Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

11. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. №51 (щодо перевищення термінів повернення валютної виручки)

Постанова КМУ від 10.02.2000 р. №255

Чинна з 10.02.2000


СУТТЄВО

Термін можливого перевищення розрахунків за договорами зовнішньоекономічної виробничої кооперації, лізингу тощо узгоджуються з ДПА України протягом 15 днів.


Кабінет Міністрів України постановляє:

11. Пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. №51 "Про внесення зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України" викласти у такій редакції:

"1. Абзац сімнадцятий пункту 7 Порядку віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. №882, викласти у такій редакції:

"Висновок надається у десятиденний термін з моменту подання документів для розгляду. У разі надання позитивного висновку міністерство або інший центральний орган виконавчої влади подає зазначений висновок з обррунтуванням періоду можливого перевищення терміну розрахунків Державній податковій адміністрації, яка у п'ятнадцятиденний термін подає Національному банку остаточний висновок щодо можливого продовження цього терміну. Для отримання висновку за договором міжнародного лізингу, згідно з яким лізингодавцем є резидент України, документи подаються на розгляд до початку передачі нерезиденту майна (об'єкта лізингу)".

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої рішення у відповідність до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО


Примітки:

1Постанову КМУ від 17.01.2000 р. надруковано в "Дебеті-Кредиті" №6/2000.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua