Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

1. Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 22 по 29 лютого 2000 року:


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 • Закон "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17.02.2000 р. №1457-III

  До суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, підрозділів, а також постійних представництв нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій "ѕзастосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів, встановлений для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій".

  А підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, об'єкти спільної діяльності за участю іноземних інвестицій без створення юридичної особи "ѕпідлягають валютному регулюванню та оподаткуванню за правиламиѕ валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестиційѕ", за винятком випадків пільгового оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

  Цим Законом скасовується дія таких законів:

  - Закону "Про іноземні інвестиції";

  - Декрету КМУ "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993 року №55-93;

  - Постанови ВР "Про порядок введення у дію Закону України "Про іноземні інвестиції".

  Підприємства, які отримали кредити від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії і здійснюють імпортні операції, сплачують податки і збори у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, до повного погашення зобов'язань за такими кредитами або до настання гарантійного випадку.

  Друкується тут


 • Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данії про міжнародні автомобільні перевезення" від 22.02.2000 р. №1485-III

Ратифікована угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данії про міжнародні автомобільні перевезення підписана в м. Києві 9 вересня 1998 року.


 • Закон "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення" від 22.02.2000 р. №1486-III

Ратифікована угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення підписана 20 березня 1993 року в м. Кишиневі.


ПРЕЗИДЕНТ
 • Розпорядження "Про впорядкування контролю за зовнішньоекономічною діяльністю резидентів України" від 21.02.2000 р. №90/2000-рп

  Нарешті буде вирішене питання з отриманням офіційної інформації про офшорні зони.

  КМУ повинен визначити і до 1 березня 2000 року оприлюднити перелік офшорних зон та надалі забезпечувати його щорічне опублікування.

  Планується прийняти закон про посилення контролю за операціями резидентів, що здійснюються на користь нерезидентів з офшорних зон, або передбачають здійснення розрахунків через нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах.

  Будуть визначені "ѕкритерії щодо віднесення зовнішньоекономічних операцій резидентів до таких, які можуть зашкодити економічним інтересам України".


КАБМІН
 • Постанова "Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 р. №330" від 21.02.2000 р. №364

  Скасовано постанову КМУ "Про проведення розрахунків під час здійснення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій із залученням обслуговуючих банків".


 • Постанова "Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. №1460" від 23.02.2000 р. №396

Призупинено до 1 травня 2000 р. сплату додаткового митного збору за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України і підлягають обкладенню акцизним збором, у розмірі 0,01 екю за один кілограм.

Друкується тут


КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
 • Лист "Про деякі питання сплати податку з реклами" від 02.02.2000 р. №06-10/75

  Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення і розміщення реклами. Податок з реклами сплачується "ѕпо всіх видах оголошень і повідомлень, що передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш і т.п.".

  Інформація про випуск акцій, облігацій підприємств, що пропонуються для відкритого продажу, регулярна інформація про емітента є обов'язковою і тому, як вважає Комітет, не є об'єктом податку з реклами.

  Друкується тут


 • Лист "Щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді коштів або майна від здійснення основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, отриманих товарними біржами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку" від 04.02.2000 р. №06-10/90

Юридична особа, яка створена на підставі норм Закону України "Про товарну біржу", вважається неприбутковою і звільняється від оподатковування прибутків, отриманих від здійснення основної діяльності й у вигляді пасивних доходів. Філії, відділення або інші відособлені підрозділи товарної біржі, які не мають статусу юридичної особи, користуються статусом неприбуткових організацій і не повинні реєструватися як окремі неприбуткові організації.

Товарна біржа повинна вести консолідований облік доходів і витрат, що отримані товарною біржою та її філіями.


КАБМІН, НАЦБАНК
 • Заява Кабінету Міністрів України і Національного банку України про курсову політику у 2000 році від 21.02.2000 р. б/н

  Аналізуючи макроекономічні прогнози торгового та платіжного балансів, наявні резерви міжнародної ліквідності, КМУ і Нацбанк дійшли висновку, що найбільш реалістичною валютною політикою в теперішніх умовах може бути режим плаваючого курсу гривні.

  Для забезпечення захисту національної грошової системи та стабільності гривні будуть застосовуватися необхідні інструменти монетарної політики та фіскального регулювання.


ДПА
 • Лист від 31.12.99 р. №7552/6/15-1116 "Щодо деяких питань оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті"

  Стосовно курсових різниць.

  Вартість придбаних за договором товарного кредиту товарів, що використовуються у власній господарській діяльності платника податку, включається до складу валових витрат виробництва і обігу.

  Тому курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку заборгованості за товарним кредитом в іноземній валюті, яка перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, включаються до складу відповідно валових витрат і валових доходів платника податку.

  Друкується тут


 • Лист "Про патентування торговельної діяльності" від 26.01.2000 р. №1055/7/15-1317

Щодо зменшення консолідованого податку на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету на вартість придбаних торгових патентів, ДПАУ повідомляє: юридична особа, яка сплачує консолідований податок, зменшує нарахований податок на прибуток на вартість торгових патентів, придбаних платником податку, в тому числі і для філій.

Друкуватиметься в наступному номері


 • Лист "Щодо застосування штрафної санкції за проведення розрахунків із споживачами за готівку без застосування електронного контрольно-касового апарата (комп'ютерної системи) та щодо порядку оподаткування доходів, виплачуваних фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності найманим працівникам" від 28.01.2000 р. №442/6/23-3216

ДПАУ повідомляє, "ѕякщо трудовий договір підтверджувався довідкою організації, за участю якої він укладався, наприклад, профспілкою, а також довідкою про сплату збору до фонду соцстрахуѕ", то оподаткування доходів, отриманих таким працівником, може провадитися як за місцем основної роботи.

За відсутності таких довідок утримання фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності прибуткового податку з доходів, що виплачувались працюючим у нього громадянам, проводиться за ставкою 20%, з наступним повідомленням (не пізніше 30 днів після виплати) податкових органів за місцем проживання громадян про суми виплаченого їм доходу і утриманого податку за формою №2.


 • Лист "Щодо практики застосування пункту 15 Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки зі споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг" від 28.01.2000 р. №1227/7/23-3117

Ще раз про ЕККА.

І все ж таки розрахунки зі споживачами "ѕв аптечних пунктах, що розміщені в закладах охорони здоров'яѕ" повинні проводитись із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів.

Друкується тут


 • Лист "Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями" від 03.02.2000 р. №755/5/16-1218

Якщо продавець товарів (перша особа) одержав від покупця (другої особи) вексель і, в свою чергу, за отримані від третьої особи товари (роботи, послуги) розрахувався цим векселем шляхом його передачі (індосаменту), то для продавця (першої особи) цих товарів дата передачі векселя свідчить про зміну форми проведення розрахунків із другою особою, відбулася бартерна операція. Заборгованість покупця (другої особи) перед продавцем (першою особою) за отримані товари (роботи, послуги) на дату передачі (індосаменту) векселя третій особі фактично погашається. На дату виникнення зазначених податкових зобов'язань першою особою виписується на другу особу податкова накладна, в якій окремим рядком повинна бути виділена сума ПДВ, обчислена з бартерної операції за ставкою 20%.


 • Лист "Про застосування окремих пунктів наказу ДПА України від 03.09.99 р. №477 "Про затвердження порядків обліку окремих платежів" від 04.02.2000 р. №1589/7/15-1317

ДПАУ роз'яснює порядок проведення в особових рахунках платників-недоїмників нарахування плати за торгові патенти.

При порушенні платником термінів подання заявки на припинення діяльності в особовому рахунку платника нарахування відображаються на підставі уточненого розрахунку з від'ємним значенням плати за торговий патент та термінів їх сплати.

За суб'єктами підприємницької діяльності, які припинили діяльність, що підлягає патентуванню, і не подали відповідну заяву, у відділ обліку та звітності ДПАУ на підставі уточненого розрахунку підводиться підсумок нарахованих та сплачених сум платежу та пені за торговий патент у звітному періоді.


ДПА, МЗС
 • Лист "Щодо питань, пов'язаних зі звільненням дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій та їх персоналу від податку на додану вартість та інших податків" від 11.01.2000 р. №330/7/12-0217, 7.5/26-1865

  ДПАУ роз'яснює, що операції з оренди службових приміщень дипломатичних та прирівняних до них представництв, консульських установ іноземних держав, а також житлових приміщень керівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав звільняються від ПДВ незалежно від принципу взаємності.

  Приведено порядок звільнення від ПДВ генконсульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій, розташованих в містах України.

  Надано перелік міжнародних організацій, а також визначений міжнародними договорами обсяг податкових пільг.


МІНЕКОБЕЗПЕКИ
 • Наказ "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища" від 27.01.2000 р. №24/37

  Внесено доповнення у порядок сплати збору, а саме:

  "При поданні розрахунку збору за перший квартал 2000 року платник відображає в ньому несплачені суми збору станом на 1 січня 2000 року в розрізі бюджетів (державний, обласний та місцевий) незалежно від дати виникнення заборгованості".

  Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору буде здійснюватися органами державної податкової служби "ѕбез документальних перевірок".

  Друкуватиметься в наступному номері


МІНФІН
 • Наказ від 16.02.2000 р. №29

  По конверсійних облігаціях внутрішньої державної позики 1998 року та конверсійних процентних облігаціях внутрішньої державної позики встановлено відсотковий дохід, що буде виплачуватись за купонний період з 28 лютого 2000 р. по 27 серпня 2000 р., - 42,13% річних.

  Наведено розрахунок середньозваженої дохідності.


 • Наказ від 16.02.2000 р. №30

По конверсійних облігаціях внутрішньої державної позики 1998 року другого випуску, що буде виплачуватись за купонний період з 28 лютого 2000 р. по 27 серпня 2000 р., - 41,13% річних.

Наведено розрахунок середньозваженої дохідності.


ДЕРЖМИТСЛУЖБА
 • Лист "Про надіслання додаткового переліку товарних бірж, які здійснюють біржові операції згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.99 №1928" від 01.02.2000 р. №11/4-861

  Надається додатковий перелік товарних бірж, на яких будуть здійснюватись "ѕреалізація продукції, що надходить у рахунок погашення заборгованості із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та податкової заборгованостіѕ", а також поставки підприємствам агропромкомплексу матеріально-технічних ресурсів, що придбаваються за рахунок коштів держбюджету.

  Друкуватиметься в наступному номері


 • Лист "Про тимчасовий порядок митного контролю за вагонами, контейнерами та іншим рухомим залізничним складом, що переміщується через митний кордон України" від 09.02.2000 р. №09/4-393-ЕП

Тимчасовий порядок митного контролю за вагонами, контейнерами та іншим рухомим залізничним складом введено до виходу єдиного Порядку митного контролю.

А поки що порожні вагони, контейнери, перевізні пристрої (за винятком, коли вони є товаром) при переміщенні між залізницями СНД та Балтії можуть пропускатися прикордонними митними органами по натурному листу, пред'явленому залізницею, із зазначенням мети переміщення, без митного оформлення на станції відправлення.


 • Лист "Про митне оформлення експорту металобрухту" від 10.02.2000 р. №10/4-402-ЕП

Контракти на експорт металобрухту (група 7204 за ТН ЗЕД), що зареєстровані у 1999 році і термін дії яких за дозволами, наданими до 01.01.2000 р., поширюється на 2000 рік, підлягають обов'язковій перереєстрації.

Виходячи з цього, з 1 березня 2000 року митне оформлення експортних партій металобрухту буде здійснюватися виключно по контрактах, що перереєстровані або зареєстровані у 2000 році.


 • Лист "Про зміни довідкових цін на основні товари, що експортуються з України та імпортуються в Україну (нафта й нафтопродукти)" від 11.02.2000 р. №14/1-69

Зі зміною кон'юнктури на ринку нафтопродуктів вводяться нові ціни на нафтопродукти.


 • Лист від 14.02.2000 р. №21/3-436-ЕП "Щодо спрощення процедури перевірки сертифікатів форми СТ-1"

У разі виявлення у графах сертифіката технічної помилки, допущеної торгово-промисловою палатою, яка видала сертифікат, рішення про визнання такого сертифіката дійсним може прийматись митницею без додаткового погодження з Держмитслужбою. Умовою цього є подання торгово-промисловою палатою письмового підтвердження на адресу митниці:

- факту видачі сертифіката;

- достовірності даних, зазначених в ньому;

- визнання технічної помилки, допущеної при оформленні сертифіката.


 • Лист "Про уточнений перелік банків, які отримали ліцензію на здійснення операцій з валютними цінностями" від 03.02.2000 р. №41-004/280-706

Наведено перелік банків, які отримали ліцензію на здійснення операцій з валютними цінностями станом на 01.02.2000 року.


МІНЕКОНОМІКИ, ДЕРЖКОМСТАТ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
 • Наказ "Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці" від 29.12.99 р. №160/422/16

  У наведеному переліку "Укренерго", суб'єкти ВАТ "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і регіональні підрозділи, ВАТ "Магістральні нафтопроводи "Дружба", АТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи", Укрпошта, "Укртелеком" та інші.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Лист "Щодо регулювання взаємовідносин між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності" від 11.01.2000 р. №61/5-10

  Держстандарт нагадує, що господарюючі суб'єкти повинні реалізовувати товари лише за наявності документів, які засвідчують їх якість. Усі товари повинні бути з відповідними документами:

  - товаротранспортна накладна;

  - рахунок-фактура;

  - прибутково-видаткові накладні;

  - сертифікат відповідності державної системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена господарюючим суб'єктом, що відпустив товар, який підлягає обов'язковій сертифікації, тощо.

  Чинним законодавством та нормативними документами сертифікат якості не визначено.

  Наявність документів виробника про якість передбачено в стандартах виду "Загальні технічні умови", "Технічні умови" та "Правила приймання" на відповідну продукцію.


ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 • Лист "Щодо здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспортом приватними підприємцями" від 20.01.2000 р. №25/4-8-10/а

  Приватний підприємець, який здійснює перевезення пасажирів автомобільним транспортом, може самостійно визначити маршрут, розробити розклад. Але треба взяти до уваги, що "ѕміські, приміські маршрути та розклади руху необхідно затвердити в місцевій державній адміністрації або органі місцевого самоврядування". Дозвіл на роботу на маршрутах отримується після проходження конкурсу на перевезення пасажирів і укладання відповідного договору.


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Лист "Щодо обчислення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" від 04.01.2000 р. №06/16

  При визначенні доходу фізичної особи - підприємця, з якого сплачується збір, не враховуються заробітна плата та винагороди, одержані за цивільно-правовими угодами, бо нарахування збору на них повинне здійснювати підприємство або інші юридичні та фізичні особи, що виплачують цю винагороду.

  Юридичні та фізичні особи, які виплачують ці винагороди громадянам-підприємцям за виконання робіт за цивільно-правовими угодами, збір на суму виплаченої винагороди нараховують та сплачують у встановленому порядку.

  Друкуватиметься в наступному номері


ДЕРЖКОМРЕСУРСІВ
 • Наказ "Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)" від 17.01.2000 р. №5

  Цей Договір поширюється на підприємства, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян - власників сертифікатів на право на земельну частку (пай).


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua