Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20

Зареєстрований в Мін'юсті України 11 лютого 2000 р. за №85/4306

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" (далі - Положення (стандарт) 11), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 11 набирає чинності з 1 липня 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 11.

Заступник міністра А. ЛИТВИН
© 2000
"Дебет-Кредит"