Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Про окремі питання обкладення податком на додану вартість

Лист ДПАУ від 14.01.2000 р. №503/7/16-120


СУТТЄВО

ДПА України нагадує про запровадження з 1 січня 2000 року ПДВ та про порядок його сплати і відшкодування при продажу вугілля, торфу, електроенергії, імпортованого природного газу.


1Державна податкова адміністрація України надсилає до відома та врахування в роботі Закон України від 03.12.99 р. №1274-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", яким із Закону України від 03.04.97 р. №168 "Про податок на додану вартість" виключено підпункти 6.2.5 та 6.2.7 із пункту 6.2 статті 6, відповідно до яких на операції з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, продажу електроенергії, а також продажу газу, імпортованого в Україну, застосовувалася "нульова" ставка податку на додану вартість.

При виконанні цього Закону необхідно врахувати таке:

1. Починаючи з 1 січня 2000 року операції з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, електроенергії та продаж на митній території України газу, імпортованого в Україну, незалежно від форми проведення розрахунків та категорії споживачів, підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків. Одночасно застерігаємо, що бартерні (товарообмінні) операції, які здійснювалися на території України протягом IV кварталу 1998 року та протягом 1999 року із вказаними товарами, обкладалися податком на додану вартість за повною ставкою у розмірі 20 відсотків.

2. Податкові зобов'язання по вугіллю та продуктах його збагачення, вугільних брикетах, електроенергії, газу, відповідно до пункту 11.11 статті 11 вищезазначеного Закону, виникають на дату зарахування коштів на банківський рахунок платників у рахунок оплати таких товарів, а датою виникнення права на податковий кредит у зв'язку з придбанням матеріально-технічних ресурсів, робіт, послуг, вартість яких відноситься до валових витрат виробництва зазначених товарів, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату придбаних матеріально-технічних ресурсів, робіт, послуг (наявність податкової накладної та фактичне оприбуткування матеріально-технічних ресурсів без їх фактичної оплати не дають права віднесення до податкового кредиту).

Вищезазначений "касовий" метод нарахування податку на додану вартість не поширюється на операції з продажу вказаних товарів у межах бартерних (товарообмінних) операцій, для яких дата виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту визначена підпунктами 7.3.4 та 7.5.3 статті 7 Закону "Про податок на додану вартість".

Одночасно необхідно зазначити, що на операції з продажу торфу законодавством передбачене нарахування податку на додану вартість за першою з подій, що сталася раніше, - відвантаження торфу чи отримання коштів на банківський рахунок продавця.

3. За операціями з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних брикетів, електроенергії, газу, імпортованого на територію України, які були здійснені до 01.01.2000 року, а розрахунки у грошовій формі проводяться після 1 січня 2000 року, податкові зобов'язання визначаються на дату надходження коштів на банківський рахунок продавця в рахунок оплати відвантажених ним енергоносіїв за ставкою 20 відсотків виходячи з бази оподаткування, установленої статтею 4 Закону України "Про податок на додану вартість", та на таку дату виписуються податкові накладні*.

4. Що стосується митного оформлення вказаних енергоносіїв, то слід зазначити:

- Постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.99 р. №1080 "Про перелік товарів критичного імпорту" до складу товарів критичного імпорту віднесено та затверджено вугілля кам'яне, інше (код ТН ЗЕД 27.01 19000) та газ природний (код ТН ЗЕД 27.11 21000). А тому незалежно від країни походження вугілля кам'яне, інше вугілля, газ природний, який імпортується на митну територію України, звільняються від обкладення податком на додану вартість під час їх розмитнення;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 р. №13 "Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю" митне оформлення товарів, у тому числі вугілля та продуктів його збагачення, вугільних та торф'яних брикетів, електроенергії, газу, які походять з митної території Російської Федерації і призначені для митної території України, у разі їх увезення на територію України проводиться без справляння податку на додану вартість.

Пільговий режим обкладення податком на додану вартість товарів як визначених критичним імпортом, так і походженням із Російської Федерації застосовується лише під час митного оформлення вищезазначених увезених імпортних товарів. При подальшому продажу на митній території України вказаних товарів, незалежно від виду діяльності продавця та категорії споживача, податок на додану вартість поновлюється за повною ставкою у розмірі 20 відсотків, і база оподаткування визначається згідно зі статтею 4 Закону України "Про податок на додану вартість".

5. Якщо станом на 01.01.2000 року у виробників, торговельних, оптово-збутових, посередницьких організацій у товарних залишках є вугілля та продукти його збагачення, вугільні і торф'яні брикети, електроенергія, газ, незалежно від того, власного вони виробництва чи придбані за цінами з урахуванням нульової ставки податку на додану вартість, наступна операція з продажу (перепродажу) підлягає обкладенню цим податком за ставкою 20 відсотків.

Слід застерегти, що операції з надання послуг з продажу зазначених енергоносіїв, що здійснюються за цивільно-правовими договорами, які не передбачають передачі права власності на них, підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків, і базою оподаткування є комісійна (агентська чи інша) винагорода за надані послуги незалежно від того, за якою ставкою оподатковуються такі товари.

6. Відшкодування податку на додану вартість по товарах, які втратили нульову ставку оподаткування.

2По операціях з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, електроенергії, газу, імпортованого на територію України, які здійснюються після 01.01.2000 року, втрачається право на бюджетне відшкодування протягом місяця, що настає після подання декларації за звітний період, протягом якого були здійснені такі операції, а застосовується загальний порядок сплати та відшкодування податку на додану вартість, а саме: належні бюджету суми податку сплачуються не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним, а від'ємне значення суми податку на додану вартість зараховується у погашення заборгованості платника податку зі сплати податку на додану вартість, що виникла у минулих звітних періодах, а за відсутності заборгованості - у зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох наступних звітних періодів. Крім того, відшкодування податку на додану вартість може проводитися іншими шляхами, установленими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215.

7. Законом України від 03.12.99 р. №1274-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" виключено пункт 11.22 статті 11 із Закону України "Про податок на додану вартість". А тому Державний комітет України з матеріальних резервів по операціях з продажу матеріальних ресурсів, незалежно від терміну укладення договорів та закладення матеріальних цінностей до державного резерву, не має законодавчих підстав для використання сум податку на додану вартість, отриманих від продажу матеріальних цінностей, на підтримку незнижувального запасу, а в загальновстановленому порядку проводить розрахунки з бюджетом.

3Про зазначене Державна податкова адміністрація України зобов'язує повідомити підпорядковані органи державної податкової служби і встановити контроль за повнотою та своєчасністю проведення розрахунків з бюджетом платниками податку на додану вартість, які перейшли з нульової на повну ставку оподаткування, не допускати безпідставного передчасного відшкодування коштів з державного бюджету, а також, ураховуючи незадовільний фінансовий стан вугледобувної та енергетичної галузей виробництва, ужити дієвих заходів щодо недопущення податкової заборгованості.

Державним податковим адміністраціям визначити кількість платників (виробників, посередницьких організацій, інших структур), які перейшли з нульової на повну ставку оподаткування, указати перелік та обсяги товарів, а також суми податку на додану вартість, які належать до сплати до бюджету по таких товарах за даними декларацій звітного січня 2000 року. Інформацію подати електронною поштою не пізніше 15 березня 2000 року за файлом 16121503.NN (NN - код області) за формою, визначеною у додатку 2.

Заступник голови О. ШИТРЯ

Примітки:

1Закон України від 03.12.99 р. №1274-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" надруковано в "ГК" №1/2000.

2Постанову КМУ від 07.12.99 р. №2215 "Про затвердження порядку проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку" надруковано в "ГК" №51/99.

3Через те, що кам'яне вугілля та природний газ внесено до переліку товарів критичного імпорту, ПДВ при їхньому ввезенні не нараховується, але вже поновлюється при продажу в Україні.

* Дія пункту 3 призупинена листом ДПА України від 26.01.2000 р. №1108/7/16-1201 (див. далі).

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua