Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

17. Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів уведення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні

Наказ Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 10.12.99 р. №389

Чинний з 01.06.2000

Зареєстрований в Мін'юсті України 22.12.99 р. за №897/4190


СУТТЄВО

З 1 липня 2000 року запроваджується обов'язкова сертифікація свинцево-квасних автомобільних (стартерних і тягових), мотоциклетних і стаціонарних акумуляторних батарей. Імпортування і торгівля зазначеними акумуляторами без сертифіката якості забороняється.


Відповідно до пункту 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та на виконання пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1999 р. №1972 "Про переробку відходів та брухту свинцю" наказую:

1. Доповнити Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держстандарту України від 30 червня 1993 року №95 і зареєстрований в Мін'юсті України 19 серпня 1993 року за №112, із змінами та доповненнями, внесеними й затвердженими наказами Держстандарту України від 27 листопада 1996 року №499, від 17 травня 1997 року №268, від 4 липня 1997 року №388, від 11 вересня 1997 року №549, від 20 січня 1998 року №27, від 27 січня 1999 року №37, від 5 травня 1999 року №205, від 14 червня 1999 року №322, від 14 червня 1999 року №323, від 25 жовтня 1999 року №287 та зареєстрованими в Мін'юсті України відповідно 19 грудня 1996 року за №728/1753, 5 червня 1997 року за №209/2013, 13 серпня 1997 року за №304/2108, 9 жовтня 1997 року за №461/2265, 4 лютого 1998 року за №72/2512, 15 квітня 1999 року за №234/3527, 11 травня 1999 року за №299/3592, 22 червня 1999 року за №404/3697, 24 червня 1999 року за №415/3709, 15 листопада 1999 року за №784/4077, розділом 38 (додається).

2. Установити, що хімічні джерела струму, наведені в розділі 38 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, підлягають обов'язковій сертифікації з 1 липня 2000 року.

3. Доповнити Терміни введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні, затверджені наказом Держстандарту України від 30 червня 1993 року №95 і зареєстровані в Мін'юсті України 19 серпня 1993 року за №112, із змінами та доповненнями, внесеними та затвердженими наказами Держстандарту України від 27 листопада 1996 року №499, від 4 липня 1997 року №388, від 11 вересня 1997 року №549, від 20 січня 1998 року №27, від 27 січня 1999 року №37, від 5 травня 1999 року №205, від 14 червня 1999 року №322, від 25 жовтня 1999 року №287 та зареєстрованими в Мін'юсті України відповідно 19 грудня 1996 року за №728/1753, 13 серпня 1997 року за №304/2108, 9 жовтня 1997 року за №461/2265, 4 лютого 1998 року за №72/2512, 15 квітня 1999 року за №234/3527, 11 травня 1999 року за №299/3592, 22 червня 1999 року за №404/3697, 15 листопада 1999 року за №784/4077, таким текстом:

"38. Хімічні джерела струму

..... 1 липня 2000 року".

4. Управлінню міжнародного співробітництва, кадрів, правових питань (Данилова Л. Л.) у місячний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести наказ до відома:

Міністерства закордонних справ та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі для подальшого інформування посольств та торговельно-економічних місій країн, які мають дипломатичні представництва в Україні;

національних органів країн, з якими укладено Угоди про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.

5. Управлінню стандартизації, сертифікації та державного нагляду продукції в галузі промисловості (Нелепов А. А.) у місячний термін після реєстрації в Мін'юсті України довести наказ до відома центральних органів державної виконавчої влади.

6. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Угаров Б. М.) надати інформацію про реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Рубана Ю. Г.

Голова Комітету України Т. КИСІЛЬОВА
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник міністра економіки України А. ВРУБЛЕВСЬКИЙ
Заступник міністра промислової політики України О. ЛИСЕНКО
Заступник міністра транспорту України А. ДЕМИДЕНКО
В. о. голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва В. ЗАГОРОДНІЙ Начальник Управління стандартизації, сертифікації та державного нагляду продукції в галузі промисловості А. НЕЛЕПОВ
Затверджено наказом Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 10 грудня 1999 р. №389

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 р. за №897/4190

Доповнення до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні 38. Хімічні джерела струму

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua