Нове числоДебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
Довідники: Класифікатор професій >>

Архів електронних довідниківЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 15 квітня 2002 р. N 230
Чинна з дня опублікування в ІПС  

Державний класифікатор УКРАЇНИ
Класифікатор професій ДК 003-95 ЗМІНА № 4

Переглянути попередню редакцію Класифікатора професій ДК 003-95,
затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизациї, метрології і сертифікації  від 27 липня 1995 року N 257

Пункт 1 Передмови викласти у такій редакції:

"1. РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України за участю Інституту української мови НАН України та Науково-дослідного інституту статистики Державного комітету статистики України".

ВСТУПНА ЧАСТИНА. Четверте та третє передостанні речення цього розділу викласти у такій редакції:

"Підготовку проекту змін до КП здійснює Міністерство праці та соціальної політики України разом з Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України.

Ведення КП здійснює Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України".

Частина ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ Назву розділу 1 викласти у такій редакції:

"1. ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)".

Розділ 4.ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ Останній абзац викласти в ред акції:

"До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві".

Розділ КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

ЗМІНИТИ

Директива Є/Має бути  
З Є 1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники
Має бути 1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
З Є 2223 Професіонали в галузі ветеринарії
Має бути 2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини
З Є 2223.1 Наукові співробітники (ветеринарія)
Має бути 2223.1 Наукові співробітники (ветеринарна медицина)
З Є 516 Робітники служб, що виконують захисні функції
Має бути 516 Працівники служб захисту громадян та власності

ВНЕСТИ

Директива  
В 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
В 141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому та рибному господарстві
В 142 Менеджери (управителі) у добувній промисловості
В 143 Менеджери (управителі) в обробній промисловості
В 1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві та розподілу електроенергії, газу та води
В 1439.8 Менеджери (управителі) у виробництві та розподілу електроенергії
В 144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку
В 1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
В 1448.1 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
В 145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та ресторанах
В 1451 Менеджери (управителі) в торгівлі транспортними засобами та їх ремонті
В 1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
В 1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті
В 1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
В 1455 Менеджери (управителі) в готелях та в інших засобах розміщення
В 1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
В 1456 Менеджери (управителі) в ресторанах, кафе, барах, їдальнях та на підприємствах, які готують та постачають готові страви
В 1456.1 Менеджери (управителі) в ресторанах
В 1456.2 Менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях)
В 1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви
В 146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
В 1461 Менеджери (управителі) з грошового посередництва
В 1462 Менеджери (управителі) з фінансів, лізингу тощо
В 1463 Менеджери (управителі) з надання кредитів
В 1464 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва
В 1465 Менеджери (управителі) з страхування життя та заощаджень
В 1466 Менеджери (управителі) з пенсійного страхування
В 1467 Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності з страхування та фінансів
В 147 Менеджери (управителі) по операціях з нерухомістю, здаванню під найм та послугах юридичним особам
В 1471 Менеджери (управителі) по операціях з нерухомістю за дорученням третіх осіб
В 1472 Менеджери (управителі) із здавання під найм без обслуговуючого персоналу
В 1473 Менеджери (управителі) з інформації
В 1474 Менеджери (управителі) з досліджень та розробок
В 1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління
В 1475.1 Менеджери (управителі) з права
В 1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку
В 1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
В 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
В 1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами
В 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
В 1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
В 1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
В 1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності
В 1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам
В 148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній допомозі
В 149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
В 1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
В 2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
В 2413.1 Наукові співробітники (біржові операції)
В 2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності
В 2414 Професіонали з питань безпеки підприємств, установ та організацій
В 2414.1 Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та організацій)
В 2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
В 3434 Помічники керівників
В 3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій
В 3434.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
В 3434.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління
В 3435 Організатори діловодства
В 3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
В 3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)
В 3435.3 Організатори діловодства (система судочинства)
В 348 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану
В 348.1 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану
В 5162 Робітники служб, що надають послуги підприємствам, установам та організаціям
В 53 Робітники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам
В 531 Робітники з надання послуг в сфері мистецтва
В 5311 Робітники фільмо-, фоно-, фототек
В 5312 Робітники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах в мистецькій діяльності

Версія для друку версія для друку Далі: Додаток А
>>
© 2002
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua