Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#14, квітень 2000р.
ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ
МОНІТОРИНГ
Аналіз документів, оприлюднених з 21 по 28 березня 2000 року:
Верховна Рада - Кабмін - ДПА - Національний банк - Міністерство фінансів - МВС - Палата України з ліцензування - Національна комісія з регулювання енергетики - Держстандарт - Держкомстат - Фонд держмайна - ФДМУ, Антимонопольний комітет, ДКЦПФР - Пенсійний фонд - ВАСУ - ГоловКРУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК
Класифікований перелік документів, поданих у цьому випуску:
Бухгалтерський облік - Фінансова звітність - Стандарти бухгалтерського обліку - Бланки суворої звітності - Алкогольні напої - Єдиний податок - Акцизний збір - Податок на додану вартість - Податок на прибуток - Курсові різниці - Інноваційний фонд - Прибутковий податок з доходів громадян - Оренда

НОВІ ДОКУМЕНТИ
 1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО" від 21.12.1999 р. №268

 2. Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО

 3. Наказ Мінфіну України "Питання складання фінансової звітності" від 24.02.2000 року №37

 4. Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність

 5. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 25.02.2000 р. №39

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

  Коментар:
  Звітність малого підприємства значно скорочена за рахунок об'єднання статей

 7. Постанова КМУ "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727" від 16 березня 2000 р. №507

  Коментар:
  Продавці, які працюють у платників єдиного податку - фізичних осіб, повинні вести не ТКК, а книги обліку доходів і витрат за формою №10. Єдиний податок не є перешкодою для ПДВ

 8. Лист ДПАУ "Про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 22.02.2000 р. №2476/7/15-1317

 9. Роз'яснення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва "Про бланки суворої звітності"

  Коментар:
  Товаротранспортні накладні вже не є бланками суворої звітності

 10. Лист ДПАУ "Про податок на репатріацію з доходів при спрощеній системі оподаткування" від 15.02.2000 р. №2065/7/15-1317

 11. Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р. №62" від 22.03.2000 р. №540

 12. Постанова КМУ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 16.03.2000 р. №508

  Коментар:
  Скасовано мінімальну митну вартість на імпортні лікеро-горілчані вироби

 13. Лист Ліцензійної палати України "Щодо дотримання вимог чинного законодавства для здійснення діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями" від 02.03.2000 р. №1-312/345

 14. Лист концерну "Укрспирт" "Щодо класифікації лікеро-горілчаної та виноробної продукції" від 19.01.2000 р. №22-10-1/5

 15. Постанова КМУ "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. №66" від 21.03.2000 р. №530

 16. Лист ДПАУ "Про проведення річних перерахунків сукупного доходу громадян України, які отримували доходи за її межами" від 17.02.2000 р. №2259/7/17-0217

 17. Лист ДПАУ "Щодо введення скороченої декларації з податку на додану вартість та відповідальності платників податку на додану вартість у разі завищення ними сум бюджетного відшкодування" від 24.02.2000 р. №911/6/25-1216

 18. Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 18.02.2000 р. №834/6/16-1220-26

 19. Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 18.02.2000 р. №836/6/16-1220-13

 20. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування операцій з інвестування грошових коштів до статутного фонду підприємства" від 19.02.2000 р. №827/6/15-1116

 21. Лист ДПАУ "Щодо порядку віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості" від 03.02.2000 р. №529/6/15-1116

 22. Лист ДПА України "Про віднесення до валових доходів або валових витрат курсових різниць з валютного кредиту та віднесення до валових витрат процентів за використання кредиту" від 09.02.2000 р. №646/6/15-1116

 23. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності "Щодо обов'язкових платежів з орендної плати" від 01.03.2000 р. №06-10/147

 24. Лист ДПАУ "Про деякі питання оплати за використання орендованого майна" від 05.01.2000 р. №34/6/15-1116
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua