Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

20. Щодо запобігання випадкам ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати податків у повному обсязі та від установлених заходів нетарифного регулювання з причини неправильного декларування імпортованих товарів

Лист ДМСУ від 20.01.2000 р. №21/1-175-ЕП


СУТТЄВО

Затверджено перелік 34 ризикових товарних груп, щодо яких проводитиметься обов'язковий митний огляд товару з метою запобігання ухиленню від сплати податків через неправильне декларування товарів.


1З метою запобігання випадкам ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати податків у повному обсязі та від установлених заходів нетарифного регулювання з причини неправильного декларування імпортованих товарів вжити таких заходів:

1. На підставі аналізу імпортованих товарів, що оформлюються в зоні діяльності митниці, та з урахуванням установлених чинними нормативно-правовими актами заходів тарифного та нетарифного регулювання визначити перелік товарів, які мають бути віднесені до товарів групи ризику.

Товари групи ризику - товари, під назвою та класифікаційним кодом яких заявлялись (декларувались) у митниці інші товари з метою ухилення від сплати податків у повному обсязі та від дотримання установлених вимог нетарифного регулювання.

Орієнтовний перелік товарів групи ризику додається.

2. З урахуванням затвердженої на митницях технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів (п. 2.1 наказу Держмитслужби від 30.12.98 р. №828), запровадити на митницях спеціальні заходи посилення контролю за митним оформленням товарів групи ризику, визначених відповідно до п. 1.

Спеціальні заходи митного оформлення товарів групи ризику мають містити порядок проведення, на рівні оперативних підрозділів, відповідних процедур митного контролю та митного оформлення таких товарів. Спеціальними заходами митного контролю та митного оформлення вказаних товарів можуть бути: обов'язковий митний огляд товару зі складанням Акта митного огляду, в якому вказуються відомості про товар, потрібні для його класифікації; відбір зразків товару та проведення їх дослідження в митній лабораторії; залучення відділу тарифів та митної вартості митниці до визначення класифікаційного питання тощо.

Про встановлений регіональною митницею (митницею) перелік товарів групи ризику та запроваджені заходи митного оформлення таких товарів повідомити Управління з верифікації сертифікатів про походження товарів Держмитслужби до 7 лютого 2000 року (тел./факс: 247-27-70, поштова скринька електронної пошти DMS Kants upr verifikatsiji).

Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник голови служби О. ШЕЙКО


Примітки:

1Товари ризикової групи підлягяють обов'язковому митному огляду.


Додаток

© 2000
"Дебет-Кредит"