Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 15 по 22 лютого 2000 року:

ПРЕЗИДЕНТ

 • Розпорядження Президента від 12.02.2000 р. №84/2000-рп "Про сприяння благодійній діяльності в Україні"

  Відтепер благодійність під патронатом Президента.

  За найбільш вагомий внесок у сприяння благодійної діяльності щодо соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, подання допомоги благодійники - фізичні і юридичні особи будуть отримувати державні нагороди і відзнаки Президента України.

  Планується додаткове "...стимулювання благодійництва через механізм оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб".


МІНФІН
 • Наказ від 28.01.2000 р. №15 "Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку"

  Зміни стосуються Стандарту 4 "Звіт про рух грошових коштів", Стандарту 9 "Запаси" і Стандарту 19 "Об'єднання підприємств".

  Друкується тут


 • Наказ від 31.01.2000 р. №20 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Стандарт 11 "Зобов'язання" набирає чинності з 1 липня 2000 року.

Цей стандарт застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань, установлених іншими положеннями (стандартами) бухобліку.

Визначені види зобов'язань, їх забезпечення і термін погашення, умови визначення у балансі та розкриття інформації про зобов'язання у примітках до фінансової звітності.

Друкується тут


ДПА
 • Лист від 29.12.99 р. №19693/7/16-1201 "Про податковий облік матеріальних цінностей, отриманих в рахунок сплати 30%"

  Стосовно питань податкового обліку податку на додану вартість по операціях з безоплатної передачі податковим органам безакцизних товарів підприємствами - боржниками, які не мають грошових коштів для погашення боргу по сплаті 30% від донарахованих за наслідками документальних перевірок сум ПДВ.

  Друкується тут


 • Лист від 29.12.99 р. №19706/7/15-01170 "Щодо правильності визначення суми пільги по коду 11020044"

ДПАУ надає роз'яснення щодо правильності відображення пільги на зменшення об'єкта оподаткування на суму балансових збитків, отриманих платником податку в попередніх періодах в звіті "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню".

При формуванні інформації по наданих пільгах потрібно суму наданої пільги розраховувати в тій частині, в якій збитки минулих періодів погасились за рахунок доходів поточного звітного періоду. Тобто суму пільги (розраховується як 30% значення графи 4 рядка 38 декларації) взято в межах позитивного значення графи 4 рядка 36 декларації про прибуток.

Друкується тут


 • Лист від 04.01.2000 №5/6/15-1116 "Щодо консолідованої сплати податку на прибуток підприємств"

ДПАУ уточнює, що згідно з чинним податковим законодавством України, платниками податку на прибуток повинні бути всі відокремлені підрозділи, що входять до складу підприємства, філії, їх структурні підрозділи (цехи, центри), які створені згідно з положеннями про такі підрозділи, затвердженими у встановленому порядку, і мають код ЄДРПОУ.

А ось "...платником консолідованого податку на прибуток може бути виключно юридична особаѕ", яка несе відповідальність за своєчасне та повне внесення до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії.

Друкується тут


 • Лист від 05.01.2000 р. №12/3/22-3111 "Щодо недоцільності внесення змін до Порядку складання декларації про доходи страховика"

ДПАУ нагадує, що доходи від страхової діяльності оподатковуються за фіксованою ставкою 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.

Доходи страховика з інших джерел, ніж сума страхових платежів, оподатковуються у загальному порядку за ставкою 30%.


 • Лист від 05.01.2000 р. №22/6/16-1220-26 "Про податок на додану вартість (щодо обкладення податком на додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями)"

Якщо за отримані товари (роботи, послуги), операції з продажу яких звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою (електроенергія, вугілля, газ, імпортований на територію України), проводяться розрахунки векселями, емітованими третіми особами, то така операція є бартерною.

У цьому разі втрачається пільговий режим і ПДВ на операції з продажу таких товарів (робіт, послуг) нараховується за повною ставкою у розмірі 20%. При цьому ПДВ додається до договірної вартості таких товарів, а не додається чи виключається з номіналу векселя.

Друкується тут


 • Лист від 11.01.2000 р. №290/7/12-0117 "Про застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування"

ДПАУ повідомляє, що, крім міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які набрали чинності на 01.01.2000 року, діють договори СРСР у відносинах України з такими країнами: Індією, Іспанією, Італією, Кіпром, Малайзією, Монголією, США, Швейцарією, Японією.

Друкується тут


 • Лист від 20.01.2000 р. №781/7/22-2217 "Про заходи по забезпеченню успішного виконання прогнозних завдань по надходженню платежів до бюджету в 2000 році"

ДПАУ сповіщає про заходи щодо надходження платежів до бюджету в 2000 році.

Планується перевірити:

- не менше 25% підприємств з іноземними інвестиціями (2500 суб'єктів у цілому по Україні) та за результатами таких перевірок стягнути до бюджету 30,0 млн грн;

- всіх суб'єктів, що займаються спільною інвестиційною діяльністю, та додатково стягнути до бюджету 5,0 млн грн.

- суб'єктів ЗЕД, які проводять свою діяльність через офшорні зони, і за рахунок цього додатково стягнути до бюджету близько 15,0 млн грн податку з прибутку.

Таким суб'єктам підприємницької діяльності необхідно звернути особливу увагу на джерело, яким вони користуються при визначенні офшорної зони.

Друкується тут


 • Лист від 21.01.2000 р. №420/5/16-1318 "Щодо питання окремого звільнення від обкладання податком на додану вартість імпортних комбайнів, які були ввезені в Україну під зобов'язання зворотного вивезення"

ДПАУ нагадує: майно, що ввозиться або пересилається на митну територію України за договорами оренди, застави та іпотеки і оформлюється як тимчасово ввезене під зобов'язання зворотного вивезення протягом 1-го року, є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20%.


 • Лист від 25.01.2000 р. №974/7/16-1218 "Щодо питання порядку обкладення податком на додану вартість операцій з придбання товарів за договором доручення та їх наступної передачі за розпорядженням довірителя"

ДПАУ вказує на те, що на дату перерахування коштів від довірителя до повіреної особи з метою придбання товарів за договором доручення ні у довірителя, "ѕні у повіреного не виникають ні податковий кредит, ні податкові зобов'язання та не відбуваються зміни в податковому обліку". У повіреної особи податкові зобов'язання виникають з повної вартості товарів на дату їх передачі довірителю, а право на податковий кредит - на дату перерахування коштів на користь продавця товарів, що придбаваються повіреною особою за рахунок коштів довірителя.

Друкується тут


ДЕРЖМИТСЛУЖБА
 • Наказ від 21.01.2000 р. №33 "Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України"

  Інструкція визначає порядок справляння та контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору.

  Визначені об'єкти оподаткування акцизним збором, база оподаткування при обчисленні суми акцизу, порядок нарахування та платники податку. В Інструкції наведено перелік товарів, з яких не справляється акцизний збір, та порядок стягнення несплаченого в установлені терміни.

  Друкуватиметься в наступному номері


 • Лист від 28.01.2000 р. №33/22-15-54-ЕП "Щодо заповнення графи 44 ВМД"

Вводяться додаткові вимоги до заповнення вантажно-митної декларації у графі 44, а саме:

- при оформленні ВМД на товари, які переміщуватимуться через митний кордон України автотранспортним засобом, власником якого є український суб'єкт підприємницької діяльності, у розділі 9 необхідно проставляти код документа "0013", номер і дату ВМД на цей АТЗ;

- у розділі 2 при занесенні книжки МДП в електронній копії ВМД серія і номер книжки МДП повинні розділятися знаком "крапка" (...X.25678911). При відсутності серії наявність "крапки" перед номером обов'язкова. Введення якого-небудь тексту, крім серії і номера книжки МДП, недопустимо.


