Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

11. Щодо застосування окремих норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності від 23.12.99 р. №06-10/900


СУТТЄВО

Фінансова допомога (субсидії) не включаються до бази оподаткування податком на прибуток.


У Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто лист щодо застосування окремих норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" (додаток) та кошторисом Держкомспорту України, затвердженим Міністерством фінансів України, навчально-спортивній базі в 1999 році виділено з Державного бюджету України фінансову допомогу в розмірі 2507 тис. грн за кодом видатків (2400) відповідно до економічної класифікації "Капітальні трансферти". Зазначена фінансова допомога є видом допомоги, що надається державою юридичній особі. За допомогою такого бюджетного фінансування держава профінансувала капітальні вкладення в ту галузь, розвиток якої важливий для неї загалом. Таким чином, зазначена фінансова допомога має цілеспрямований характер і за своїм економічним змістом є субсидією.

Стаття 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлює перелік доходів, які суб'єкт господарської діяльності повинен включити до валового доходу при визначенні бази оподаткування податком на прибуток. Цей перелік передбачає також включення до валового доходу інших надходжень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що прямо визначені нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Враховуючи вимоги п. 1.22 ст. 1 та ст. 4 цього Закону, немає також підстав розглядати зазначену фінансову допомогу як безповоротну фінансову допомогу. Інші статті також не передбачають включення субсидій до валових доходів суб'єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" включення фінансової допомоги (субсидії) до бази оподаткування податком на прибуток не передбачає.

Голова Комітету В. АЛЬОШИН

© 2000
"Дебет-Кредит"