Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

17. Про податковий облік матеріальних цінностей, отриманих в рахунок сплати 30%

Лист Державної податкової адміністрації України від 29.12.99 р. №19693/7/16-1201


СУТТЄВО

Платники податку, які мають заборгованість перед податковим органом щодо сплати 30% до нарахованих сум ПДВ і які здійснюють безоплатну передачу цінностей в рахунок погашення такої заборгованості, можуть виписувати податкові накладні на підрядчика податкової.


1У зв'язку зі зверненням обласних податкових адміністрацій щодо окремих питань податкового обліку податку на додану вартість по операціях з безоплатної передачі податковим органам безакцизних товарів (робіт, послуг) підприємствами-боржниками, які не мають грошових коштів для погашення боргу по сплаті 30% від донарахованих за наслідками документальних перевірок сум податку на додану вартість, Державна податкова адміністрація України повідомляє таке.

Платники податку, які мають заборгованість перед податковим органом щодо сплати 30% від донарахованих за результатами документальних перевірок сум податку на додану вартість і не мають грошових засобів для її погашення, у встановленому порядку за наявністю протоколів, актів звірок та інших документів, здійснюють безоплатну передачу матеріальних цінностей у рахунок погашення такої заборгованості.

Безоплатна передача матеріальних цінностей проводиться за цінами з врахуванням податку на додану вартість та супроводжується відповідними первинними розрахунковими документами та податковими накладними, виписаними за формою та порядком, встановленими наказом ДПА України від 30.05.97 р. за №165.

У разі, коли отримані податковим органом матеріальні цінності та основні фонди використовуються на власні потреби, то податок на додану вартість, який додається до ціни та виділено окремим рядком у податковій накладній, обліковується у складі ціни придбання. По придбаних основних засобах, суми податку на додану вартість, відповідно до Інструкції з обліку основних засобів бюджетних установ, затвердженої спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. №124/136/71, не враховуються до вартості основних засобів і відносяться на статтю видатків на придбання цих засобів. Тобто суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку (боржником), у зв'язку з придбанням матеріальних цінностей, в тому числі основних фондів, не включаються до податкового кредиту державними податковими органами.

У разі, коли матеріальні цінності, в тому числі основні фонди, не знайдуть власного використання безпосередньо податковим органом, а останнім як замовником будівельних чи інших робіт (послуг) передаються виконавцю (підрядній організації) таких робіт (послуг), то в такому випадку передача зазначених товарів проводиться за цінами не вище цін придбання (одержання) із врахування податку на додану вартість та до первинних супроводжувальних документів, пов'язаних з передачею матеріальних цінностей, в тому числі основних фондів, додається податкова накладна, яка раніше була отримана податковим органом від підприємства-боржника.

Така податкова накладна слугує для підрядної організації підставою для податкового кредиту, при наявності права, передбаченого п. 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

При проведенні взаєморозрахунків між підприємствами-боржниками та органом державної податкової служби безакцизними матеріальними цінностями, в тому числі основними фондами, які спрямовуються на розвиток матеріальної бази за вказівками (рознарядкою) державної податкової служби, підприємством-боржником може бути виписана податкова накладна не на зазначену податкову службу, а безпосередньо на підрядну організацію (виконавця робіт, послуг), замовником яких виступає відповідна державна податкова служба. При цьому державна податкова служба надає повну інформацію щодо такої підрядної організації, в тому числі номер свідоцтва платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Заступник голови ДПА України О. ШИТРЯ


Примітки:

1Платники податку, які мають заборгованість перед податковим органом щодо сплати 30% від донарахованих за результатами документальних перевірок сум податку на додану вартість і не мають грошових засобів для її погашення, у встановленому порядку за наявністю протоколів, актів звірок та інших документів, здійснюють безоплатну передачу матеріальних цінностей у рахунок погашення такої заборгованості.

© 2000
"Дебет-Кредит"