 • Лист від 03.02.2000 р. №09/9-319-ЕП "Стосовно відміток на товаросупровідних документах"

Треба мати на увазі, що проставлення печаток та штампів митними органами на товаросупровідних документах нормативними актами ряду країн не передбачено. Тому Держмитслужба вважає, що вимагати надання товаросупровідних документів з відмітками митних органів у разі імпортного чи транзитного переміщення вантажів через або на територію України необхідно тільки від тих перевізників, експедиторів, котрі супроводжують вантаж із країн, в яких проставлення печаток чи штампів митними органами передбачено. У разі відсутності в зазначених випадках відтисків печаток та штампів, документи до оформлення прийматися не будуть.


 • Лист від 03.02.2000 р. №16/3-330-ЕП "Щодо питання застосування спеціальних санкцій за порушення термінів повернення імпортної частини бартерної угоди"

З метою спрощення процедури підготовки подань на застосування спеціальних санкцій, що застосовуються в разі виявлення порушень підприємствами термінів повернення в Україну імпортної частини товарів, що поставляється за бартерними угодами, такі "ѕподання мають готуватись митними органами тільки в разі погодження зазначеної інформації з ДПАУ, де перебувають на обліку ці суб'єкти".

Друкується тут


 • Лист від 10.02.2000 р. №10/4-403-ЕП "Про застосування клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено"

Держмитслужба нагадує, що клеймо "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" проставляється у товаросупровідних документах та вантажних митних деклараціях відповідними установами та організаціями, незалежно від форм власності, які подають такі документи для митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги. Інспектор, який здійснює митне оформлення такого вантажу, завіряє це клеймо особистою номерною печаткою.


КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
 • Лист від 23.12.99 р. №06-10/900 "Щодо застосування окремих норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

  Фінансова допомога за економічною класифікацією "Капітальні трансферти" є видом допомоги, що надається державою юридичній особі, а за своїм економічним змістом є субсидією. Комітет ВР вважає, що немає підстав розглядати зазначену фінансову допомогу як безповоротну фінансову допомогу, тому субсидії не включаються до бази обкладання податком на прибуток.

  Друкується тут


НБУ
 • Постанова від 04.02.2000 р. №39 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України"

  З 21 лютого 2000 року пункт 3.5 Положення "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки", а саме:

  "На операції фізичних осіб - резидентів, що здійснюються за картрахунками на підставі угод між банком та фізичною особою - резидентом, не поширюється дія положенняѕ "Кредити в іноземній валюті можуть одержувати тільки особи - резиденти України для проведення діяльності, передбаченої їх статутними документами", - не дійсний.


ДЕРЖКОМСТАТ
 • Наказ від 04.01.2000 р. №1 "Про затвердження форм державної статистичної звітності про використання робочого часу та Інструкції щодо їх заповнення"

  Ця форма державної статистичної звітності №3-ПВ застосовується всіма юридичними особами і їх відокремленими підрозділами, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

  Звертають на себе увагу розділи "Інформація про укладення колективних договорів", "Рух робочої сили".

  Надана методика заповнення форми.

  Друкуватиметься в наступному номері


МЗЕЗторг
 • Наказ від 28.01.2000 р. №35 "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 р. №139"

  Затверджено Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт до країн - членів ЄС окремих категорій текстильної продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови КМУ від 28.01.2000 р. №139 та Інструкцію про порядок заповнення таких ліцензій.

  Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90 діб від дати її підписання.


 • Наказ від 04.02.2000 р. №61 "Про внесення змін до наказу МЗЕЗторгу від 24.02.96 р. №133-а та доповнень до наказу МЗЕЗторгу від 28.04.98 р. №248"

До Порядку здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) МЗЕЗторгу внесено зміну стосовно підписання картки реєстрації-обліку.

Відтепер така картка підписується: заступником міністра, якому безпосередньо підпорядковане управління контрактного обліку та нетарифного регулювання, та начальником цього управління без урахування облікової вартості контракту.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 • Наказ від 28.12.99 р. №307 "Питання організаційно-технічного забезпечення проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів"

  На Державний науково-експертний центр лікарських засобів МОЗ покладено проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, а саме:

  - реєстрацію та прийом заяв про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів від підприємств - виробників лікарських засобів або установ, організацій, при наявності в останніх ліцензій на виробництво лікарських засобів;

  - підготовку та видачу заявникам реєстраційних посвідчень (після підпису у МОЗ) або письмове повідомлення заявників про відмову в державній реєстрації.


 • Наказ від 28.12.99 р. №308 "Про затвердження Переліку лабораторій, уповноважених здійснювати передреєстраційні дослідження та контроль якості лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) в Україні"

До цього переліку увійшли:

1. Контрольно-аналітична лабораторія Державного науково-експертного центру лікарських засобів МОЗ України.

2. Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів МОЗ України.

3. Лабораторія фармакопейного аналізу Фармакопейного комітету Коммедбіопрому.

4. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських препаратів МОЗ.

5. ТОВ "Міжнародна об'єднана лабораторна група" (за погодженням).


МІНТРАНС
 • Наказ від 27.12.99 р. №629 "Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України"

  Це Положення поширюється на юридичних осіб незалежно від форм власності, що надають такі агентські послуги і встановлює порядок сертифікації суб'єктів, їх обов'язки, порядок здійснення перевірок агентства та умови анулювання сертифіката агентства на право продажу авіаційних перевезень.

  Продаж авіаційних перевезень на території України здійснюється тільки через агентства, які мають Сертифікат, який видає Укравіація.


ФДМУ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ, ДКЦПФР
 • Наказ від 02.02.2000 р. №192/2/18 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації"

  Додатково до документів, що надаються для участі у конкурсі з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, необхідні: копія рішення органу Антимонопольного комітету про надання згоди на придбання пакета акцій, або копія заяви про придбання пакета акцій з позначкою (штамп, дата, підпис) цього комітету про її отримання не менше ніж за 8 календарних днів до моменту завершення приймання конкурсної документації, якщо це передбачено умовами конкурсу.


ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА
 • Рішення від 22.12.99 р. №17-53/12 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (щодо наказу Держкоммістобудування від 27.09.96 р. №176 "Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензій")"

  Держпідприємництвом визнано наказ Держбуду від 27.09.96 р. №176 "Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензій" таким, що за своїм змістом суперечить ст. 4 Закону "Про підприємництво" в частині встановлення КМУ розміру та порядку зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій.

  Держпідприємництвом було запропоновано Держбуду скасувати наказ №176 до 22 січня 2000 року. Це рішення є обов'язковим для виконання.


 • Рішення від 22.12.99 р. №17-52/12 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (щодо наказу Держкоммісто-будування від 26.09.94 р. №44 "Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві")"

Стосовно наказу Держкоммістобудування від 26.09.94 р. №44, яким затверджено Порядок акредитації регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.

Держпідприємництвом запропоновано скасувати наказ Держкоммістобудування від 26.09.94 р. №44 до 22 січня 2000 року. Це рішення є обов'язковим для виконання.


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Роз'яснення від 26.01.2000 р. №02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів"

  ВАСУ роз'яснює, що у випадках, коли законодавством передбачено право юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності оскаржити акт державного чи іншого органу, підприємство вправі на власний розсуд вирішувати питання про оскарження актів таких органів за підпорядкованістю чи про звернення до арбітражного суду з заявою про визнання акта недійсним.

  В арбітражному суді не можуть оспорюватися акти ревізій, документальних перевірок.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
 • Рішення від 10.02.2000 р. №2-рп/2000 "У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 5, частини третьої статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" і розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (справа про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги)"

  Конституційний Суд України підтвердив, що перелік продукції, товарів і послуг, на які можуть бути затверджені відповідними органами фіксовані та регульовані ціни і тарифи, порядок реалізації повноважень цих органів в галузі встановлення і застосування цін і тарифів, здійснення контролю за цінами визначає КМУ і органи місцевого самоврядування, які встановлюють тарифи оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг.

  Конституційний Суд України дійшов висновку, що КМУ, встановлюючи ціни, не повинен отримувати погодження у Верховної Ради.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua