Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

15. Щодо сплати з 01.01.2000 р. відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 14.01.2000 р. №06-10/4


СУТТЄВО

З 1 січня 2000 року відрахування зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування не провадиться.


1Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності розглянув численні звернення платників податків щодо сплати з 01.01.2000 р. відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування.

Коло платників таких відрахувань і зборів, об'єкти оподаткування, їх ставки, механізм сплати і використання грошових коштів, а також пільги були передбачені Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в редакції Закону 1994 року.

16 грудня 1997 року ВРУ прийняла нову редакцію вищезазначеного Закону, яка не передбачала необхідності сплачувати відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, а джерелами фінансування дорожнього господарства України були визначені деякі законодавчі податки і збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування", а також добровільні платежі неподаткового характеру.

Дата набрання чинності цією редакцією Закону неодноразово відкладалася відповідними законами України і остаточно визначена з 1 січня 2000 року.

2Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" від 16.07.99 р., який також набирає чинності з 01.01.2000 р., внесені деякі зміни доЗакону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в редакції Закону 1997 року і остаточно визначено механізм формування Державного дорожнього фонду України у складі Державного бюджету України і територіальних дорожніх фондів у складі відповідно республіканського бюджету АР Крим, обласних бюджетів і бюджету м. Севастополя.

Зазначені дорожні фонди формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а також платежів неподаткового характеру, визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в редакції Закону 1997 року.

Відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, які сплачувалися платниками цих відрахувань і зборів до 01.01.2000 р., вищезазначеним Законом не передбачені, тобто сплаті не підлягають. Існуюча до 01.01.2000 р. заборгованість по їх сплаті стягується органами стягування на загальних підставах у порядку, визначеному законодавством України.

Це цілком корегується з вимогами частини четвертої статті 3 Закону України "Про систему оподаткування", яка встановлює, що податки і збори (обов'язкові платежі), стягування яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають.

Термін чинності слів цієї норми, доповнених Законом України від 19.04.97 р., а саме: "крім визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (мається на увазі редакція цього Закону 1994 року), закінчується 01.01.2000 р .

Слід мати на увазі, що відповідно до частини 2 ст. 16 Закону України "Про систему оподаткування" державні й інші цільові фонди, які не передбачені цим Законом, мають своїм джерелом виключно прибуток підприємств, який залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтями 14 і 15 цього Закону, а відрахування до цих фондів здійснюються на добровільних засадах.

Переліком загальнодержавних і місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), встановленим статтями 14 і 15 Закону України "Про систему оподаткування", відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, а також наявність Державного і територіальних дорожніх фондів, у яких джерелом свого формування були б цільові збори, не передбачені.

Це роз'яснення згідно з Конституцією України не є тлумаченням Закону.

Голова Комітету В. АЛЬОШИН


Примітки:

1Існуюча до 01.01.2000 р. заборгованість по сплаті відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування стягується на загальних підставах.

2Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" від 16.07.99 р. №986-ХІV надруковано в "ГК" №36/99.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua