Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

16. Про стягнення простроченої заробітної плати за рішенням суду

Лист НБУ від 23.12.99 р. №25-117/2462-10073


СУТТЄВО

Стягнення заробітної плати і прирівняних до неї платежів за рішеннями судів виконуються банками за рахунок 50 відсотків надходжень на основний поточний рахунок підприємства.


У зв'язку з надходженням численних запитів від установ банків та їх клієнтів щодо порядку стягнення простроченої заробітної плати та прирівняних до неї платежів за рішеннями судів Національний банк України роз'яснює.

Згідно з підпунктом 3.3.2 Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів, s затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.09.98 р. №379 (в редакції постанови Правління НБУ від 05.05.99 р. №220) (далі - Положення) розрахункові документи на стягнення сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів за рішеннями судів виконуються банком за рахунок коштів, що становлять 50 відсотків від надходжень на основний поточний рахунок підприємства (тих, що залишаються після здійснення платежів, передбачених пунктами 3.1 і 3.2 Положення) і направляються на виплату простроченої понад 15 днів заробітної плати і прирівняних до неї платежів.

Звертаємо увагу на те, що банки виконують ці розрахункові документи перед видачею коштів для виплати заробітної плати за розпорядженням керівника підприємства (тобто за грошовим чеком або платіжними дорученнями на перерахування заробітної плати на банківські рахунки працівників). При цьому стягнення простроченої заробітної плати за рішеннями судів здійснюється банком згідно з вищезазначеним порядком незалежно від подання чи неподання керівником підприємства грошового чека на отримання готівки для виплати простроченої понад 15 днів заробітної плати чи платіжних доручень на її перерахування на банківські рахунки працівників.

Заступник голови Правління Я. СОЛТИС


Примітки:

1 Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів (витяг) надруковано в "ГК" №25/99.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua