Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Документи для роботи - Нові документи

9. Щодо деяких питань оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

Лист ДПАУ від 31.12.99 р. №7552/6/15-1116


СУТТЄВО

Курсові різниці (додатні або від'ємні) за договором товарного кредиту включаються до складу відповідно валових витрат і валових доходів.


Державна податкова адміністрація України... щодо відображення в податковому обліку операцій з розрахунками в іноземній валюті в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до підпункту 7.3.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР (далі - Закон) перерахунку підлягають лише ті боргові зобов'язання платника податку, які утворилися за операціями, що відображаються у валових доходах або у валових витратах і розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті.

Описана у вашому листі операція відноситься за визначенням підпункту 1.11.2 статті 1 Закону до товарного кредиту, тобто передбачає перехід права власності на товари. Отже, відповідно до підпункту 5.2.1 статті 5 Закону вартість придбаних за договором товарного кредиту товарів, що використовуються у власній господарській діяльності платника податку, включається до складу валових витрат виробництва і обігу.

1Таким чином, відповідно до підпункту 7.3.6 статті 7 Закону курсові різниці (додатні або від'ємні), що виникають в результаті перерахунку заборгованості за товарним кредитом в іноземній валюті, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду, та її балансовою вартістю, з метою оподаткування включаються до складу відповідно валових витрат і валових доходів платника податку по операціях, здійснених з розрахунками в іноземній валюті, які враховуються при формуванні об'єкта оподаткування.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Консультація щодо бухгалтерського обліку курсових різниць надрукована в "ГК" №29/99.

 

© 2000
"Дебет-Кредит"