Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Документи для роботи - Нові документи

9. Щодо консолідованої сплати податку на прибуток

Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. №5/6/15-1116


СУТТЄВО

У разі консолідованої сплати податку на прибуток підприємство розподіляє суми податку між філіями згідно з понесеними цими філіями валовими витратами та амортизацією. Податок підлягає сплаті за місцезнаходженням такої філії.


1ДПАУ щодо консолідованої сплати податку на прибуток підприємств повідомляє.

Підпунктом 2.1.3 ст. 2 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) визначено, що платниками податку є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначені у пп. 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Таким чином, згідно з чинним податковим законодавством України, платниками податку на прибуток повинні бути всі відокремлені підрозділи, що входять до складу державного підприємства електрозв'язку, тобто обласні дирекції, їх структурні підрозділи (цехи, центри), які створені згідно з положеннями про такі підрозділи, затвердженими у встановленому порядку, і мають код ЄДРПОУ.

Одночасно відповідно до пп. 2.1.3 ст. 2 вищезазначеного Закону платником консолідованого податку на прибуток може бути виключно юридична особа.

При цьому згідно з діючим законодавством та статутом підприємства, яким передбачено, що філії цього підприємства не мають статусу юридичної особи, проте мають право укладати договори та залишати кошти від реалізації товарів (робіт, послуг) у межах кошторису, який затверджено у встановленому порядку, це підприємство у разі прийняття рішення щодо консолідованої сплати податку на прибуток розподіляє податок на прибуток між філіями згідно з понесеними цими філіями валовими витратами та амортизацією.

Одночасно повідомляємо, що згідно із абзацом п'ятим пп. 2.1.3 цього Закону відповідальність за своєчасне та повне внесення до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії несе платник податку, у складі якого знаходиться така філія.

Таким чином, юридична особа у разі прийняття рішення щодо консолідованої сплати податку на прибуток у 2000 році розподілятиме податок на прибуток лише по прибуткових підприємствах, визначений в цілому по підприємству, між обласними дирекціями пропорційно їх валовим витратам та амортизації. Аналогічно обласні дирекції державного підприємства електрозв'язку розподілятимуть доведений їм податок на прибуток між районними філіями (цехами, центрами), які підпорядковані цим дирекціям. При цьому податок на прибуток підлягає сплаті за місцезнаходженням такої філії (цеху, центру).

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Консолідований податок на прибуток підлягає сплаті за місцезнаходженням такої філії (цеху, центру).

© 2000
"Дебет-Кредит"