Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Про надання інформації згідно з постановою Правління НБУ від 14.12.99 р. №587 (витяг)

Лист Нацбанку України від 21.01.2000 р. №25-111/148-416


СУТТЄВО

З 7 лютого запроваджено контроль з боку ДПА за перерахунками коштів новостворених (до 24 місяців) і діючих (більше ніж 24 місяці) підприємств, на які вказує податкова. За повідомленнями деяких банків, "індивідуальні" вказівки надійшли на всіх (!) їхніх клієнтів - юридичних осіб, навіть якщо вони 2-3 роки тому закрили рахунок.


1I. Згідно з повідомленням Державної податкової адміністрації України з метою перевірки програмного комплексу з надання інформації відповідно до постанови Правління НБУ від 14.12.99 р. №587 (далі - постанова) у Черкаській області з 25 січня по 5 лютого 2000 року проводитимуться відповідні тестові випробування. У разі успішного тестування Державна податкова адміністрація України планує запровадити постанову з 7 лютого 2000 року.

У зв'язку з цим установам банків необхідно підготувати своє програмне забезпечення для формування й обробки відповідних типів файлів.

II. У зв'язку з надходженням численних запитів від установ банків щодо виконання вищезазначеної постанови та Форми і технології надання інформації згідно з постановою Правління НБУ від 14.12.99 р. №587 (далі - Форма і технологія) Національний банк України роз'яснює.

1. Постанова передбачає надання інформації тільки про списання грошових коштів з рахунків юридичних осіб, визначених органами Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА). Інформація про інші види розрахунків таких юридичних осіб (без руху коштів по банківських рахунках цих осіб), а також дані про отримувача коштів банками в ДПА не надаються.

Щодо фізичних осіб, то пункт 2.3 постанови передбачає надання інформації про списання грошових коштів у сумі, еквівалентній $3000 за офіційним курсом НБУ і більшій, з рахунка юридичної особи, визначеної органом ДПА, зарахованих на рахунок фізичної особи. При цьому жодна інформація про фізичну особу - отримувача коштів, як зазначалося вище, банком не надаються.

2. Під перерахуванням грошових коштів за послуги нематеріального характеру (п. 2.4 постанови) розуміють плату за надані послуги чи виконані роботи, не супроводжувані постачанням товарно-матеріальних цінностей.

3. ДПА може надіслати до банківської установи не більше ніж один файл U за один банківський день. Якщо у ДПА немає необхідності змінювати "Список ДПА", то у такий день файл U не надсилається.

Банк може надавати інформацію у файлах M, D, кількість яких може бути більшою ніж один файл в один банківський день. Файли одного типу, надані в один банківський день, відрізняються 11-12 символами розширення найменування файла.

4. На підставі файлів Uкожен банк веде в себе повний "Список ДПА" незалежно від наявності на конкретну дату обробки файла U відкритих у цьому банку рахунків юридичних осіб, зазначених у файлах U.

Наприклад, конкретна юридична особа - клієнт вноситься до "Списку ДПА", а через деякий час відкриває новий рахунок у банку. Тоді цей банк, виявивши, що ця юридична особа є в "Списку ДПА", починає відслідковувати операції за рахунком і в разі потреби надавати про них інформацію згідно з постановою.

5. При формуванні файла М загальна сума перерахувань і виплат за місяць у доларах США вираховується з використанням офіційного курсу НБУ на день виконання цієї операції (тобто на день, визначений реквізитом 9 "Дата операції" інформаційного рядка файла М).

Загальна сума перерахувань і виплат (підпункти 2.1.2 і 2.2.2) вираховується за календарний місяць. За той місяць, протягом якого надійшов запит щодо конкретних юридичних осіб (файл U), ця сума вираховується з дня, наступного після надходження такого файла, до останнього дня поточного календарного місяця.

Сума операції (реквізит 7 файла M) зазначається у валюті рахунка.

6. Якщо перерахування і виплати, загальна сума яких дає підставу для надання інформації, здійснені у вигляді декількох операцій клієнта за окремими розрахунковими документами, то кожен інформаційний рядок файлів D, M відповідає одній окремій операції клієнта, а не є їх загальною сумою (пп. 3.5, 4.5 Форми і технології).

7. Якщо юридична особа, щодо якої слід надати інформацію, має в одному банку кілька рахунків, зокрема і тоді, коли ці рахунки відкрито в різних валютах, для визначення виконання умов підпунктів 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, п. 2.3 постанови слід аналізувати суму перерахувань і виплат за кожним з цих рахунків зокрема.

8. Для визначення країн, що знаходяться в офшорних зонах, можна використовувати довідник KL_K040.DBF, наданий з програмним забезпеченням "АРМ статистичної звітності". У цьому довіднику країни, що знаходяться в офшорній зоні, вказані в полі К042 значенням "1".

Заступник голови Я. СОЛТИС


Примітки:

1Постанову Правління НБУ від 14.12.99 р. №587 "Про створення належних умов органам Державної податкової адміністрації України щодо контролю з питань оподаткування, належного забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком України, комерційними банками та їх установами і органами ДПАУ" надруковано в "ГК" №2-3/2000.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua