Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

8. Про розгляд листа щодо надання роз'яснення стосовно перенесення балансових збитків

Лист ДПАУ від 06.01.2000 р. №48/6/15-1116


СУТТЄВО

Збитки за ІV квартал 1999 року наростаючим підсумком не враховуються, а переносяться для врахування об'єкта оподаткування у І кварталі 2000 року.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист ВАТ "Холодна балка" щодо надання роз'яснення стосовно перенесення балансових збитків і повідомляє.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у разі якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами звітного (податкового) кварталу має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного (податкового) кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування.

Враховуючи наведене, при визначенні податкових зобов'язань платника податку за звітний (податковий) рік від'ємний об'єкт оподаткування платника податку за четвертий квартал наростаючим підсумком не враховується, а переноситься для врахування при визначенні об'єкта оподаткування у наступному звітному (податковому) році, тобто у I кварталі.

При заповненні графи 4 по рядку 38 Декларації про прибуток підприємства проставляється сума від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке мало місце на 1 січня звітного (податкового) року, зазначена величина є незмінною при заповненні Декларації про прибуток підприємства за I квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік.

Пунктом 22.2 ст. 22 Закону встановлено, що балансові збитки платників податку, які виникли за результатами господарської діяльності з 1 січня 1997 року до моменту набрання чинності цим Законом, включаються до складу валових витрат у порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону.

Розрахунок умовного прикладу заповнення рядків Декларації про прибуток підприємства додається.

1У зв'язку з вищезазначеним лист Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 1999 року №6172/7/15-1117 відкликається.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Лист ДПА України від 27.04.99 р. №6172/7/15-1117 надруковано в "ГК" №23/99.


Додаток

Розрахунок умовного прикладу заповнення рядків Декларації про прибуток підприємства

Назва рядка Декларації(скорочена) Код рядка I кв. II кв. I пів- річчя III кв. 9 міс. IV кв. 1999 рік I кв. 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Скоригований валовий дохід 11 100 150 250 100 350 100 450 100
2. Скориговані валові витрати 32 50 70 120 80 200 80 280 90
3. Амортизація 34 30 40 70 40 110 40 150 40
4. Оподатковуваний прибуток 36 +20 +40 +60 -20 +60 -20 +40 -30
5. Від'ємне значення за результатами попереднього кварталу 38 -10 - -10 - -10 -20 -10 -20
6. Оподатковуваний прибуток з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування 39 +10 +40 +50 - +50 - +30 -
7. Від'ємне значення об'єкта, що переноситься на наступні квартали 40 - - - -20 - -20 - -50
8. Податкове зобов'язання 41 3 12 15 - 15 - 9  

© 2000
"Дебет-Кредит"