивальники 
7437.2  Оббивальники (на роботах середньої кваліфікації) 
7439  Укрупнені професії текстильників, швейників та робітників подібних професій 
744  Робітники-шкіряники та взуттьовики 
7441  Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) 
7441.1  Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на роботах високої кваліфікації) 
7441.2  Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на роботах середньої кваліфікації) 
7442  Виробники взуття 
7442.1  Виробники взуття (на роботах високої кваліфікації) 
7442.2  Виробники взуття (на роботах середньої кваліфікації) 
75  Позицію скасовано 
751  Позицію скасовано 
7511  Позицію скасовано 
7512  Позицію скасовано 
7513  Позицію скасовано 
7514  Позицію скасовано 
7515  Позицію скасовано 
Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
81  Робітники, що обслуговують промислове устаткування 
811  Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин 
8111  Робітники, що обслуговують гірниче устаткування 
8111.1  Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
8111.2  Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8112  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи 
8112.1  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи (на роботах високої кваліфікації) 
8112.2  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи (на роботах середньої кваліфікації) 
8113  Бурильники 
8113.1  Бурильники (на роботах високої кваліфікації) 
8113.2  Бурильники (на роботах середньої кваліфікації) 
8119  Укрупнені професії робітників, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин 
812  Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування 
8121  Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі 
8121.1  Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі (на роботах високої кваліфікації) 
8121.2  Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі (на роботах середньої кваліфікації) 
8121.3  Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі (на роботах низької кваліфікації) 
8122  Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники 
8122.1  Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники (на роботах високої кваліфікації) 
8122.2  Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники (на роботах середньої кваліфікації) 
8122.3  Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники (на роботах низької кваліфікації) 
8123  Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу 
8123.1  Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу (на роботах високої кваліфікації) 
8123.2  Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу (на роботах середньої кваліфікації) 
8123.3  Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу (на роботах низької кваліфікації) 
8124  Робітники, що обслуговують трубне устаткування 
8124.1  Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
8124.2  Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8124.3  Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на роботах низької кваліфікації) 
8129  Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування 
813  Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні 
8130  Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки скляного та керамічного виробництв та подібне устаткування 
8131  Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки, та робітники на подібному устаткуванні 
8131.1  Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки (на роботах високої кваліфікації) 
8131.2  Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки (на роботах середньої кваліфікації) 
8131.3  Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки (на роботах низької кваліфікації) 
8139  Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки 
8139.1  Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки (на роботах високої кваліфікації) 
8139.2  Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки (на роботах середньої кваліфікації) 
8139.3  Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки (на роботах низької кваліфікації) 
814  Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки 
8141  Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу 
8141.1  Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу (на роботах високої кваліфікації) 
8141.2  Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу (на роботах середньої кваліфікації) 
8141.3  Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу (на роботах низької кваліфікації) 
8142  Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки 
8142.1  Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки (на роботах високої кваліфікації) 
8142.2  Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки (на роботах середньої кваліфікації) 
8142.3  Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки (на роботах низької кваліфікації) 
8143  Робітники, що обслуговують папероробні установки 
8143.1  Робітники, що обслуговують папероробні установки (на роботах високої кваліфікації) 
8143.2  Робітники, що обслуговують папероробні установки (на роботах середньої кваліфікації) 
8143.3  Робітники, що обслуговують папероробні установки (на роботах низької кваліфікації) 
8149  Укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки 
815  Робітники, що обслуговують хімічні установки 
8151  Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування 
8151.1  Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
8151.2  Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8151.3  Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування (на роботах низької кваліфікації) 
8152  Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки 
8152.1  Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки (на роботах високої кваліфікації) 
8152.2  Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки (на роботах середньої кваліфікації) 
8152.3  Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки (на роботах низької кваліфікації) 
8153  Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори 
8153.1  Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори (на роботах високої кваліфікації) 
8153.2  Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори (на роботах середньої кваліфікації) 
8153.3  Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори (на роботах низької кваліфікації) 
8154  Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу) 
8154.1  Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу) (на роботах високої кваліфікації) 
8154.2  Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу) (на роботах середньої кваліфікації) 
8154.3  Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу) (на роботах низької кваліфікації) 
8155  Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу 
8155.1  Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу (на роботах високої кваліфікації) 
8155.2  Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу (на роботах середньої кваліфікації) 
8159  Оператори хімічних переробних установок 
8159.1  Оператори хімічних переробних установок (на роботах високої кваліфікації) 
8159.2  Оператори хімічних переробних установок (на роботах середньої кваліфікації) 
8159.3  Оператори хімічних переробних установок (на роботах низької кваліфікації) 
816  Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні 
8161  Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії 
8161.1  Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії (на роботах високої кваліфікації) 
8161.2  Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії (на роботах середньої кваліфікації) 
8161.3  Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії (на роботах низької кваліфікації) 
8162  Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери 
8162.1  Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на роботах високої кваліфікації) 
8162.2  Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на роботах середньої кваліфікації) 
8162.3  Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на роботах низької кваліфікації) 
8163  Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи 
8163.1  Робітники, що обслуговують компресори (на роботах високої кваліфікації) 
8163.2  Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи (на роботах середньої кваліфікації) 
8163.3  Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи (на роботах низької кваліфікації) 
8169  Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування 
817  Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії 
8171  Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії 
8171.2  Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії (на роботах середньої кваліфікації) 
8172  Оператори промислових роботів 
82  Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин 
821  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів 
8211  Верстатники 
8211.1  Верстатники (на роботах високої кваліфікації) 
8211.2  Верстатники (на роботах середньої кваліфікації) 
8211.3  Верстатники (на роботах низької кваліфікації) 
8212  Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів 
8212.1  Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах високої кваліфікації) 
8212.2  Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах середньої кваліфікації) 
8212.3  Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах низької кваліфікації) 
822  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 
8220  Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 
8221  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів 
8221.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на роботах високої кваліфікації) 
8221.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на роботах середньої кваліфікації) 
8221.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на роботах низької кваліфікації) 
8222  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва сірників 
8222.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва сірників (на роботах середньої кваліфікації) 
8223  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали 
8223.1  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали (на роботах високої кваліфікації) 
8223.2  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали (на роботах середньої кваліфікації) 
8223.3  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали (на роботах низької кваліфікації) 
8224  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції 
8224.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції (на роботах високої кваліфікації) 
8224.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції (на роботах середньої кваліфікації) 
8224.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції (на роботах низької кваліфікації) 
8229  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 
8229.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів (на роботах середньої кваліфікації) 
8229.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів (на роботах низької кваліфікації) 
823  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми та пластика 
8231  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми 
8231.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми (на роботах високої кваліфікації) 
8231.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми (на роботах середньої кваліфікації) 
8231.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми (на роботах низької кваліфікації) 
8232  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика 
8232.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика (на роботах високої кваліфікації) 
8232.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика (на роботах середньої кваліфікації) 
8232.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика (на роботах низької кваліфікації) 
824  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини 
8240  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини 
8240.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини (на роботах середньої кваліфікації) 
8240.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини (на роботах низької кваліфікації) 
825  Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу 
8251  Робітники, що обслуговують друкарські машини 
8251.1  Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах високої кваліфікації) 
8251.2  Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах середньої кваліфікації) 
8251.3  Робітники, що обслуговують друкарські машини (на роботах низької кваліфікації) 
8252  Робітники, що обслуговують палітурні машини 
8252.2  Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах середньої кваліфікації) 
8252.3  Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах низької кваліфікації) 
8253  Робітники, що обслуговують машини для виробництва виробів з паперу 
8253.2  Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів з паперу (на роботах середньої кваліфікації) 
8253.3  Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів з паперу (на роботах низької кваліфікації) 
8259  Укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу 
826  Робітники, що обслуговують машини з виробництва текстильних, хутряних та шкіряних виробів 
8261  Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки 
8261.1  Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки (на роботах високої кваліфікації) 
8261.2  Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки (на роботах середньої кваліфікації) 
8261.3  Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки (на роботах низької кваліфікації) 
8262  Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні машини 
8262.1  Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні машини (на роботах високої кваліфікації) 
8262.2  Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні машини (на роботах середньої кваліфікації) 
8262.3  Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні машини (на роботах низької кваліфікації) 
8263  Робітники, що обслуговують швацькі машини 
8263.2  Робітники, що обслуговують швацькі машини (на роботах середньої кваліфікації) 
8264  Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення 
8264.1  Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення (на роботах високої кваліфікації) 
8264.2  Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення (на роботах середньої кваліфікації) 
8264.3  Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення (на роботах низької кваліфікації) 
8265  Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини 
8265.2  Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини (на роботах середньої кваліфікації) 
8265.3  Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини (на роботах низької кваліфікації) 
8266  Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття 
8266.2  Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття (на роботах середньої кваліфікації) 
8266.3  Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття (на роботах низької кваліфікації) 
8269  Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів 
8269.1  Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах високої кваліфікації) 
8269.2  Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах середньої кваліфікації) 
8269.3  Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах низької кваліфікації) 
827  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів 
8270  Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів 
8271  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та риби 
8271.1  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та риби (на роботах високої кваліфікації) 
8271.2  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та риби (на роботах середньої кваліфікації) 
8271.3  Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та риби (на роботах низької кваліфікації) 
8272  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції 
8272.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції (на роботах високої кваліфікації) 
8272.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції (на роботах середньої кваліфікації) 
8272.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції (на роботах низької кваліфікації) 
8273  Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощів 
8273.2  Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощів (на роботах середньої кваліфікації) 
8273.3  Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощів (на роботах низької кваліфікації) 
8274  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів 
8274.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів (на роботах високої кваліфікації) 
8274.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів (на роботах середньої кваліфікації) 
8274.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів (на роботах низької кваліфікації) 
8275  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів 
8275.1  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах високої кваліфікації) 
8275.2  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах середньої кваліфікації) 
8275.3  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах низької кваліфікації) 
8276  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру 
8276.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру (на роботах високої кваліфікації) 
8276.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру (на роботах середньої кваліфікації) 
8276.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру (на роботах низької кваліфікації) 
8277  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду 
8277.1  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах високої кваліфікації) 
8277.2  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах середньої кваліфікації) 
8277.3  Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах низької кваліфікації) 
8278  Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв 
8278.1  Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв (на роботах високої кваліфікації) 
8278.2  Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв (на роботах середньої кваліфікації) 
8278.3  Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв (на роботах низької кваліфікації) 
8279  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції 
8279.1  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції (на роботах високої кваліфікації) 
8279.2  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції (на роботах середньої кваліфікації) 
8279.3  Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції (на роботах низької кваліфікації) 
828  Складальники 
8282  Складальники електроустаткування 
8282.1  Складальники електроустаткування (на роботах високої кваліфікації) 
8282.2  Складальники електроустаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8283  Складальники електронного устаткування 
8283.1  Складальники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації) 
8283.2  Складальники електронного устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8284  Складальники металевих, гумових та пластикових виробів 
8284.1  Складальники металевих, гумових та пластикових виробів (на роботах високої кваліфікації) 
8284.2  Складальники металевих, гумових та пластикових виробів (на роботах середньої кваліфікації) 
8285  Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів 
8285.2  Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) 
8286  Складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 
8286.2  Складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) 
8289  Укрупнені професії складальників 
829  Інші робітники з обслуговування та складання машин 
8290  Інші робітники з обслуговування та складання машин 
8290.1  Інші робітники з обслуговування та складання машин (на роботах високої кваліфікації) 
8290.2  Інші робітники з обслуговування та складання машин (на роботах середньої кваліфікації) 
8290.3  Інші робітники з обслуговування та складання машин (на роботах низької кваліфікації) 
83  Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок 
831  Машиністи локомотивів та подібні до них робітники 
8311  Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари паровозів 
8311.1  Машиністи локомотивів та спеціальних машин на залізничному ходу (на роботах високої кваліфікації) 
8311.2  Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари паровозів (на роботах середньої кваліфікації) 
8312  Залізничні сигнальники та стрілочники 
8312.2  Залізничні сигнальники та стрілочники (на роботах середньої кваліфікації) 
8319  Укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій 
832  Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки 
8321  Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки 
8321.2  Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки (на роботах середньої кваліфікації) 
8322  Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки 
8322.2  Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки (на роботах середньої кваліфікації) 
8323  Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з обслуговування тролейбусів та трамваїв 
8323.2  Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з обслуговування тролейбусів та трамваїв (на роботах середньої кваліфікації) 
833  Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні установки 
8331  Робітники, що обслуговують сільсько- та лісогосподарські установки 
8331.1  Робітники, що обслуговують сільсько- та лісогосподарські установки (на роботах високої кваліфікації) 
8331.2  Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського устаткування (на роботах середньої кваліфікації) 
8332  Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт 
8332.1  Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт (на роботах високої кваліфікації) 
8332.2  Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт (на роботах середньої кваліфікації) 
8333  Машиністи кранів, лебідок та подібних установок 
8333.1  Машиністи кранів та подібних установок (на роботах високої кваліфікації) 
8333.2  Машиністи кранів та подібних установок (на роботах середньої кваліфікації) 
8333.3  Машиністи лебідок та машиністи (мотористи) подібних установок (на роботах низької кваліфікації) 
8334  Водії автонавантажувачів 
8334.2  Водії автонавантажувачів (на роботах середньої кваліфікації) 
8339  Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки для сільськогосподарських, земляних та подібних робіт 
834  Суднова палубна команда 
8340  Суднова палубна команда та подібні їм робітники 
8340.1  Суднова палубна команда та подібні їм робітники (на роботах високої кваліфікації) 
8340.2  Суднова палубна команда та подібні їм робітники (на роботах середньої кваліфікації) 
84  Позицію скасовано 
841  Позицію скасовано 
8411  Позицію скасовано 
8412  Позицію скасовано 
8413  Позицію скасовано 
8414  Позицію скасовано 
8415  Позицію скасовано 
8416  Професійні назви робіт операторів та складальників устаткування та машин у житлово-комунальному господарстві 
Найпростіші професії 
91  Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг 
912  Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг 
9120  Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг 
913  Домашня прислуга, прибиральники та прачки 
9131  Домашня прислуга та прибиральники 
9132  Підсобники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах 
9133  Прачки та прасувальники 
914  Доглядачі будинків та мийники вікон 
9141  Доглядачі будинків 
9142  Мийники транспортних засобів та вікон 
915  Посильні, носії та швейцари 
9151  Посильні, носії та рознощики багажу і посилок 
9152  Швейцари та сторожі 
9153  Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що знімають показання з лічильників, та подібні до них працівники 
916  Збирачі сміття та подібні до них чорнороби 
9161  Збирачі сміття 
9162  Двірники та подібні до них чорнороби 
92  Найпростіші професії в сільському господарстві та подібних галузях 
921  Найпростіші професії в сільському господарстві, рибальстві та подібних галузях 
9211  Найпростіші професії в сільському господарстві 
9212  Найпростіші професії в лісовому господарстві 
9213  Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в установленні капканів на звіра 
93  Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті 
931  Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві 
9311  Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах 
9312  Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд 
9313  Найпростіші професії в житловому будівництві 
932  Найпростіші професії в промисловості 
9321  Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи) 
9322  Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних, ручні роботи) 
933  Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті 
9332  Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 
9333  Вантажники 
94  Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей економіки 
941  Комірники та вагарі 
9411  Комірники та вагарі 


<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua