Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Щодо порядку обкладення податком на додану вартість внесків сировини в рахунок оплати за акції

Лист ДПАУ від 17.12.99 р. №7217/6/16-1220-8


СУТТЄВО

За отримані як внесок до статутного фонду матеріали та сировину відсутній податковий кредит, оскільки такі матеріали та сировина не відносяться до валових витрат.


1ДПА України розглянула лист щодо порядку обкладання ПДВ внесків сировини в рахунок оплати за акції і повідомляє таке.

Під прямою інвестицією відповідно до пп. 1.28.2 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283 розуміється господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Відповідно до пп. 5.2.1 ст. 5 зазначеного Закону до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) з урахуванням обмежень, встановлених п. 5.3 - 5.8 цієї статті. Зокрема, пп. 5.3.9 передбачено, що не включаються до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

При визначенні оподатковуваного прибутку, одержаного від продажу ТМЦ, які є часткою статутного фонду, отриманий валовий дохід може зменшуватися на суму тільки тих витрат, що підтверджують фактично проведені підприємством витрати на придбання таких ТМЦ для виробництва товарів (робіт, послуг), тобто без включення до складу валових витрат проданих товарів, що були отримані як внесок до статутного фонду.

Підсумовуючи вищевикладене, по отриманих як внесок до статутного фонду матеріалах та сировині, суб'єкт підприємницької діяльності не має права на податковий кредит, оскільки такі матеріали та сировина не відносяться до складу валових витрат.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Порядок створення підприємства обговорено в "Дебеті-Кредиті" №5/2000.

 

© 2000
"Дебет-Кредит"