Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 21 по 28 березня 2000 року:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон "Про мисливське господарство та полювання" від 22.02.2000 р. №1478-III

  Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства та полювання.

  Закон визначає, що мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі в межах території України, є об'єктом права власності народу.

  У приватній власності юридичних і фізичних осіб "... можуть перебувати окремі мисливські тварини, вилучені з природного середовища..., розведені в неволі або набуті іншим шляхом, не забороненим законодавством".

  Мисливські угіддя надаються у користування за плату на строк не менш як на 15 років, площею не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35% від загальної площі мисливських угідь області. Переважне право на користування мисливськими угіддями мають власники та постійні користувачі земельних ділянок.

  За використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення з користувачів мисливських угідь справляється збір, 50% якого перераховується до держбюджету і 50% - до місцевого.


 • Закон "Про психіатричну допомогу" від 22.02.2000 р. №1489-III

Цей Закон встановив, що "...психіатрична допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами за наявності ліцензії...", отриманої відповідно до законодавства.


 • Закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 02.03.2000 р. №1528-III

Внесено зміни в розмір ввізних (імпортних) мит на сільськогосподарську продукцію, а саме:

- жир великої або невеликої рогатої худоби топлений або нетоплений, екстрагований пресуванням або за допомогою розчинників, або неекстрагований - 0,15 євро за 1 кг.

При ввезенні такого жиру для промислового застосування, крім виробництва продуктів харчування для людини (тільки для виробництва мила), ввізне мито не сплачується.


КАБМІН
 • Постанова "Про перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу за кошти у 2000 році" від 15.03.2000 р. №510

  Наведено перелік відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств, тимчасово залишені у державній власності пакети акцій яких підлягають продажу за кошти у 2000 році.


 • Постанова "Про затвердження Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації" від 16.03.2000 р. №514

Цей Порядок визначає правила списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які належать до основних засобів та мають певний термін експлуатації.

Термін експлуатації отриманих підприємством, установою або організацією основних засобів не може бути меншим, ніж термін експлуатації аналогічних предметів за нормами зносу, встановленими у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на кінець звітного року відповідно до інструкції з обліку основних засобів бюджетних установ.

У разі закінчення терміну їх експлуатації непридатні для подальшої експлуатації основні засоби можуть бути списані. Дострокове списання основних засобів дозволяється тільки комісією з питань гуманітарної допомоги, і без її рішення не допускається розбирання та демонтаж основних засобів.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Постанова "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. №66" від 21.03.2000 р. №530

Встановлено, що тимчасово, на період дії статті 2 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів", "...акцизний збір з товарів, згаданих у зазначеній статті, під час митного оформлення не справляється".

Друкується в цьому числі


 • Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р. №62" від 22.03.2000 р. №540

Для підприємств оптової та роздрібної торгівлі і підприємств-виробників незалежно від форм власності скасовано запровадження "...мінімальних цін на пиво солодове, що імпортується на митну територію і реалізується в Україні для підприємств оптової та роздрібної торгівлі і підприємств-виробників незалежно від форм власності".

Ці зміни стосуються Постанови КМУ від 24 січня 1997 р. №62 "Про запровадження мінімальних цін на імпортні пиво солодове та тютюнові вироби" і набирають чинності через 10 днів після опублікування Постанови №540.

Друкується в цьому числі


 • Постанова "Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті одержувачів гуманітарної допомоги" від 22.03.2000 р. №542

Іноземна валюта, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача, використовується ним виключно на цілі, визначені іноземним донором.

Такими цілями можуть бути:

- розрахунки з резидентами та нерезидентами за придбання товарів (робіт, послуг);

- продаж на міжбанківському валютному ринку з метою подальших розрахунків з резидентами за придбання товарів (робіт, послуг);

- перерахування коштів на власні рахунки в іноземній валюті набувачів гуманітарної допомоги. У цьому випадку "...отримувач подає банківській установі доручення на перерахування коштів на власний рахунок набувача в іноземній валюті...", в якому має бути вказаний "...напрям використання гуманітарної допомоги в межах цілей, визначених іноземним донором".

Протягом 5 робочих днів після повного використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти "...отримувач зобов'язаний подати звіт про цільове використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти..." органу ДПАУ за своїм місцезнаходженням та Комісії з гуманітарної допомоги. Також щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, отримувач подає Комісії звіт про наявність та розподіл такої гуманітарної допомоги до повного її використання.

Друкуватиметься в наступному числі.


 • Постанова "Про затвердження Порядку реєстрації одержувачів гуманітарної допомоги" від 22.03.2000 р. №543

Цим Порядком визначено перелік документів, які подає для реєстрації юридична особа, умови, за яких Комісія з питань гуманітарної допомоги може прийняти рішення про виключення отримувача гуманітарної допомоги з Єдиного реєстру.

Друкуватиметься в наступному числі.


 • Постанова "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" від 22.03.2000 р. №544

Встановлено, що до митного оформлення без справляння митних зборів "...гуманітарні вантажі можуть перебувати під митним контролем 90 діб з моменту переміщення їх через митний кордон України".

Гуманітарний товар переміщується через митний кордон без попереднього декларування за умови наявності його одержувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

До отримання дозволів щодо санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарний товар передається на зберігання під митним контролем отримувачу.

Декларування товарів здійснюється отримувачем самостійно або за його бажанням зареєстрованим митницею підприємством.

Друкуватиметься в наступному числі.


ДПА
 • Лист "Про відображення у податковому обліку кредиторської заборгованості, за якою вимоги кредиторів заявлені після закінчення строку, встановленого для їх пред'явлення законодавством, що регулює провадження у справах про банкрутство" від 01.02.2000 р. №491/6/15-1116

  Сума погашеної заборгованості дебітора-банкрута перед кредитором, грошові вимоги якого заявлені після закінчення терміну, встановленого для її подачі законодавством, що регулює виробництво по справах про банкрутство, включається у валовий прибуток такого дебітора.


 • Лист "Про віднесення до валових доходів або валових витрат курсових різниць з валютного кредиту та віднесення до валових витрат процентів за використання кредиту" від 09.02.2000 р. №646/6/15-1116

ДПАУ роз'яснює, що нарахування курсових різниць з метою оподаткування не застосовується до основної суми фінансового кредиту в іноземній валюті, якщо вона "...не включається в валовий дохід при залученні коштів, а також у валові витрати - при поверненні".

У податковому обліку платника податку відображається курсова різниця, нарахована на суму відсотків по валютному кредиту, отриманому на цілі, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності.

Друкується в цьому числі


 • Лист "Про оподаткування податком на додану вартість лікарських засобів (лікарської сировини)" від 11.02.2000 р. №1933/7/16-1201

ДПАУ вважає, що згідно з роз'ясненнями Державного науково-експертного центру від 22.09.99 р. №5.12-902/А та Фармкомітету МОЗ України від 13.04.98 р. №795/А "...до лікарських засобів, крім готових лікарських засобів, відноситься лікарська сировина, а саме: трави, квіти, корені, плоди та інше".

Таким чином, "...операції з продажу лікарських засобів (у вигляді лікарської сировини) звільняються від оподаткування ПДВ...".


 • Лист "Про податок на репатріацію з прибутків при спрощеній системі оподаткування" від 15.02.2000 р. №2065/7/15-1317

Податок на репатріацію з прибутків при спрощеній системі оподаткування на репатріацію доходів від суми доходу, що виплачується нерезиденту, покладається на суб'єкта підприємницької діяльності (резидента або постійне представництво нерезидента). Суб'єкт підприємницької діяльності - "...платник єдиного податку (резидент) повинен утримувати і перераховувати до бюджету податок на репатріацію доходу, одержаний нерезидентом із джерела його походження з України..." у разі виплати такого доходу за нормами, що визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Друкується в цьому числі


 • Лист "Про податок на додану вартість (щодо питання обкладання податком на додану вартість операцій з надання послуг по здійсненню ветеринарного контролю в пунктах пропуску через державний кордон)" від 18.02.2000 р. №834/6/16-1220-26

Державний ветеринарний контроль на держкордоні та транспорті покладено на регіональні служби держветконтролю. "Вартість послуг по здійсненню ветконтролю, яка є складовою частиною єдиного збору...", що згідно із Законом України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" перераховується в повному обсязі до Держбюджету, "...не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість".

Друкується в цьому числі


 • Лист "Про оподаткування операцій з інвестування грошових коштів у статутний фонд підприємства" від 19.02.2000 р. №827/6/15-1116

Оподатковування операцій по інвестуванню коштів у статутні фонди акціонерних товариств (придбанню акцій) і інших, господарських товариств (придбанню корпоративних прав) здійснюється відповідно до вимог статті 7.6 "Оподаткування операцій з цінними паперами і деривативами" Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Друкується в цьому числі


 • Лист "Про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 22.02.2000 р. №2476/7/15-1317

ДПАУ звертає увагу платників єдиного податку, які працювали за спрощеною системою у 1999 році, на те, що "...у разі обрання суб'єктом підприємництва ставки єдиного податку 10% необхідно письмово повідомити про це відповідну податкову службу". При цьому письмове повідомлення не повинно розглядатись як норма ст. 4 цього Указу щодо подання заяви не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду.

Друкується в цьому числі


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04.09.98 р. №349" від 09.03.2000 р. №93

  Відтепер обов'язковому продажу підлягають кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ, що становлять "...суми виручки в іноземній валюті суб'єктів господарської діяльності з іноземними інвестиціями за експорт продукції (робіт, послуг) власного виробництва, на письмову вимогу іноземного інвестора протягом десяти років з дня реєстрації інвестиції за умови, що іноземні інвестиції були фактично здійснені та зареєстровані у період дії Закону України від 13 березня 1992 року №2198-XII "Про іноземні інвестиції".

  Втратило чинність положення, за яким "...у разі об'єктивної потреби та обгрунтування економічної необхідності звільнення від обов'язкового продажу коштів в іноземній валюті, які не ввійшли до переліку..., НБУ приймає окреме рішення за кожним таким випадком".


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
 • Наказ "Питання складання фінансової звітності" від 24.02.2000 р. №37

  У Положення бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" внесено доповнення, згідно з яким собівартість реалізованої продукції визначається на підставі Стандартів 9 "Запаси" і 16 "Витрати".

  Затверджено Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність.

  Друкується в цьому числі


 • Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 25.02.2000 р. №39

Положення (стандарт) 25 застосовуватиметься суб'єктами малого підприємництва і представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності для складання фінансової звітності починаючи з першого кварталу 2000 року.

Цим наказом встановлено, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

З уведенням цього Стандарту втратив чинність наказ Мінфіну від 18 серпня 1995 року №139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення".

Друкується в цьому числі


МВС
 • Лист "Стосовно правового статусу фізичних осіб в Україні" від 20.10.99 р. №5729

  Цим листом визначені категорії фізичних осіб, які можуть проживати або тимчасово перебувати на території України.

  Варто зазначити, що іноземні громадяни, які в'їжджають в Україну з метою працевлаштування, реєструють національні паспорти в органах МВС на термін дії дозволу на працевлаштування, що видається центром зайнятості. З метою заняття підприємницькою діяльністю на території України "...іноземні громадяни реєструють національні паспорти в органах МВС на термін дії дозволів на підприємницьку діяльність".

  Громадяни іноземних країн, які в'їжджають в Україну з іншою метою, реєструють свої національні паспорти в органах МВС на термін, який вказаний у клопотанні юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в Україні.


ПАЛАТА УКРАЇНИ З ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 • Лист "Про сплату грошових коштів за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 01.02.2000 р. №1-33/153

  До відома підприємців: вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами становить відповідно 1700 грн і 850 грн. Плата вноситься щокварталу.

  Для контролю надходження до бюджету плати за ліцензії орган, що їх видав, складає реєстри зазначених ліцензій і щомісяця подає їх в ДПАУ за місцем діяльності підприємця до 15 числа місяця, що настає за звітним.

  У разі несплати суб'єктом підприємницької діяльності чергового щоквартального внеску за ліцензію орган, що їх видає, повідомляє про це ДПАУ для вжиття відповідних заходів.

  Ліцензійна палата зазначає, що у разі несплати за такий квартал діяльність підприємця з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами не вважається безліцензійною.

  Таким чином, "...якщо підприємець не здійснював діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами через непередбачені обставини або якщо ліцензія анульована, він не звільняється від сплати коштів за ліцензію в повному обсязі в Держбюджет".


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ
 • Постанова "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 березня 2000 року" від 16.02.2000 р. №144

  Встановлено, що з 1 березня 2000 року розрахунки із споживачами (крім населення та населених пунктів) за електроенергію, що відпускається енергопостачальними компаніями, здійснюються за ринковими тарифами, розрахованими за формулою, наведеною в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

  Наведені тарифи для всіх груп споживачів незалежно від класу і граничні рівні розраховані з урахуванням екологічної складової.

  Розрахунки із споживачами 1 та 2 класу за електричну енергію, яка відпускається на потреби опалення та гарячого водопостачання, здійснюються за тарифами:

  - 7,4 коп. за 1 кВт/год. в години нічного мінімуму електричних навантажень;

  - 30,8 коп. за 1 кВт/год. в інші години доби.


 • Постанова "Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на березень 2000 року" від 18.02.2000 р. №145

Для розрахунку ринкових роздрібних тарифів на електроенергію згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом на березень 2000 року визначена "...прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію: 109 гривень за 1 МВт/год".


 • Постанова "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 09.06.99 р. №750" від 18.02.2000 р. №148

Введено новий Тимчасовий порядок розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії - теплоелектроцентралями.

Розрахунки тарифу надаються не пізніше, ніж за 15 днів до початку розрахункового періоду у табличній формі до НКРЕ.

Відтепер при зростанні планових витрат на виробництво електричної енергії порівняно з відповідним періодом попереднього року необхідно надавати обгрунтування зростання витрат.

При розрахунках тарифу на відпуск електричної енергії не допускається перехресне субсидіювання одних видів діяльності за рахунок інших.

На перші два місяці кварталу тариф залишається без змін.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Наказ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 25.10.99 р. №287" від 07.02.2000 р. №13

  Визнано таким, що втратив чинність, Наказ Держстандарту від 25.10.99 р. №287 "Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів уведення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні".


ДЕРЖКОМСТАТ
 • Наказ "Про затвердження форм державної статистичної звітності №1-гр (термінова, місячна), №2-гр (місячна) та інструкцій щодо їх заповнення" від 25.01.2000 р. №17

  Встановлені форми звітності:

  - №1-гр (термінова, місячна) "Терміновий звіт про виконання геологорозвідувальних робіт";

  - №2-гр (місячна) "Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт".

  Ці форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення застосовуються підприємствами і організаціями, що ведуть розвідку корисних копалин за рахунок коштів Державного бюджету, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, починаючи зі звіту за січень 2000 року.


ФОНД ДЕРЖМАЙНА
 • Лист "Щодо зниження початкової ціни при проведенні відкритого грошового аукціону" від 18.01.2000 р. №10-34-528

  Порядок зниження початкової ціни в процесі торгів визначається умовами угоди, підписаної органом приватизації з організатором аукціону, або договором-дорученням. У цьому випадку продавець може дозволити організатору аукціону знижувати ціну в процесі торгів не більш як на 10% від початкової ціни.

  У процесі проведення повторного аукціону можливе зниження зменшеної на 30% до початку торгів початкової ціни ще на 10%, але за наявності умов, передбачених п. 5 ст. 17 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Але ці норми не мають обов'язкового характеру, тому такий порядок зниження початкової ціни є правом, а не обов'язком органу приватизації.

  У разі зниження ціни до рівня, нижчого за номінальний, "...мінімальна початкова ціна однієї акції не може бути меншою за мінімальну номінальну вартість однієї акції, а саме 0,01 грн...", яка встановлена рішенням Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про встановлення мінімальної номінальної вартості акції" від 14.05.97р. №6.


 • Лист "Щодо повноважень аукціонної комісії" від 18.01.2000 р. №10-34-529

Аукціонна комісія має право надавати пропозиції органу приватизації стосовно зниження ціни продажу пакетів акцій в разі проведення повторного аукціону не більше ніж на 30% від початкової ціни до початку торгів та на 10% від попередньої ціни в ході проведення аукціону, які заносяться до протоколу проведення аукціону.


 • Лист "Щодо нормативних актів, якими визначаються розмір і порядок залишення в планах розміщення акцій державних часток" від 25.01.2000 р. №10-15-798

Визначення розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у власності держави, пов'язано з процедурою погодження планів приватизації підприємств з КМУ, яка регулюється постановою КМУ від 18 вересня 1997 р. №1035.

У Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" визначено для окремих груп підприємств, умови приватизації яких погоджуються з КМУ, розміри пакетів акцій, що тимчасово залишаються у власності держави, так:

- у разі приватизації сільгосппідприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень, у власності держави тимчасово залишаються акції на суму вартості зазначених багаторічних насаджень, але у розмірі, не меншому від 25% статутного фонду АТ, що створюються на базі цих підприємств;

- у разі приватизації дослідних господарств, експериментальних виробництв тощо частка державного майна має становити не менше 51% загальної вартості майна.


ФДМУ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ, ДКЦПФР
 • Наказ "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації" від 29.02.2000 р. №406/3/62

  До Положення введені поняття "промисловий інвестор - юридична особа, яка визнається покупцем відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" і виробляє продукцію (виконує роботи, надає послуги), аналогічну продукції підприємства, яке приватизується, та має довгострокові інтереси в його розвитку та кваліфікаційні вимоги - установлені органом приватизації вимоги до підтверджуючих документів промислового інвестора.

  Доповнено засіб платежу за пакети акцій, які продаються за конкурсом. Відтепер це не тільки національна валюта України, а також "...приватизаційні папери і компенсаційні сертифікати, які згідно з чинним законодавством використовуються у відповідний період для придбання державного майна, що приватизується". Оплата за придбаний пакет акцій може здійснюватись у два етапи, а саме: 50% вартості пакета акцій сплачується протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору, а залишок - відповідно до укладеного договору.

  Доповнено перелік зобов'язань учасників комерційного конкурсу "...кваліфікаційними вимогами до промислового інвестора".

  Якщо на конкурс запропоновано пакет акцій підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи займає монопольне становище, то "...умови продажу пакета акцій цього підприємства не передбачають зобов'язань щодо внесення інвестицій, їх розміру та строків".

  Покупці-резиденти, які мають придбати такий пакет акцій, подають серед підтверджуючих документів ще й "...копію довідки органу статистичної звітності щодо видів діяльності...", а нерезиденти - "...річний звіт за минулий рік, посвідчений аудитором".

  Конкурсна пропозиція на конкурс з продажу такого пакета акцій "...складається з пропозиції ціни за пакет акцій та плану щодо довгострокових інтересів у розвитку підприємства, який має обов'язково включати зобов'язання щодо виконання умов конкурсу...", а продаж такого пакета "...здійснюється виключно за процедурою комерційного конкурсу покупцю, що відповідає кваліфікаційним вимогам до промислового інвестора".


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Постанова "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України" від 29.01.2000 р. №1-3

  Збільшено частоту подання звіту до ПФ. Необхідно додатково надавати щомісячний звіт.

  Відтепер щомісяця "...платники збору до 10 числа подають до ПФ за місцем реєстрації один примірник інформації про розрахунки з ПФ за встановленою формою". Другі примірники залишаються в бухгалтерії платника.

  Щоквартальний звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ необхідно буде подавати до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня, до 15 січня.

  Змінено зміст і форму Звіту про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду.

  Надруковано в "Документах для роботи" №13


ВАСУ
 • Лист "Про внесення змін до інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 22.11.94 р. №01-8/847 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів" від 14.03.2000 р. №01-8/109

  Згідно з абзацом другим пункту 2 статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні", "...державним підприємствам забороняється виступати гарантами при наданні суб'єктам підприємницької діяльності банківських кредитів". Оскільки гарантія є фактично формою поруки, така заборона стосується й договору поруки.

  У разі вирішення спору, пов'язаного з укладенням відповідного договору, поручителем, у якому є державне підприємство, арбітражному суду слід виходити з вимог арбітражно-процесуального кодексу щодо визнання недійсним договору, що суперечить законодавству, або вчинений з метою, яка суперечить інтересам держави.


 • Лист "Про відповідальність за невиконання рішень арбітражного суду" від 14.03.2000 р.№01-8/108

ВАСУ застерігає підприємців, які ухиляються від виконання рішень арбітражних судів.

Отже, арбітражні суди "...за умисне невиконання посадовою особою рішення, ухвали чи постанови арбітражного суду або перешкодження їх виконанню будуть на таку особу накладати штраф від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати...", з надісланням відповідного повідомлення до органу прокуратури.


ГОЛОВКРУ
 • Наказ "Про затвердження Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 25.02.2000 р. №15

  Встановлено порядок звернень до органів КРС.

  Так, письмове звернення без зазначення місця проживання або місцезнаходження підприємства, установи, організації, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  Скарга на рішення, що оскаржується, приймається до розгляду протягом одного року з моменту прийняття рішення.

  Відтепер особа, яка звернулася до органів КРС, "...має право бути присутнім в органі ДКРС під час розгляду заяви чи скарги..." та "...брати участь у перевірці поданої заяви чи скарги на підприємстві".

  Друкуватиметься в наступному числі


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua