Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи
<<

1. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження

Закон України від 17.02.2000 р. №1457-III

Опублікований
"УК" 29.02.2000
Чинний з 29.02.2000

Коментар

СУТТЄВО


Скасовано пільги всім іноземним інвесторам, крім тих, які здійснюють інвестиції згідно з Законом України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi".

Цей Закон спрямований на захист конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав) іноземного походження, та суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України.

Стаття 1. На території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів (далі - підприємства), створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Стаття 2. Підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об'єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних інвестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими законодавством України з питань валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій, за винятком випадків, коли законами України встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Стаття 3. Спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством України, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Скасовується дія:

Закону України "Про іноземні інвестиції";

Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №55-93 "Про режим іноземного інвестування";

Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення у дію Закону України "Про іноземні інвестиції";

пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення у дію Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Стаття 5. Цей Закон поширюється на підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій, їх реєстрації, у тому числі до введення в дію та протягом дії Закону України від 13 березня 1992 року "Про іноземні інвестиції", Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №55-93 "Про режим іноземного інвестування" та Закону України від 19 березня 1996 року "Про режим іноземного інвестування".

1Цей Закон не поширюється на правовідносини, визначені Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".

Підприємства, що отримали позики (кредити) від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів, базою оподаткування яких є їх митна вартість, сплачують податки, збори (обов'язкові платежі) у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, до повного погашення зобов'язань за такими позиками (кредитами) або до настання гарантійного випадку.

Стаття 6. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у двотижневий термін привести свої рішення у відповідність до цього Закону.

Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року, №1457-III


Примітки:

1Цей Закон не поширюється на правовідносини, визначені Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".


Коментар:

Рівноправ'я серед підприємців: скасовано пільги для іноземних інвесторів

Президент України Леонiд Кучма 23 лютого пiдписав Закон України від 17.02.2000 р. №1457-III "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (надалі - Закон), яким передбачено введення однакового режиму оподаткування як для пiдприємств, створених за участю iноземних iнвестицiй незалежно вiд форм їх внесення, так i для пiдприємств, створених без iноземного iнвестування.

Таким чином підприємства з іноземними інвестиціями можуть користуватися пільгами з оподаткування лише в тому випадку, коли ці пільги надані й українським компаніям.

Прийняттю Закону передувала багаторічна боротьба за ліквідацію пільг іноземним інвесторам із залученням судів усіх ланок і видів юрисдикцій, Ради національної безпеки та оборони, Президента, парламенту і уряду. Згiдно з Законом встановлено виключно нацiональний режим валютного регулювання i оподаткування для всiх видiв пiдприємств, зокрема щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або iнших юридичних осiб, їх фiлiй, вiддiлень, включаючи постiйне представництво нерезидентiв, створених за участю iноземних iнвестицiй незалежно вiд форм i часу їх внесення, а також пiдприємств, створених без участi iноземних iнвестицiй.

Але часто-густо пільгами іноземців користувалися для оптимізації сплати податків і українські підприємства, вклавши гроші в Україну через власні закордонні (офшорні) компанії.

Закон скасовує низку законодавчих актiв. Зокрема, Закон України "Про iноземнi iнвестицiї" від 13.03.92 р. №2198-XII; Декрет Кабiнету Мiнiстрiв "Про режим iноземного iнвестування" вiд 20.05.93 р. №55-93; Постанову Верховної Ради "Про порядок набуття чинностi закону "Про iноземнi iнвестицiї" вiд 13.03.92 р. №2198а-XII, а також п. 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок набуття чинностi Закону України "Про режим iноземного iнвестування" від 19.03.96 р. №94/96-ВР. Однак при цьому Закон не поширюється на правовiдносини, визначенi Законом України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" від 19.03.97 р. №535/97-ВР.

Таким чином, підприємствам з іноземними інвестиціями залишилося два шляхи для збереження пільг: займатися виробництвом автомобілів з розміром інвестиції в $150 млн або у вільних економічних зонах. Проте в останніх теж неспокійно, подейкують про можливе скасування вільних економічних зон в курортополісі Трускавці та Житомирській області (в парламенті вже є відповідні урядові законопроекти). До того ж вільні економічні зони ефективні переважно при експортоорієнтованих видах діяльності і слабо ефективні при імпортних операціях

Віталій МОСЕЙЧУК

 

<<
© 2000
"Дебет-Кредит"