Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Щодо правильності визначення суми пільги по коду 11020044

Лист ДПАУ від 29.12.99 р. №19706/7/15-01170


СУТТЄВО

При поверненні звіту "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню" треба відображати збитки минулих періодів, які погасились за рахунок доходів поточного звітного періоду.


1Державна податкова адміністрація України надає роз'яснення щодо правильності відображення пільги на зменшення об'єкта оподаткування на суму балансових збитків, отриманих платником податку в попередніх періодах (код пільги - 11020044) в звіті "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню".

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22 травня 1997 року №283/97-ВР (і змінами та доповненнями), якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами звітного (податкового) кварталу має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного (податкового) періоду.

При формуванні інформації по наданих пільгах по коду 11020044 потрібно суму наданої пільги розраховувати в тій частині, в якій збитки минулих періодів погасились за рахунок доходів поточного звітного періоду.

Тобто суму пільги (розраховується як 30 відсотків значення графи 4 рядка 38 декларації) взято в межах додатного значення графи 4 рядка 36 декларації.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Дозволяється переносити збитки звітного періоду на зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду.

© 2000
"Дебет-Кредит"