Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Про затвердження змін до Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. №204

Постанова Правління НБУ від 04.01.2000 р. №3

Зареєстрована в Мін'юсті України 21 січня 2000 р. за №35/4256
Чинний 01.02.2000  

 

Відповідно до статей 7 та 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення існуючого порядку здійснення безготівкових розрахунків і розв'язання комплексу питань, що виникли у зв'язку з передаванням обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, виключно органам Державного казначейства, Правління постановляє:

1. Затвердити зміни до Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 №204 (додаються).

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) забезпечити доведення змін до Інструкції Національного банку України №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України, а також до відома комерційних банків для використання в роботі.

Комерційним банкам довести зазначені зміни до відома своїх клієнтів.

3. Бланки розрахункових документів (у тому числі бланки суворої звітності), що вже виготовлені, у тому числі ті, що відповідають вимогам старого формату, застосовуються при здійсненні розрахунків до повного їх використання. На цих бланках цифри "199_", що позначають рік, перекреслюються і від руки чи друкованими засобами (залежно від того, як заповнюється весь документ) зазначається відповідний рік.

4. Скасувати дію листа Національного банку України від 15.09.94 №191 "Про порядок вилучення з обігу фіктивних коштів".

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець), Кримське республіканське, територіальні та по м. Києву і Київській області управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. голови В. СТЕЛЬМАХ
Погоджено:
Перший заступник начальника Головного управління Державного казначейства України О. ДАНЕВИЧ

© 2000
"Дебет-Кредит"