Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Про податок на репатріацію з доходів при спрощеній системі оподаткування

Лист ДПАУ від 15.02.2000 р. №2065/7/15-1317


СУТТЄВО

Хоча окремого податку на репатріацію в Україні не існує (він є видом податку на прибуток), податкова вважає, що платники єдиного податку повинні його сплачувати.


ДПА України розглянула лист ДПА в області щодо утримання з нерезидента податку на репатріацію з доходів суб'єктом підприємницької діяльності, який є платником єдиного податку, і роз'яснює.

Згідно із п. 13.2 ст. 13 Закону України від22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами і доповненнями), резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у п. 13.3 - 13.7, зобов'язані утримувати під час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатріацію доходів у розмірі 15 відсотків від суми такого доходу за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Тобто, зазначеною нормою Закону передбачено, що на суб'єкта підприємницької діяльності (резидента або постійне представництво нерезидента) покладені обов'язки утримувати і перераховувати до відповідного бюджету податок на репатріацію доходів від суми доходу, що виплачується нерезиденту.

1До цього слід зазначити, що Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (редакція від 28.06.99 р. №746/99) встановлено порядок оподаткування суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб шляхом сплати єдиного податку. При цьому, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником податку на прибуток підприємства та ряду інших податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених ст. 6 Указу. Податок на репатріацію доходів у розмірі 15 відсотків до цього переліку не включено.

Враховуючи вищевикладене, суб'єкт підприємницької діяльності - платник єдиного податку (резидент) повинен утримувати і перераховувати до відповідного бюджету податок на репатріацію доходу, одержаний нерезидентом із джерела його походження з України у разі виплати такого доходу за нормами, що визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1 Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" надруковано в "ГК" №28/99.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua