Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

1. Моніторинг

Перелік та аналіз документів,
оприлюднених з 8 по 15 лютого 2000р:

ВЕРХОВНА РАДА

 • Закон від 14.01.2000 р. №1389-XIV "Про меліорацію земель"

Закон визначає право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти. Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі.

З урахуванням обмежень і обтяжень у використанні ділянок меліорованих земель, установлених Земельним кодексом України, "...юридичним і фізичним особам може належати право власності на об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньо-господарських меліоративних систем".

Видачу суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних ліцензій на проектування, будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів меліоративних систем здійснює Кабмін України.

Обмеження або заборона використання суб'єктами господарської діяльності питної води для меліорації земель належить до компетенції обласних та районних державних адміністрацій.

До робіт з будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем, що здійснюються за договорами подряду, можуть залучатися юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на здійснення таких робіт.


 • Закон від 14.01.2000 р. №1391-XIV "Про альтернативні види рідкого та газового палива"

Законом передбачено стимулювання підприємств - виготовлювачів машин, що працюють на альтернативних видах палива, а також підприємств, які переобладнують технічні засоби, що працюють на традиційних видах палива, для споживання альтернативних видів палива, а також створення пільгового режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності іноземним інвесторам.

Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва та споживання альтернативних видів палива здійснюється за рахунок коштів підприємств, організацій, незалежно від форм власності та коштів бюджету.


 • Закон від 14.01.2000 р. №1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

Цей Закон поширюється на підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, а також власників неякісної та небезпечної продукції, за винятком тих, які здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю.

У Законі визначені критерії неякісної та небезпечної продукції, до яких у тому числі відносяться "...навмисне надання зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається...", порушення мови маркування, відсутність документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу, яке здійснюється власником цієї продукції за його рішенням шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням або повернення її суб'єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на підставі договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.

Вилучення може здійснюватися за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади.

Друкуватиметься в наступному номері

 • Закон від 01.02.2000 р. №1421-XIV "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України"

З цього року 7 і 8 листопада вже не будуть днями відпочинку.


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 14.01.2000 р. №06-10/4 "Щодо сплати з 01.01.2000 р. відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних шляхів загального користування"

Комітет Верховної Ради роз'яснює, що дорожні фонди формуються за рахунок податків і зборів, а також платежів неподаткового характеру, визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" у редакції Закону 1997 року.

Відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального користування, що сплачувалися платниками до 01.01.2000 р., Законом не передбачені, тобто сплаті не підлягають. Існуюча до 01.01.2000 р. заборгованість по сплаті цього збору стягується органами стягнення на загальних підставах.

Але треба мати на увазі, що це роз'яснення Комітету не є тлумаченням Закону.

Друкується на стор. 92

ПРЕЗИДЕНТ
 • Указ Президента від 04.02.2000 р. №168/2000 "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення"

Схвалено Основні напрями розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення, що покликані забезпечити реалізацію прав власності на землю юридичних і фізичних осіб і держави, прискорення становлення та ефективного регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення, залучення інвестицій для розвитку населених пунктів, збільшення надходжень до бюджету.

Починаючи з 2000 року передбачається у проекті Закону "Про Державний бюджет України" виділення окремим рядком "...надходження коштів від продажу з державної власності земельних ділянок несільськогосподарського призначення у розмірі, не меншому за один відсоток зведеного бюджету України".

У 2000 році запроваджується порядок відображення суб'єктами підприємницької діяльності в їх бухгалтерському обліку вартості придбаних земельних ділянок та прав на них. Суттєвим в Указі є положення про "...внесення земельних ділянок та прав на них до статутних фондів підприємств, а також використання акціонерними товариствами коштів від емісій акцій для придбання земельних ділянок та прав на них".

У першому півріччі 2000 року буде розроблено "...механізми залучення юридичними та фізичними особами коштів з метою придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності..." та розрахунків за придбані земельні ділянки.


КАБМІН
 • Постанова від 07.02.2000 р. №223 "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів"

Встановлено, що у період з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2003 року "...особам, які постійно працюють у зоні відчуження, провадиться доплата у розмірі тарифної ставки (посадового окладу)".

У разі відрядження особи у зону відчуження, крім збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи, провадиться доплата:

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - три мінімальні заробітні плати;

- у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати.

Ці доплати провадяться пропорційно відпрацьованому часу, а їх граничний розмір не може перевищувати 9-кратного розміру доплат, встановлених для громадян, які працюють у зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

При постійному працевлаштуванні у зоні відчуження на підприємствах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, премія за основні результати господарської діяльності нараховується у розмірі до 50% тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням доплати у розмірі 3 мінімальних зарплат.

Для осіб, які постійно виконують роботи у зоні відчуження, час роботи зараховується до трудового стажу у полуторному розмірі, безоплатно надається спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, місця в гуртожитках і лікувально-профілактичне харчування. Для осіб, які відряджені у зону відчуження місця, в гуртожитках і лікувально-профілактичне харчування безоплатно не надаються.

У зоні відчуження запроваджується скорочена тривалість робочого часу - не більш як 36 годин на тиждень.


 • Постанова від 10.02.2000 р. №255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. №51"

Стосовно віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

У разі надання позитивного висновку щодо обгрунтованості причин перевищення термінів центральний орган виконавчої влади подає зазначений висновок з обгрунтуванням періоду можливого перевищення терміну розрахунків ДПАУ, яка у 15-денний термін подає Нацбанку остаточний висновок щодо можливого продовження цього терміну.

Друкується на стор.89

ДПА
 • Лист від 27.12.99 р. №10619/5/16-1218 "Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій орендної плати за об'єкти права, які перебувають у господарському віданні Фонду державного майна України та які не за його власною ініціативою передаються іншій особі державної форми власності"

Операцій орендної плати за об'єкти права, які перебувають у господарському віданні Фонду державного майна України та які не за його власною ініціативою передаються іншій особі державної форми власності, оподатковуються ПДВ згідно з листом Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 17.12.99 р. №06-10/875.

Роз'яснення ДПА України від 01.06.99 р. №7784/7/16-1201 вважаються відкликаними.


 • Лист від 28.12.99 р. №19608/7/15-1117 "Про повернення надмірно сплачених сум"

Податкова повідомляє: якщо в особових рахунках платників обліковується більше 1 року сума переплати за платежами до бюджету за умови відсутності заяви платника, то ця сума не підлягає поверненню платнику, якщо інше не передбачено законодавством.

Ця сума переплати переноситься без заяви платника на код бюджетної класифікації України за доходами "Інші надходження". Особовий рахунок платника закривається.

Треба пам'ятати, що "...подання заяви про повернення надмірно сплачених податків перериває перебіг строку позовної давності".

Друкується на стор.89

 • Лист від 14.01.2000 р. №503/7/16-120 "Про окремі питання обкладення податком на додану вартість (щодо операції з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, продажу електроенергії, а також продажу газу, імпортованого в Україну)"

ДПАУ нагадує, що податкові зобов'язання і право на податковий кредит по операціях з вугіллям, електроенергією, газом визначаються за "касовим" методом. Цей метод нарахування ПДВ не поширюється на операції з продажу вказаних товарів у межах бартерних операцій, а також на операції з продажу торфу. ДПАУ роз'яснює, що після 1 січня 2000 року, податкові зобов'язання за відвантажені у 1999 році енергоносії визначаються на дату надходження коштів на банківський рахунок продавця за ставкою 20%. Податкова накладна виписується на таку саму дату. (Дію цього абзацу призупинено до прийняття окремого рішення.)

Під час розмитнення вугілля і природного газу, які імпортуються на митну територію України, незалежно від країни їх походження, а для торфу і електроенергії, які призначені для митної території України і походять з Росії, вони звільняються від оподаткування ПДВ. Такий пільговий режим для товарів критичного імпорту "...застосовується лише під час митного оформлення". При подальшому продажу таких товарів на митній території України або продажу їх залишків, незалежно від того, за якою ставкою ПДВ (0% чи 20%) вони придбані, ПДВ визначається за ставкою 20%.

По операціях з продажу вугілля, торфу, електроенергії, які здійснюються після 1 січня 2000 року, "...втрачається право на бюджетне відшкодування протягом місяця, що настає після подання декларації за звітний період, протягом якого були здійснені такі операції". Після цього терміну ПДВ сплачується не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним, а його від'ємне значення зараховується у погашення заборгованості зі сплати ПДВ, що виникла у минулих звітних періодах, або, за відсутності заборгованості, - у зменшення податкових зобов'язань протягом 3 наступних звітних періодів.

Друкується на стор.86

 • Лист від 26.01.2000 р. №1108/7/16-1201 "Щодо призупинення застосування положень п. 3, викладених у листі ДПА України від 14.01.2000 р. №503/7/16- 1201 "Про окремі питання оподаткування податком на додану вартість"

До прийняття окремого рішення призупинено застосування положень п. 3, викладених у листі ДПА України від 14.01.2000 р. №503/7/16-1201 "Про окремі питання оподаткування податком на додану вартість", згідно з яким за операціями з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних брикетів, електроенергії, газу, імпортованого на територію України, які були здійснені до 01.01.2000 року, а розрахунки у грошовій формі проводяться після 1 січня 2000 року, "...податкові зобов'язання визначаються на дату надходження коштів на банківський рахунок продавця в рахунок оплати відвантажених ним енергоносіїв за ставкою 20% виходячи з бази оподаткування, установленої ст. 4 Закону "Про податок на додану вартість", і на таку ж дату виписуються податкові накладні".

Друкується на стор.88

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 22.12.99 №10/1-4049-ЕП "Щодо митного оформлення товарів"

Держмитслужба повідомляє, що при ввезенні на митну територію України товарів, які були попередньо вивезені з України і оформлені відповідно до митного режиму експорту, до митного оформлення має подаватися вантажна митна декларація на імпорт цих товарів, заповнена відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 р. №380.

Оскільки Законом "Про податок на додану вартість" не передбачено звільнення від ПДВ імпорту товарів, які були експортовані і повертаються в Україну, за імпортною ВМД має сплачуватись ПДВ.


 • Лист від 20.01.2000 р. №21/1-175-ЕП "Щодо запобігання випадкам ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати податків у повному обсязі та від установлених заходів нетарифного регулювання з причини неправильного декларування імпортованих товарів"

З метою запобігання випадкам ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати податків у повному обсязі визначено перелік товарів, що віднесені до групи ризику, тобто "...товари, під назвою та класифікаційним кодом яких декларувались в митниці інші товари з метою ухилення від сплати податків у повному обсязі та від дотримання установлених вимог нетарифного регулювання".

Для цього на митницях запроваджуватимуться спеціальні заходи посилення контролю за митним оформленням товарів групи ризику, а саме:

- обов'язковий митний огляд товару зі складанням акта митного огляду, в якому вказуються відомості про товар, потрібні для його класифікації;

- відбір зразків товару та проведення їх дослідження в митній лабораторії;

- залучення відділу тарифів та митної вартості митниці до визначення класифікаційного питання тощо.

Друкуватиметься в наступному номері

 • Наказ від 27.01.2000 р. №46 "Про зміну зон діяльності митниць"

Ліквідовано вантажно-пасажирський відділ Східної регіональної митниці і на його базі створено митний пост "Плетенівка" (код 80401), підпорядкований Куп'янській митниці.

 • Лист від 28.01.2000 р. №21/3-264-ЕП "Щодо порядку подання преференційного сертифіката СТ-1"

  Держмитслужба звертає увагу учасників зовнішньоекономічної діяльності на те, що для підтвердження походження товару митниці подається оригінал преференційного сертифіката СТ-1, який залишається у митниці.

  Термін його дії не може перевищувати 12 місяців з дати видачі. У разі перевищення цього терміну чинність сертифіката має бути підтверджена Держмитслужбою.


ДКЦПФР
 • Рішення від 17.01.2000 р. №3 "Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій"

  Положення визначає структуру, перелік, форму, терміни та порядок подання регулярного звіту ВАТ та підприємствами - емітентами облігацій.

  Звітним періодом для складання звіту, який подається в електронній та паперовій формах, є календарний рік. Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, з дати держреєстрації емітента до 31 грудня звітного року включно.

  Емітент подає звіт у Держкомісію з цінних паперів та фондового ринку до 30 квітня року, наступного за звітним.

  До річної фінансової звітності додається аудиторський висновок у паперовій формі, а також такі документи:

  - "Баланс";

  - "Звіт про фінансові результати";

  - "Звіт про рух грошових коштів";

  - "Звіт про власний капітал", примітки до цих звітів;

  - "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів";

  - копії протоколів загальних зборів акціонерів за звітний період;

  - перелік усіх документів, що подаються з підписом керівника та печаткою емітента.


МЗЕЗторг
 • Лист від 20.12.99 р. №15-06/30-932 "Щодо дотримання вимог правил продажу товарів суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами через стаціонарну чи дрібнороздрібну торговельну мережу"

  Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами через стаціонарну чи дрібнороздрібну торговельну мережу, у тому числі в межах ринків, "ѕзабороняється приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання".

  Друкується на стор.95

 • Наказ від 25.01.2000 р. №30 "Інструкція про порядок заповнення ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2000 р. №4"

Стосовно ліцензій щодо експорту товарів, що визначені постановою КМУ №4 від 06.01.2000р. походженням з України до країн - членів Європейського Союзу, США чи Індонезії.

Заявка на отримання ліцензії оформлюється суб'єктом підприємницької діяльності за встановленою формою.

При експорті до США деяких виробів з українського обрізного вуглецевого плоского прокату ліцензія вважається дійсною для пред'явлення митним органам України за умови, якщо вона супроводжується завіреною керівником підприємства копією зовнішньоекономічного договору з усіма додатками й специфікаціями до нього.

Важливою умовою експорту таких виробів є письмове зобов'язання виробника-експортера та першого покупця, що будь-які наступні покупці товару ручатимуться не перепродавати цей товар іншим покупцям, крім зазначених у документах, доданих до заяви.

У разі завершення митного оформлення виробник-експортер подає митним органам оригінали і копії сертифіката про походження товару та сертифіката якості товару, що експортуватиметься до США.

Ліцензія на експорт та її копії заповнюються англійською мовою. Ліцензія використовується для експорту в країну призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару.

Ліцензії на експорт можуть видаватись після відвантаження продукції, якої вони стосуються, у цьому разі в них має бути напис issued retrospectively.


 • Наказ від 25.01.2000 р. №30 "Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2000 №4"

  Прийнято положення про порядок ліцензування у 2000 році експорту товарів, що визначені постановою КМУ від 06.01.2000 р. №4.

  Видача ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які зареєстровані на території України, незалежно від форм власності здійснюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.

  Ліцензії на експорт таких товарів видаються на кількість фактично виготовленої продукції, що підтверджена сертифікатом про походження товару, виданим Торгово-промисловою палатою, при поданні таких документів:

  - заявки на ліцензію;

  - листа-звернення про видачу ліцензії з гарантією сплати державного збору за її оформлення;

  - копії свідоцтва про державну реєстрацію, завіреної керівником підприємства;

  - копії зовнішньоекономічного договору, усіх додатків й специфікацій до нього, завірених керівником;

  - сертифіката про походження товару.


 • Наказ від 04.02.2000 р. №51 "Про затвердження переліку індикативних цін на деякі види продукції, що експортуються з України у лютому 2000 р."

У переліку наведено ціни на арматуру, труби великого діаметра, карбамід, аміак, велику рогату худобу, насіння.


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Лист від 28.12.99 р. №10/3-713 "Щодо пільг з оплати послуг водопостачання та водовідведення"

Держбуд нагадує, що споживач має право на несплату вартості ненаданих послуг з холодного і гарячого водопостачання та водовідведення за період тимчасової відсутності споживача за умовою відключення виконавцем послуг холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів на вводі та зняття пломб і відновлення надання послуг згідно з письмовою заявою споживача.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua