Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 05.01.2000 р. №22/6/16-1220-26


СУТТЄВО

При розрахунках векселями базою оподаткування є договірна вартість товарів без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу векселя.


1Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо обкладання податком на додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями, і повідомляє таке.

Відповідно до п. 4.8 ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. "Про податок на додану вартість" у разі, якщо платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з п. 3.1 ст. 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (робіт, послуг) без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (робіт, послуг), збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

У разі, якщо за отримані товари (роботи, послуги), операції з продажу яких звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою (електроенергія, вугілля, газ, імпортований на територію України), проводяться розрахунки векселями, емітованими третіми особами, то така операція є бартерною, та відповідно до ст. 12 Указу Президента України від 07.08.98 р. №857/98 втрачається пільговий режим і ПДВ на операції з продажу таких товарів (робіт, послуг) нараховується за повною ставкою у розмірі 20%. При цьому податок на додану вартість додається до договірної вартості таких товарів (робіт, послуг), а не додається чи виключається з номіналу векселя.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Тематичну добірку "Вексель - як засіб оптимізації податкових платежів" надруковано в "ГК"№8/99.

© 2000
"Дебет-Кредит"