Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді коштів або майна від здійснення основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, отриманих товарними біржами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку

Лист ДПАУ від 20.12.99 р. №7236/6/15-0216


СУТТЄВО

Товарна біржа є неприбутковою організацією. Її філії (підрозділи) не повинні реєструватися як неприбуткові організації, але за статусом є неприбутковими організаціями. Товарна біржа зобов'язана вести консолідований облік доходів і витрат всіх своїх підрозділів.


На запит товарної біржі "Західно-українська біржа нерухомості" №22 від 20.01.2000 р. повідомляємо.

1. Згідно з нормами абзацу "г" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", від оподаткування звільняються доходи у вигляді грошових коштів чи майна від здійснення основної діяльності й у вигляді пасивних доходів, отриманих "іншими, ніж визначені в абзаці "б" цього підпункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів".

Згідно з частиною третьою статті 1 Закону України "Про товарні біржі", товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті отримання прибутку.

З цього випливає, що юридична особа, створена на підставі норм Закону України "Про товарну біржу", вважається неприбутковою 1 і звільняється від оподаткування доходів, отриманих від здійснення основної діяльності й у вигляді пасивних доходів.2

2. Основною діяльністю товарної біржі вважається діяльність з надання біржових послуг членам біржі, перелік яких визначається статтями 1, 3 і 4 Закону України "Про товарну біржу", включаючи відрахування періодичних і вступних внесків з таких членів.

3. Згідно з частиною третьою статті 3, товарна біржа має право "створювати підрозділи біржі і затверджувати положення про них". Відповідно до законодавчого визначення підрозділом юридичної особи може бути філія, відділення, інший відокремлений підрозділ. З цього випливає, що створення філій включається до переліку видів основної діяльності товарної біржі.

Згідно з частиною першою підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", платниками податку є філії, відділення й інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади. У зв'язку з тим, що товарна біржа має неприбутковий статус і не є платником податку на прибуток підприємств, її філії, відділення й інші відокремлені підрозділи не є також платниками податку.

З вищевикладеного випливає, що філії, відділення чи інші відокремлені підрозділи (що не мають статусу юридичної особи) товарної біржі, створеної згідно з Законом України "Про товарну біржу", користуються статусом неприбуткових організацій, передбачених частиною "г" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", і не повинні реєструватися як окремі неприбуткові організації. Разом з тим, з метою застосування підпункту 7.11.9 товарна біржа повинна вести консолідований облік доходів і витрат, отриманих (зазнаних) такою товарною біржею і її філіями, відділеннями (іншими відокремленими підрозділами).

Голова В. АЛЬОШИН


Примітки:

1Тематичну добірку "Неприбуткові організації" надруковано в "ГК" №28/98.

2Орендна плата як дохід неприбуткових організацій обкладається податком на прибуток (див. "ГК" №39/99).

 

© 2000
"Дебет-Кредит"