Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#07 '2000: Документи для роботи - Нові документи

20. Щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу належних їм акцій

Лист ДПА України від 14.01.2000 р. №511/7/17-0517


СУТТЄВО

Прибутковий податок у джерела виплати доходу громадянину за викуплені акції не стягується, але зазначається у ф. №8-ДР і ф. №2.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно оподаткування доходів фізичних осіб від продажу належних їм акцій і повідомляє.

1Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", з відповідними змінами і доповненнями, зокрема, внесеними Законом України від 23 березня 1999 року №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (стаття 5, пункт 1, підпункт "з"), до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми доходів, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати , а також у межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

При здійсненні громадянами операцій з купівлі-продажу акцій, в тому числі придбаних у порядку, визначеному підпунктом "й" пункту 1 статті 5 Декрету, та інших корпоративних прав, набутих в іншому, ніж зазначено у підпункті "з" пункту 1 статті 5, порядку; прибуток у вигляді різниці між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, до яких, зокрема, відносяться суми заробітної плати, дивідендів, що направлялися на придбання акцій, понесеними громадянами протягом звітного року або попередніх звітному роках, включається до їхнього сукупного річного оподатковуваного доходу.

При цьому особою, відповідальною за внесення податку з таких доходів до бюджету, є такі громадяни, які згідно зі змінами, внесеними зазначеним Законом до статті 13 Декрету, зобов'язані вести окремий облік фінансових результатів з купівлі-продажу акцій в порядку, встановленому пунктом 7.6 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який би передбачав дату і джерело одержання доходу, його розмір, суму витрат, понесених на їх придбання, та документи, що підтверджують ці витрати.

2Після закінчення календарного року громадяни, які одержали дохід від продажу акцій та інших корпоративних прав, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу декларацію. У разі одержання громадянином протягом звітного року інших доходів, в тому числі за основним та неосновним місцем роботи, в декларації відображаються всі види доходів, одержані ним у звітному періоді.

Оскільки відповідальність за внесення податку до бюджету з доходу, одержаного громадянами від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, покладено на самого громадянина, то прибутковий податок у джерела виплати такого доходу не нараховується і не утримується.

Суми виплаченого громадянам доходу від продажу акцій відображаються підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які проводять їх виплату, у формі 8-ДР, і, у відповідних випадках, у відомостях за ф. №2 (статті 12, 14, 19 Декрету), що направляються до податкових органів за місцем проживання громадян.

Податкові органи за місцем проживання громадян на підставі одержаних від громадян декларацій та відомостей, що надійшли від підприємств, установ, організацій про виплачені громадянам суми за куплені у них акції, визначають суму податку, яку належить сплатити громадянину до бюджету за сукупним річним доходом, враховуючи витрати на попереднє придбання акцій і встановлені законодавством пільги (за пред'явлення громадянами підтверджуючих документів).

Заступник голови Г. БОНДАРЕНКО


Примітки:

1Закон України від 23 березня 1999 року №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" надруковано в "ГК" №22/99.

2Прибутковий податок з сум купівлі-продажу акцій визначається з обліком витрат на їх придбання.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua