Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

1. Про схвалення Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.1999 р. №268

Чинний з 01.01.2000 р.


СУТТЄВО

На додаток до Методичних рекомендацій щодо визначення показників вступного сальдо балансу (графа 3) у 2000 році (див. "Документи для роботи" №12/2000) затверджено Методичні рекомендації з трансформації звітності для ВАТ і підприємств - емітентів облігацій у вигляді послідовності кроків, їх принцип може використовуватися і ЗАТ. Коментар до рекомендацій див. у цьому числі "Дебету-Кредиту".


На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 р. №92 "Про розповсюдження форм фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО (додаються).

2. Прес-центру опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Івченка.

Голова Комісії О. МОЗГОВИЙ
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua